Ziraat Bankası’ndan yeni strateji ve krediler

·

13 Nisan 2022

·
Ziraat Bankası’ndan yeni strateji ve krediler

13 Nisan 2022

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Ziraat Bankası’nın tarımdaki yeni stratejisi “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” olarak açıklandı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, çiftçilerin, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenlerin, üretici örgütlerinin, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen, satışına aracılık eden tüccarların, sanayicilerin, esnafın, ürünleri nihai tüketicilere ulaştıran toptan ve perakende satıcıların, enerji üretenlerin, veri, yazılım, teknoloji geliştiren ve sunan şirketlerin ve strateji yapıcılarının, tarım ekosistemini oluşturduğunu; bu ekosistemdeki tüm oyuncuların karşılıklı olarak ve birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde etkileşim içinde olduklarını; Ziraat Bankası’nın tüm tarafları kapsayan ve finansal ihtiyaçlarına cevap verecek bir stratejiyle tarım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası ve bu ekosistemin finansmanının ana bankası olmayı sürdüreceğini belirtti.

Temel hedef sürdürülebilir üretimin finansmanı

Yeni tarım bankacılığı stratejilerini sürdürülebilir finansman, ulaşılabilir finansman, çözüm odaklılık ve güçlü iletişim temeline dayandırdıklarını ifade eden Çakar, “Gençleri ve kadınları da tarımsal ekosisteme dahil ederek, bu 4 temelin üzerine katma değerli üretimi ön plana çıkaran, tarım ürünleri fiyat oluşumuna ve istikrarına katkı sağlayacak, tarımsal okuryazarlığı ve tarım girişimciliğini, kooperatifçiliği, tarım ve sanayi entegrasyonunu, dijital tarım bankacılığını geliştirecek ürünler inşa edeceğiz. Tarımın tüm taraflarıyla işbirliği fırsatlarını kollayacağız ve geliştireceğiz. Bizim temel hedefimiz tarımda üretimi, verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik finansal enstrümanlarla üreticilerimizi desteklemektir. Bugün uygulamaya koyacağımız gerek yeni kredi ürünleri, gerekse yenilenen tarım ürünlerimizle yeni stratejimizi uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de yeniliklerimizle üreticilerimize daha iyi hizmet vermeye ve onları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda hazırladığımız yeni tarım stratejimizin ve yeni kredi ürünlerimizin tarım sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ziraat Bankası’nın tarım misyonu değişmedi

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında gazetecilerle sohbet toplantısında Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, ve tarım bankacılığı yöneticilerinin katılımı ile bankanın bu strateji çerçevesinde yeni ürünlerini de tanıttı. Çakar, özellikle gençlerin, kadınların tarıma kazandırılması, yeşil ekonomiyi ve dijitalleşmeyi önemsediklerini belirterek, tarımın finansmanı konusunda her türlü çabayı göstereceklerini anlattı.
Çakar “Ziraat Bankası’nın kuruluşundan bugüne kadar tarımın çehresi her yönüyle değişti, ihtiyaçlar arttı, yeni gereksinimler ortaya çıktı. Ziraat Bankası’nda ülke tarımının verimliliğine, karlılığına, üretimin sürdürülebilirliğine ve geleceğine gereken finansal desteğin verilmesi misyonu hiç değişmedi” dedi. Covid 19 pandemisi, tarımın ülkelerin geleceğinde ne kadar önemli olduğunu, gıdaya yeterli erişimi olmayan ülkelerin nelerle karşı karşıya kalabileceğini çok net olarak gösterdiğini anlatan Çakar sözlerini şöyle sürdürdü: “Güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere tarım, ülkeler için en az savunma sanayisi kadar önemli bir sektördür” dedi.

Tarımın geleceğine güveniyoruz

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Biz daha çok üretmek zorundayız. Bizim bir karış tarım arazisini boş bırakma lüksümüz yoktur. Daha çok çalışmak, üretmek ve ülke tarımını ileriye taşımak zorundayız. Mekanizasyona ve teknolojiye erişimi, hammadde üreten yapıdan katma değerli ürünlere geçişi hızlandırarak, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik için işletmelerimizi ölçek ekonomisine uygun boyuta taşımalı, birlikte iş yapma kültürünü yaygınlaştırmalıyız. Biz tarım sektörünün üretim potansiyelini biliyor, finansmanın ana bankası olarak ülke tarımının geleceğine inanıyoruz. Bu inanç ve güven doğrultusunda tarımsal üreticilerimize kullandırdığımız kredileri 120 milyar liranın üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 733 binin üzerine çıkardık. Tarım sektörü, kurumsal nakit kredi portföyümüzde yüzde 20 ile en yüksek paya sahiptir. Diğer bir deyişle tarım, Ziraat Bankası’nda her zaman birinci sıradadır ” dedi.

Tarım kredilerinin yüzde 32’si çiftçiye sıfır faizle verildi

Faiz destekli tarım kredilerine ayrı bir başlık açılması gerektiğini belirten Alpaslan Çakar, “Kullandırdığımız tarım kredilerinin yaklaşık 100 milyar liralık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği verdiği kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin 32 milyar liralık kısmında faizin tamamı üretici adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yani üreticinin faiz gideri sıfırdır. Yaklaşık 23 milyar liralık kısmında üreticiye yansıyan faiz oranı yıllık yüzde 0,1-5 arasında; 43 milyar liralık kısmında ise faiz yıllık yüzde 5-10 arasındadır. Bankamızın tarım kredilerinde takip oranı yüzde 0,82’ye geriledi.” dedi

Başka bankalardan tarımsal kredi transferi

Ziraat Bankası başka bankalardan tarımsal kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkan sağlanması amacıyla tarım kredilerinin transferine de olanak sağlıyor. Bu kapsamda kullandıkları tarım kredilerini Ziraat Bankası’na transfer etmek isteyenlere yönelik 31 Aralık 2022 tarihine kadar 500 bin lira üst limitli 60 ay vadeli kredi kullandırılması öngörülüyor. Kredi sabit faizli kullandırılacak.

Yeni Kredi Ürünleri

Ziraat Bankası, yeni tarım bankacılığı stratejisini açıkladığı toplantıda uygulamaya koyduğu yeni kredi ürünlerini de tanıttı. Uygulamaya konulan yeni kredi ürünleri şunlar:

1- Genç Çiftçi Kredisi
2- Kadın Çiftçi kredisi
3- Altın Kovan Kredisi
4- Güneş Enerjili Sulama Kredisi
5- Üreten Kooperatif Kredisi
6- Tarım Transfer Kredisi

Genç Çiftçi Kredileri

Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere 500 bin liraya kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.

Kimler yararlanabilecek
– 18-41 ya yaş aralığında olmak
– Ziraat/veterinerlik fakültesi, tarımla ilgili yüksekokul/lise mezunu olmak veya
asgari lise mezunu olmak kaydıyla üretim/yatırım konusuyla ilgili mesleki
eğitim/kurs/seminere katılıp başarı ile tamamlamış olmak
– Ücretli olarak çalışmamak
– Erkekler için askerlik görevini tamamlamış olmak
– Krediye konu faaliyeti bizzat yürütmek
– Kredi vadesi boyunca tarımsal faaliyetin yapılacağı yerde ikamet etmek

Üretim/Yatırım yapılabilecek alanlar

 • Besicilik(büyükbaş/küçükbaş)
 • Arıcılık
 • Et tavukçuluğu (broiler)
 • Serada sebze üretimi
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

Krediye konu edilebilecek harcamalar/Giderler

 • Canlı hayvan alımı
 • Basit sera yapımına yönelik inşai harcamalar
 • Faaliyet konusuyla ilgili makine ekipman alımı (traktör hariç)
 • Kiralık işletmeler için kira ücreti
 • Faaliyet konusuyla ilgili işletme giderleri

Kredinin Temel Özellikleri

Azami Kredi Limiti: 500.000 TL
Azami Vade:
Yatırım kredileri: 2 yıla kadar anapara ödemesiz; toplam 10 yıla kadar
İşletme kredileri: Hayvancılıkta 18 ay; bitkisel üretimde 12 ay.
Özkaynak: Yatırım kredilerinde yüzde 10; İşletme kredilerinde aranmayacak
Faiz:2022/5362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında konu ve yatırım bazında yüzde 100’e varan faiz destekli.
Ücretler: Banka dışından alınan hizmetler dışında bu kredilerdeki ücret ve komisyonlarda yüzde 50 indirim yapılacak. Asgari bir yıldır şehirde oturuyorken bu kapsamda köye geri dönüş yapanlardan ücret ve komisyon alınmayacak.
Sigorta primi: TARSİM sigortalarında Banka acente komisyonlarında %50indirim yapılacak
Teminat: Ana teminat krediyle edinilen varlıkların (hayvan, makine, vs.) rehni olacak. İşlem bazında bunun yeterli olmaması durumunda Banka uygulaması kapsamında diğer teminatlar alınabilecek
Uygulama Süresi: 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Kadın Çiftçi Kredileri

Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik
yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere 500 bin liraya kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması öngörülüyor.

Kimler yararlanabilecek
– 18 yaşını tamamlamış olmak
– Asgari 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak
– Üniversite/belediye/özel sektör tarafından verilen, yatırım/kredi konusu ile ilgili eğitimlere katılmış ve başarı ile tamamlamış olmak
– Ücretli olarak çalışmamak
– Krediye konu faaliyeti bizzat yürütmek
– Kredi vadesi boyunca tarımsal faaliyetin yapılacağı yerde ikamet etmek

Üretim/Yatırım yapılabilecek alanlar
– Besicilik(büyükbaş/küçükbaş)
– Arıcılık
– Et tavukçuluğu (broiler)
– Serada sebze üretimi
– Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

Krediye konu edilebilecek harcamalar/Giderler
– Canlı hayvan alımı
– Basit sera yapımına yönelik inşai harcamalar
– Faaliyet konusuyla ilgili makine ekipman alımı (traktör hariç)
– Kiralık işletmeler için kira ücreti
– Faaliyet konusuyla ilgili işletme giderleri

Kredinin Temel Özellikleri

Azami Kredi Limiti : 500.000 TL
Azami Vade:
Yatırım kredileri:2 yıla kadar anapara ödemesiz; toplam 10 yıla kadar
İşletme kredileri: Hayvancılıkta 18 ay; bitkisel üretimde 12 ay.
Özkaynak: Yatırım kredilerinde yüzde 10; İşletme kredilerinde aranmayacak
Faiz:2022/5362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında konu ve yatırım bazında yüzde 100’e varan faiz destekli.
Ücretler: Banka dışından alınan hizmetler dışında bu kredilerden ücret ve komisyon alınmayacak.
Sigorta primi: TARSİM sigortalarında Banka acente komisyonu alınmayacak
Teminat: Ana teminat krediyle edinilen varlıkların (hayvan, makine, vs.) rehni olacak. İşlem bazında bunun yeterli olmaması durumunda Banka uygulaması kapsamında diğer teminatlar alınabilecek
Uygulama Süresi :31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Ziraat Bankası’nın Yenilenen Kredi Ürünleri

Küçük Ekipman Kredisi
– Kredi limiti 50.000 TL’den 100.000 TL’ye yükseltildi.
– Azami vade 48 aydan 60 aya uzatıldı

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var
– Kredi limiti 150.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltildi
– Uygulama süresi 31.12.2023’e kadar uzatıldı.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Seçkin 28 Nisan 2022 - 17:30 - Yanıtla

  Belgem yok ama 10 yıldır yapıyorum destek alamayacak mıyım şimdi saçma bir madde olmuş

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler