Besilik hayvan ithalatı için 5 milyon başlık rekor başvuru

Besilik hayvan ithalatı için 5 milyon başlık rekor başvuru

24 Şubat 2024

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 28, 2024

Tarım Bakanlığı 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithalatı planlandığını duyurdu. Yapılan başvuru ise 5 milyon baş oldu. Bu, Türkiye’nin toplam sığır varlığının 3’te birine yakın bir sayı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithalatı planlandığını duyurdu. Yapılan başvuru ise 5 milyon baş oldu. Bu, Türkiye’nin toplam sığır varlığının 3’te birine yakın bir sayı. Yıl boyunca 3 dönemde yapılacak ithalat için ilk dönemde 251 bin 364 baş sığır ithalatına izin verileceği ilan edildi.

İthalat planlanandan yüksek olacak

İthalatı ve dağıtımı sadece Et ve Süt Kurumu tarafından yapılacak besilik sığırların ithalatı için başvurular alındı ve ilk dönem ithalat sayıları da işletme bazında belirlendi. Bu yılın başında 600 bin baş besilik sığır ithalatının planlandığı açıklanmıştı ancak daha fazla ithalat yapılacağı görülüyor.

Besilik sığır ithalatı 3 dönemde yapılacak. İlk dönemde yapılacak ithalat miktarı ve işletme bazında kimlere ne kadar hayvan verileceği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, besilik hayvan ithalatı için 4 bin 312 işletme başvurdu. Bakanlık, Mart – Nisan – Mayıs’ta ithalatı ve dağıtımı yapılacak 1. dönem için 251 bin 364 baş besilik sığır ithalatına izin verilecek.

Besiciler hayal kırıklığı yaşadı

İşletme bazında ithalatına izin verilecek hayvan sayıları açıklandıktan sonra birçok işletme sahibi hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. İşletmelerin büyük oranda boş olduğunu ve ithalat yapılacağı için içerden de hayvan alınmadığını belirten işletme sahipleri birçok işletmeye 20-30 hayvan verileceğini ve bu kadar sınırlı sayıda hayvanla besicilik yapılamayacağını söylüyor.

Büyük işletmelerde tepki de büyük

Sadece küçük ve orta ölçekli besi işletmeleri değil büyük işletmeler de izin verilen hayvan sayısının çok az olmasına tepki gösteriyor. Bakanlığın açıkladığı listeye göre, Balıkesir Bandırma’da 38 bin 700 baş kapasiteli besi işletmesine sadece 1377 baş hayvan verilecek. Şanlıurfa Haliliye’deki 35 bin 742 baş kapasiteli işletmeye tahsis edilen hayvan sayısı ise 1271. Gaziantep Nizip’te faaliyet gösteren 29 bin baş kapasiteli besi işletmesine 1179 baş, Kırşehir Mucur’daki 26 bin baş kapasiteli işletmeye ise 1057 baş besilik sığır verilecek. Kapasitesi 1000 baş olan işletmelere 71 baş, 200 olan işletmelere 20 baş hayvan veriliyor.

Talep yüksek verilen izin düşük

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı besilik sığır ithalatı ve 1. Dönem izin verilen hayvan sayıları ile ilgili yapılan açıklama özetle şöyle:

1- 2024 yılı besilik sığır ithalatı başvurularında talep edilen toplam miktarın, Bakanlığımızca izin verilen toplam miktardan fazla olması nedeniyle işletme besi hayvanı ahırı kapasitelerine talimatta belirlenen kota oranlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra çıkan miktardan yüzde 49,18 düşüm yapılarak işletmelere verilecek izin miktarları hesaplanmıştır.

2- Besilik Sığır İthalat Talimatına göre yayınlanan izin listesindeki yetiştirici dönem sıralaması, yetiştiricinin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdiği başvuru dilekçesinin tarih ve saatine göre yapılmıştır.

3- 2024 yılı Besilik Sığır İthalatı 1.dönem için 4312 işletme müracaat etmiş olup; bu döneme başvuran işletmelerin toplam izin miktarı 251.364 baştır.

4-Besilik Sığır İthalatı İzin Listesinde işletmesi için belirlenen izin miktarını eksik alan veya hiç almak istemeyen yetiştiricilerin olması durumunda eksik kalan izin miktarları toplamı, aynı dönem içerisindeki izin almak isteyen tüm işletmelerin izin miktarlarına eşit oranda Et ve Süt Kurumu tarafından dağıtım yapılacaktır.

5- Her dönemin izin listesi, o dönemin ilk kontrol belgesi düzenleme ayında yayınlanacaktır.

6- Yayınlanan izin listesinde işletmesi için belirlenen besilik erkek sığır miktarını alacak olan yetiştiriciler, Et ve Süt Kurumu tarafından talep edilen evrakları belirlenen süre içerisinde (talep edilen evraklar ve belirlenecek süre ESK’nın web sitesinde yayınlanacaktır) Et ve Süt Kurumunca belirlenen adreslere teslim etmelidir.

7- Yayımlanan izin listesinde yer alan yetiştiricilerin, Et ve Süt Kurumu ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce talep edilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmemesi ya da belgelerinin uygun görülmemesi durumunda besilik sığır izinleri geçersiz sayılacaktır.

8- Başvuru sahibine aynı işletme için sadece bir kontrol belgesi düzenlenecektir.

9- Kontrol belgesi onaylandıktan sonra izin verilen besilik sığırların başka bir işletmeye mücbir sebepler dışında satışı ve devri yapılmayacaktır.

10- Onaylanan kontrol belgelerinde, kontrol belgesiyle hayvan girişi olmaması şartıyla geçerlilik süresi değişmeksizin giriş gümrüğü ve GTIP haricinde değişiklik yapılmayacaktır (mücbir sebepler hariç). Ayrıca, kontrol belgesi onaylandıktan sonra başvuru sahibine döner sermaye ücretinin iadesi ilgili mevzuat gereği yapılamamaktadır.

11- Besilik Sığır İthalatı ile ilgili iş ve işlemler Besilik Sığır İthalat Talimatı ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.”

İthalatı planlanan toplam sığır sayısı 600 bin baş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için planlanan 600.000 (altıyüzbin) baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecek. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecek.

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan işletmelere 450 bin baş, besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 başın altında olan işletmelere 150 bin baş besilik ithalatına izin verileceği duyurulmuştu.

1.dönemde planlanandan 51 bin baş daha fazla ithalat yapılacak

Bu ithalat 3 dönemde yapılacak. Planlanan hayvan dağıtımı 1.dönem Mart-Nisan-Mayıs, 2.dönem Haziran-Temmuz-Ağustos ve 3. Dönem Eylül- Ekim-Kasım-Aralık olarak belirlendi. Her bir dönemde 200 bin baş ithalat yapılması öngörüldü. Ancak, ilk dönem için planlanandan 51 bin 364 baş daha fazla besilik sığır ithalatı yapılacak.

İthalat dönemleri

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Gizlilik ve Şartlar.
I Accept

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler