Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ
İMECE BASIN VE YAYINCILIK TİCARET LTD.ŞTİ. (“TARIMDUNYASI.NET” veya “Şirket”), kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer mevzuatlar gereğince sizi bilgilendirmek istiyoruz.

TARIMDUNYASI.NET, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:
– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
– Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri sorumlusunun kimliği:
Şirket Unvanı:
Mersis No:
İletişim Adresi:
Telefon No:
E-Posta adresi:
KEP Adresi:

İşlenen kişisel verileriniz:
Kişisel Veri Kategorisi: Kişisel Veri
Kimlik: Ad, Soyad
İletişim: Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Mesaj, Yorum Bilgisi
İşlem Güvenliği: IP Adres Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri
Pazarlama: Çerez kayıtları ile elde edilen bilgiler

Kişisel veri toplamanın yöntemi:
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz tarafından veya Şirketimizin hizmet aldığı üçüncü kişi iş ortakları vasıtasıyla aşağıdaki şekillerde elde edilmektedir:
1. Şirket internet sitesinde yer alan iletişim formlarının doldurulması vasıtasıyla,
2. İnternet sitesinde yer alan bülten aboneliği vasıtasıyla,
3. İnternet sitesini ziyaret etmeniz halinde otomatik olarak.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi:
Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:
– İletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
– Abonelik ilişkisi kurulması,
– İşlem güvenliği bilgilerinin elde edilmesi,
– Ticari elektronik ileti gönderilmesi,
– Web sitesi ziyaretlerinin takibi.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz, Kanunun belirlediği şartlara göre, belirli amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun olarak aktarılabilmektedir. Bu aktarımlar, kanunen gerekli hallerde veya Şirketin iş organizasyonu ve planlaması adına gerektiğinde gerçekleştirilmektedir.

İlgili kişinin diğer hakları:
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişilerin haklarına saygı duyulmaktadır. Bu haklar, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi belirli prosedürlere göre Şirkete iletebilir ve taleplerinizin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde bulunan İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurabilirsiniz.

Taleplerinizin değerlendirilmesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, gerekli durumlarda tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son Güncelleme: 21 Şubat 2024