Ziraat Bankası’ndan kredi açıklaması

·

18 Eylül 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Ziraat Bankası’ndan kredi açıklaması

18 Eylül 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Ziraat Bankası’ndan kredi açıklaması

Bakanlar Kurulu Kararı ile doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının 1 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin olarak Ziraat Bankası’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada bu yıl ilk kez kararname ile borçların ertelenmesinin yanı sıra borçların yeniden yapılandırılması olanağı getirildiği bilgisine yer verildi.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: ” Ziraat Bankası, tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, her zaman üreticilerin yanında yer almakta tarımsal üretimin sürekliliğine,tarımsal değer zincirinin her aşamasında destek olmaktadır.Dış etkenlere karşı son derece duyarlı olan tarım sektörü ve bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler olumsuz iklim koşullarından çok hızlı bir biçimde olumsuz etkilenebilmektedir. Doğal afetler ve diğer olumsuz dış etkenler nedeniyle vadesinde ödenemeyen kredilerin üreticinin faaliyetlerine uygun vadelerle rahatlıkla geri ödenebilmesi, diğer taraftan da devam eden faaliyetlerin finansmanının sağlanıyor olması üreticilerimiz ve ülkemiz tarım sektörü için büyük önem taşımaktadır.”
Ertelemeden kimler yararlanacak
Açıklamada; “Bakanlar Kurulu Kararı ile; 1 Ocak- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında meydana gelen çeşitli afetler nedeni ile ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan, İl / ilçe hasar tespit komisyonlarınca düzenlenecek raporda, en az yüzde 30 oranında zarar gördüğü tespit edilen, üretimine devam eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış olduğu düşük faizli (sübvansiyonlu) kredilerin,erteleme döneminde yüzde 3 faiz uygulanmak suretiyle, 1 yıl süreyle ertelenmesine imkân sağlanmıştır.”denildi.
Uzun vadeli yeniden yapılandırma olanağı
 Önceki yıllarda yayımlanan kararnamelerden farklı olarak bu yılki kararnameye eklenen bir madde ile bu kararname kapsamında kredileri bir yıl süreyle yüzde 3 faizli olarak ertelenecek olan gerçek ve tüzel kişilere; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendi yapılandırma uygulamaları çerçevesinde ilk yıl faiz oranı yüzde 3 olmak suretiyle daha uzun sureli olarak yeniden yapılandırma olanağı getirildiği belirtilen açıklamada : “Bu noktada üreticilerin yanında yer alarak zorlukları birlikte aşmak amacıyla Ziraat Bankasınca;ilk yıl yüzde 3, sonraki yıllarda ise cazip faiz oranları ile üreticilerin Ziraat Bankası’ndan kullanmış olduğu düşük faizli (sübvansiyonlu) kredilere 5 yıla kadar yeniden yapılandırma imkânı sağlanmıştır. Böylece, üreticilerin mevcut borcunun sadece bir tek sezonda edinilecek tarımsal gelir ile değil, en az 5 yıllık bir süreçte ödenmesine imkân sağlayacak daha uzun vadeli ve esnek ödeme koşulları sunulmakta,dolayısıyla faaliyetlerin devamlılığı sağlanarak, sonraki dönemde arazinin yeniden ekime hazır hale getirilmesi ve diğer tarımsal üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ilave işletme kredilerinin faiz indirimli olarak kullanılabilmesi,imkanı sunulmaktadır.” bilgisine yer verildi.
Zararı olmayan çiftçi de yapılandırmadan yararlanabilir
Ziraat Bankası’nın açıklamasında doğal afetten zarar görmeyen çiftçilere de yeniden yapılandırma seçenekleri sunulduğu belirtilerek şöyle deniliyor: “Doğal afetlerden etkilenen ancak bu Kararname kapsamına girmeyen veya doğal afetlerden etkilenmeyen ancak farklı sebeplerden dolayı maliyet artışı -gelir azalışı gibi etkenler nedeniyle nakit akışı bozulan ve kredi geri ödemesini vadesinde yapamayan diğer tüm müşterilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik Ziraat Bankasınca çok çeşitli yeniden yapılandırma seçeneklerinin sunulmasına devam edilmektedir.Bu kapsamda kredilerinin yeniden yapılandırılmasını talep eden müşterilerin talepleri,Ziraat Bankası’nın uygun faiz oranları üzerinden, gerektiğinde ilave kredi de kullandırılarak ayrıca değerlendirmeye alınabilecektir.” 

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler