Yüzde 50 hibe verilecek iller belirlenemedi

·

04 Ekim 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Yüzde 50 hibe verilecek iller belirlenemedi

04 Ekim 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Yüzde 50 hibe verilecek iller belirlenemedi

Hayvancılık desteklerinde “Böylesi ancak Türkiye’de olur” dedirtecek bir gelişme yaşanıyor. Bakanlar Kurulu 27 Haziran 2016 tarihli kararı ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi amacıyla yüzde 50 hibe desteği verilmesini kararlaştırdı. Karardan 3 ay sonra Gıda,tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygulama tebliğini hazırladı ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, Bakanlık bu desteğin hangi illerde uygulanacağını belirleyemediği için destek şimdilik uygulanamayacak. Sektör temsilcileri, projenin uygulanacağı illerin belirlenmemesine tepki göstererek, “projesini erken getirene mi hibe verilecek” yorumunu yaptı.
Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesini amaçlayan yüzde 50 hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak.
Resmi Gazete’nin 3 Ekim 2016 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” ne göre, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak.
Yüzde 50 hibe verilecek iller belirlenemedi
Tebliğ’de düve yetiştiriciliğine verilecek yüzde 50 hibe desteğinin “Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak.” deniliyor. Ancak, bu güne kadar iller belirlenemediği için destekleme şimdilik uygulanamayacak. Hayvancılık sektörü temsilcileri, gebe düve yetiştirme programının damızlık sığır yetiştirici birlikleri ile yürütülmesi gerektiğini belirterek DÜBYA’ya şu değerlendirmeyi yaptı:”Damızlık yetiştiriciliği yapılan veya yapılabilecek iller az çok biliniyor. Fakat bu tür desteklerde ekonomik gerçeklerden çok siyasi kararlar öne çıkıyor. Her bakan ve milletvekili kendi ilinin de bu kapsama alınmasını istiyor. Bu nedenle iller belirlenemiyor.Oysa, çok önemli olan bu desteğin vakit kaybedilmeden uygulanması gerekir.”
Desteğin kapsamı ve tutarı
Uygulama Tebliği’ne göre, düve desteği kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi buzağı alımı ve makine alet ve ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara yüzde 50 oranında karşılıksız(hibe) desteği sağlanacak. Hibe desteğinden yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde ise yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar yararlanabilecek. Destekten, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım yapacak yatırımcılar, yararlandırılacak.
Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı
Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Ancak, bu iller henüz belirlenmediği için şimdilik başvuru yapılamayacak.Hibe desteği 2016-2017 ve 2018 olmak üzere 3 yıl süreyle uygulanacağı için yapılacak başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları kabul edilmeyecek.Ayrıca, başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise bu karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname vermesi gerekiyor. Başvuru için istenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Uygulama Rehberi’nde yer verilecek.
Yatırım konuları ve hibe oranları
Tebliğ kapsamında, yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, gerçekleşme tutarının yüzde 50’si, damızlık dişi buzağı alımına, alım tutarının yüzde 50’si, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına, alım tutarının yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecek.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler