Tarımsal destekte devrim gibi karar

·

02 Şubat 2010

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımsal destekte devrim gibi karar

02 Şubat 2010

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir ilke imza attı. Bakanlık, tarihinde ilk kez tarımsal destekleri ürün ekiminden önce belirledi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 2010 tarımsal destekleri ürün ekiminden önce saptandı. Çiftçiler, ilk kez alacakları destekleri önceden bilerek üretim yapacak.
Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, 2010 üretim yılı için tarımsal destekleme bütçesi, 2009’a göre yüzde 5.2 oranında artırılacak. Buna göre, 2010 ürünü için 2011 yılı bütçesinden tarıma 5 milyar 897 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.
2010 üretim yılında, gübre, mazot, toprak analizi, hububat, bakliyat, hayvancılık gibi temel desteklerde 2009’a göre hiçbir artış sağlanmazken, organik tarım, iyi tarım, yem bitkileri, tiftik ve ipek böceği, yağlık ayçiçeği, soya, kanola, aspir, zeytinyağı ve tarım danışmanlığı desteklerinde artış olacak.
Daha önce Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ni, Biyogüvenlik Yasa Tasarısı’nı, 2008 ve 2009 tarım desteklerini kamuoyuna ilk kez duyuran gazeteniz DÜNYA, 2010 tarımsal desteklerinin de ayrıntılarını açıklıyor.
Tarıma 5.8 milyarlık destek
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 2010 yılı tarımsal destek bütçesi 2011’de yüzde 5.2 oranında artış ile 5 milyar 897 milyon liraya ulaşacak. Bilindiği gibi geçen yıl 4 milyar 938 milyon lira olan tarımsal destekleme bütçesi yüzde 13.5 oranında artışla bu yıl 5 milyar 605 milyon liraya çıkarıldı. Tarım Yasası’na göre Gayri Safi Milli Hasıla’nın en az yüzde 1’inin tarımsal desteklemeye ayrılması gerekiyor. Yapılan artışlara rağmen 2010 ve 2011’de de yasanın bu maddesi yerine getirilemeyecek. Tarımsal destek bütçesi GSMH’ nın yüzde 1’inin altında kalacak.
Desteği artacak ürünler
Bakanlık açıklamasına göre, 2010’da mevcut destekleme uygulamalarının tamamı devam edecek. Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulamalarına “Sel ve Su Baskını Riski” ekleniyor. Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması(ÇATAK) desteği verilen illerin sayısı 9’dan 19’a çıkarılıyor. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklemeleri yüzde 7 ile yüzde 33, tiftik ve ipekböcekçiliğine verilen destek ortalama yüzde 25 artırılıyor. Yağlı tohumlara verilen prim desteği ise yüzde10 ile yüzde 29 oranında arttırılıyor. Ayrıca, yem bitkilerinden yonca, korunga ve silajlık mısıra verilen destekte de artış sağlandı
Buna göre, organik tarım yapan üreticiler 2009’da dekara 20 lira destek alırken 2010 üretimi için 25 lira alacak. Meyve-sebze üretiminde iyi tarım uygulamaları desteği dekara 15 liradan 20 liraya çıkarıldı. Örtü altı iyi tarım desteği ise dekar başına 75 liradan 80 liraya yükseltildi.
Yem bitkilerinden yoncada dekar başına destek 115 liradan 125 liraya, korunga 75 liradan 80 liraya, silajlık mısır(sulu) desteği de dekar başına 45 liradan 50 liraya çıkarıldı.
Yağlı tohumlardan yağlık ayçiçeği destekleme primi kilogram başına 21 kuruştan 23 kuruşa, sertifikalı soya fasulyesinin primi 27.5 kuruştan 35 kuruşa, sertifikasız soya desteği 23 kuruştan 29.5 kuruşa yükseltildi. Kanolaya verilen destekleme primi kilogram başına 23 kuruştan 27 kuruşa, aspir ve zeytinyağı primi ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Tarım Danışmanlığı desteği ise yüzde 122’lik artışla 225 liradan 500 liraya çıkarıldı.
Desteği artmayan ürünler
Alan bazlı verilen ve hemen her çiftçinin yararlandığı mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklerinde 2009’daki birim destekler uygulanacak, bu kalemlerde herhangi bir artış yapılmadı. Yine çok yaygın olarak üretilen buğday, arpa, dane mısır gibi hububat ürünleri ve mercimek, nohut, fasulye gibi bakliyat ürünlerinin destekleme primleri de artırılmadı. Alan bazlı destekler kapsamında tütüne alternatif ürün yetiştiren çiftçilere 2009 ürünü için verilen dekar başına 120 liralık destek 2010’da aynen uygulanacak. Adıyaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve Trabzon illerinde tütün üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştiren üreticiler dekara 120 lira destek alacak.
Üretimi her geçen yıl düşüş kaydeden kütlü pamuğun destekleme primi de artırılmadı. 2009’da olduğu gibi, 2010’da da kütlü pamuk üreticileri sertifikalı tohum kullananlar kilogram başına 42 kuruş,sertifikasız tohum kullanarak kütlü pamuk üreten çiftçiler ise kilograma 35 kuruş destekleme primi alacak.
Çiftçi alacağı desteği bilerek ekim yapacak
Geçen yıl ilk kez üretimden önce kütlü pamuk destekleme priminin açıklanması bir tarafa bırakılırsa bugüne kadar ilk kez tarımsal destekler ekimden önce açıklanıyor. Daha önce bir çok ürün hasat edildikten sonra destekler açıklandığı için çiftçi alacağı desteği bilmeden üretim yapıyordu. Bakanlığın ilk kez ekimden önce destekleri açıklaması çiftçinin hangi ürünü ekeceğine karar vermesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu yıl çiftçi alacağı destek miktarını bilerek üretim yapacak.Bazı ürünlerde üretimin azalması bazılarında ise artması beklenebilir. Mısır, buğday ve diğer hububat destekleri aynı kalırken, ayçiçeği, kanola ve aspirin destekleme priminin artırılması ayçiçeği, kanola ve aspir üretimini artıracaktır.
Havza modelinde belirsizlik sürüyor
Bakanlık, bu yıl ilk kez uygulanacak Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ile 17 ürünün destekleneceği bilgisine yer verirken, havzalarda desteklerin hangi kriterlere göre ödeneceği konusunda bilgi verilmedi. Havza modeli ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Tarihi açıklama internetten yapıldı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarihinde ilk kez tarımsal destekleri üretimden önce belirledi. Bu bilgiler Bakanlığın internet sayfasında yer aldı. Açıklanan rakamların yürürlüğe girmesi ve uygulanması için Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bakanlığın bu kadar önemli bir bilgiyi ve ilk kez yapılan bir uygulamayı internetten sıradan bir haber gibi duyurması dikkat çekici.

DESTEKLEME PRİMLERİ (kuruş/ Kg)
2008 2009 2010
—— ——- ——
Kütlü pamuk(sertifikalı) 32.4 42.0 42.0
Kütlü pamuk(sertifikasız) 27.0 35.0 35.0
Yağlık ayçiçeği 18.9 21.0 23.0
Soya fasulyesi (sertifikalı) 24.75 27.5 35.0
Soya fasulyesi (sertifikasız) 20.7 23.0 23.0
Kanola 20.7 23.0 29.5
Aspir 23.0 25.0 30.0
Zeytinyağı 21.0 25.0 30.0
Dane mısır 3.6 4.0 4.0
Buğday 4.5 5.0 5.0
Arpa,yulaf,çavdar 3.6 4.0 4.0
Çeltik 9.0 10.0 10.0
Nohut,mercimek,kuru fasulye 9.0 10.0 10.0
Yaş çay 10.17 11.5 11.5

ALAN BAZLI DESTEKLER(Dekar/TL)

2008 2009 2010
1- Alternatif ürün Tütün 108 120 120
2- Organik tarım 18 20 25
3- İyi tarım meyve-sebze 18 15 20
4- Örtü altı iyi tarım – 75 80
5- Mazot *
a- 1.8 2 2
b- 2.925 3.25 3.25
c- 5.4 5.5 5.5
6- Kimyevi Gübre *
a- 2.70 3 3
b- 3.825 4.25 4.25
c- 5.40 5.5 5.5
7- Toprak analizi 2.25 2.5 2.5

*a- Süs bitkileri,özel çayır,mera ve orman emvali
b- Hububat,yem,baklagiller, yumru bitkiler,sebze, meyve
c- Yağlı tohum,endüstri bitkileri

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. RUHİ ÇETİN 2 Şubat 2010 - 02:46 - Yanıtla

  2010 yılında uygulanacak tarım desteklerinin, mahsul ekiminden önce açıklanması, yıllardır dile getirdiğimiz ve ısrarlı bir şekilde üzerinde durduğumuz konudur. Çok yerinde bir uygulama olmuştur.
  Ancak, Ayçiçek ve aspire baktığımızda,ayçiçeğine 23 krş, aspir e 30 krş destekleme verildiğini görüyoruz.
  Şimdi ben bu sektörde 33 yıldır çalışan bir yönetici olarak , aspir yağı üretiyormusunuz sorusu ile karşılaşmadım. Ancak son zamanlarda ülkemizde ısrarlı bir şekilde aspir üretilmesi için dernekler kuruluyor v.s. Ancak üretimi yapanlar, aspir tohumunu pazarlayacak yer arıyorlar ve maalesef satmakta zorlanıyorlar. Zira ülkemizde yağ sektörünün, ambalajına koyacağı kadar bir aspir üretimi olmadığı gibi, ülkemiz insanının damak tadı bakımından da AYÇİÇEK yağından vazgeçemediği gerçeği ortadadır.Son yıllarda kanola ve soya yağı rafinasyonunda, önemli adımlar atılmış ve marketlerde görünmeye başlamış iken GDO problemi çıkması ile satışlar tamamen gerilemiş ve yine AYÇİÇEK yağı ağırlık kazanmıştır.
  Ülkemizde ASPİR, orman alanlara yakın arazilede, DOMUZ tehlikesine karşılık ekimi yapılmaktadır.Zira DOMUZ bu bitkiyi yemez ve dolayısiyle zarar veremez.
  Aspirin yerine AYÇİÇEK biraz daha yüksek desteklenmek suretiyle, ayçiçek ekim alanlarının Aspir e kaptırılmaması gerekir idi kanaatindeyim.( Bir zamanlar, Fındık ekiminin düz ovalarda desteklenmesindeki uğranılan, Hüsran gibi)

 2. fehim ışık 2 Şubat 2010 - 05:22 - Yanıtla

  havza bazlı destekleme modeli filan değil bu model.aynen eski uygulama ama daha makyajlı havza bazlıyı böyle algılamadı çiftçi trakyada ayçiçeğin konyada hububata bursada meyveye ç.kalede sebzeye akdenizde seraya narenciyeye diye algıladı bu eski destekleme sisteminin devamıdır ancak bu desteklerde en önemli değişim özel tarım danışmanlığıdır fakat bunuda ankaradaki bürokrasi tam olarak asla uygulatmaz göstermelik uygulatır o kadar özel tarım danışmanlığını uygulayın diyenler uygulatmaz çünkü onların alayı buna karşı herşeyi kendilerinin yaptıkalrını sanıyorlar oysa ankaradaki hatta taşradaki bürorasiyi kaldır tarım daha iyi yoluna girecektir

 3. Be3ytullah BERÇİN 4 Şubat 2010 - 05:57 - Yanıtla

  FINDIK ALAN BAZLI DESTEK MİKTARI gene bilinmez bir sona kalmış.

 4. celalettin fırtana 25 Mart 2010 - 14:26 - Yanıtla

  yembitkisi olan mürdümük pirim fiyatı hala belirsiz bunu neden ekiminden önce açıklamıyorlar ki ona göre tarlalarımızı hAZIRLAYALIM BELRSİZLİK DEVAAM EDİYOR

 5. bismil bismil 15 Mayıs 2010 - 10:51 - Yanıtla

  slm pamuk desteklemesı ne zaman ödenecek

 6. cemil 25 Eylül 2010 - 02:05 - Yanıtla

  2011 yılı tarımsal desteklemeleri ürün bazında kg ve dekar olarak nezaman açıklanacak

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler