Tarım kredilerinin yapılandırılması, ertelenmesi

·

10 Ocak 2020

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım kredilerinin yapılandırılması, ertelenmesi

10 Ocak 2020

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarım kredilerinin yapılandırılması,ertelenmesi

Çiftçiler uzun zamandan beri ödeyemedikleri tarımsal kredilerin ertelenmesini istiyordu. Ziraat Bankası zor durumda olan çiftçini kredi borcunu 5 yıla kadar vadelendirerek yeniden yapılandırıyor. Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda da yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9 Ocak’ta Sivas’ta yaptığı konuşmada doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerin Ziraat Bankası’ndan aldıkları tarım kredilerine yapılandırma olanağı getireceklerini açıkladı. Albayrak’ın açıklamasına göre yapılandırma yıllık yüzde 9 faiz ile yapılacak. Vade ise en fazla 5 yıl olacak.

Vade 5 yıl faiz yüzde 9

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklaması özetle şöyle: “Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler artık. Ziraat Bankası burada önemli bir yük almış olacak ve üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece bir tek sezonda elde edilecek tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak, ürün, zamanlama, iklim şartları borçları en az 5 yıllık bir süreçte piyasanın çok çok altında, çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak yeni bir yapılanmanın önünü açıyoruz.”

İlave kredi alabilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapılandırma ile üreticilerin faaliyetlerine devam edebileceğini, sonraki dönemde de arazisini yeniden ekime hazır hale getirip, ihtiyaç duyduğu ilave işletme kredilerini de kullanabileceğini sözlerine ekledi.

Ziraat Bankası 2016’dan beri uyguluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 5 yıl vade ile yapılandırmayı Ziraat Bankası bildiğimiz kadarıyla 2016 yılından bu yana zaten uyguluyor. Sadece faiz oranları ile ilgili değişiklik olacaktır. Çiftçi yıllık yüzde 9 faizle kredisini 5 yıla kadar vadelendirebilecek.

Ayrıntılar daha sonra netleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı tarımsal kredilerin vadelendirilmesi ile ilgili ayrıntılar daha sonra netleşmesi bekleniyor. Ziraat Bankası’nın halen uyguladığı 5 yıl vadeli yapılandırmadan faiz dışında ne gibi farklılıklar olacağı çiftçilere net olarak açıklanmalı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre kredilerin ertelenmesi ve taksitlendirilmesi

Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan ve 2020-2022 döneminde uygulanacak “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin” Cumhurbaşkanı Kararı’nda tarımsal kredilerin ertelenmesi veya taksitlendirilmesi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi/taksitlendirilmesi;

1- Bu Karar ve önceki yıllarda yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan tarım kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, aşağıdaki esas ve usuller kapsamında kalmak kaydıyla, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir. Bu Karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almaz.

2- Kredilerin bu madde kapsamına alınabilmesi için, doğal afetler nedeniyle oluşacak hasarın kredi vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden önce (vade/taksit tarihi/hesap devresi tarihi dâhil) meydana gelmiş olması gereklidir.

3- Bu madde hükümlerinden, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen koşullan sağlamak kaydıyla, kredilerinin vadesi/taksit tarihi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içerisinde dolacak olan gerçek ve tüzel kişi-üreticiler faydalanabilir.

4- Bu madde kapsamından yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticiler, TARSİM hasar raporu ya da il/ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgisine göre Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifi’ne yazılı olarak müracaat ederler.

5- Mücbir sebeplerle hasar tespitinde ve/veya müracaat süresinde gecikme olması ve bu nedenle kredi vadesinin/taksit tarihinin/hesap devresinin geçmesi halinde, mücbir sebebin sona ermesini takip eden 15 gün içerisinde üreticilerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurusu üzerine, ilgisine göre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından gerekli değerlendirme yapılarak, krediler vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden itibaren bu madde kapsamında ertelenebilir/taksitlendirilebilir.

6-Ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar; borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

7- Erteleme işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

8- Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının üretici bazında belirlenmesi zorunludur. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM tarafından hazırlanan raporlar esas alınır. TARSİM’e konu olamayan durumlarda bu tespitler il/ilçe hasar tespit komisyonları tarafından yapılır.

9- İl/ilçe hasar tespit komisyonlarında kimlerin yer alacağı, hasar tespitlerinin hangi esaslara göre yapılacağı, hangi doğal afetlerin bu kapsamda değerlendirileceği ve uygulamaya yönelik diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 inci maddenin onuncu fıkrası kapsamında yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

10- Ertelenecek kredi tutarı, hasar oranına %10 oranında risk primi eklenmek suretiyle hesaplanacak oranı aşmamak kaydıyla, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından belirlenir. Yalnızca hasardan etkilenen ürünlere/faaliyete ilişkin krediler bu madde kapsamına alınır. Hasar nedeniyle oluşan sigorta tazminatları ilgili üreticinin kredi borcundan düşülür (mahsup/tahsil edilir). Ertelenecek kredi tutarı, kalan anapara tutan üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi dışındaki borç ve ferileri ödenmeden erteleme/taksitlendirme yapılmaz.

11- Yatırım kredilerinde, yalnızca ilgili yılda ödenmesi gereken taksit/kredi tutarı bu madde kapsamında ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir.

12- Bu madde kapsamında değerlendirilecek kredilerin ilgili yılda ödenecek kısmı (işletme kredilerinin üçüncü fıkraya göre belirlenecek anapara tutarı; yatının kredilerinde ise yine üçüncü fıkraya göre belirlenecek ilgili yıldaki taksit tutarı) vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenebilir ya da azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir.

13- Bu madde kapsamındaki kredilere, bu Karar çerçevesinde; üretim konusuna bakılmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde %25, taksitlendirilmesi durumunda ise %20 oranında faiz indirimi uygulanır.

14- Bir gerçek ya da tüzel kişi bu madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak ardarda en fazla üç kez yararlandırılabilir.

15- Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler bu madde hükümlerinden yararlanamaz.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

  1. Erkan yıldırım 10 Ocak 2020 - 15:18 - Yanıtla

    Merhaba! Lar ben bi konuda destege ihtiyacım vardı kafaletim olan bi kredi var ve bu kredi dosyası ziraat bankasında Ve avukatlık duruma düştü acaba bu dosyada faydalana biliyormu bilginiz varmı cünkü banka bı anlamda yardımcı olmuyor

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler