Tarım Kredi borçları yapılandırılacak

·

02 Nisan 2021

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım Kredi borçları yapılandırılacak

02 Nisan 2021

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Torba Yasa” ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan takibe düşmüş ve ödenmeyen borçları yapılandırılıyor.

AKP Milletvekillerinin 2 Nisan 2021’de Meclis’e sundukları “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen krediler yani sorunlu kredilerin yüzde 18 ve yüzde 12 faizle yapılandırılması öngörülüyor.

Torba Yasa’da yer alan düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

1- Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani “tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan” kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

2- Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler.

3- Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak.

4- Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek.

Çiftçiye çare olur mu?

Çiftçiler uzun bir süreden beri Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası kredilerinde yapılandırma istiyor. Ziraat Bankası takibe düşen alacaklarla ilgili bir süre önce 1 milyon liraya kadar yeniden yapılandırma çalışması başlattı. Tarım Kredi Kooperatifleri ise çiftçiyi haciz kıskacına alarak borçlarını tahsil etme yoluna gitti. Ancak, tepkiler üzerine Mart ayı sonuna kadar haciz işlemlerini durdurdu. Bu kanun teklifi aynen kabul edilirse belli oranda yapılandırma yapılabilir. Ancak, sorunu çözmeye yetmez. Özellikle,  Tarım Kredi’den kredi kullananlar küçük ve geliri düşük olan çiftçiler. Bu yapılandırma ve bu faiz oranları ile borçlarını ödemeleri zor görünüyor.

Özetle, yeni torba yasa ile, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığı ve ödeyemediği için haciz ve icra takibi ,le karşı karşıya kaldığı borçlarla ilgili yapılandırma öngörülüyor. Bu borçların yapılandırma takvimine göre yüzde 12 ile yüzde 18 oranında basit usulde yıllık faiz uygulanacak. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Meclis’ten aynen mi, yoksa değiştirilerek mi çıkacak? Meclis’teki görüşmelerden sonra netleşecektir.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler