Süt tozu ihalesi 17 Haziran’da

·

11 Haziran 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Süt tozu ihalesi 17 Haziran’da

11 Haziran 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Süt tozu ihalesi 17 Haziran’da
Et ve Süt Kurumu süt tozu ihalesini erteledi. Daha önce 10 Haziran’da satışa çıkardığı 3 bin 213 ton yağsız süt tozunu 17 Haziran’da satacak.
Çiğ süt fiyatının düşmesini önlemek ve süt ineklerinin kesimini engellemek amacıyla piyasaya müdahale ederek arz fazlası sütü üretici örgütleri aracılığıyla süt tozuna dönüştüren Et ve Süt Kurumu süt tozunu ihraç amaçlı olarak satacak.
Et ve Süt Kurumu’ndan 24 Mayıs’ta yapılan duyuruda Denizli’de 1745 ton, Mersin’den 379 ton, Balıkesir’de 578 ton ve Konya’da 511 ton olmak üzere toplamda 3 bin 213 ton yağsız süt tozu ihale ile satılacaktı. İhale için son teklif verme tarihi 10 Haziran 2016 Saat 10.00 olarak belirlendi. Ancak yeterli teklif gelmeyince ihale bir hafta sonrasına 17 Haziran’a ertelendi.
Sanayicilere baskı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt sanayicilerine süt tozu ihracat izni vermek ve ton başına 4 bin 500 liralık destekten yararlandırmak için Et ve Süt Kurumu’ndan süt tozu almaya zorluyor. Türkiye’deki büyük süt tozu ihracatçılarına “Et ve Süt Kurumu’ndan süt tozu almayana kontenjan verilmeyecek” denilerek baskı yapıldığı ifade ediliyor.
İhale şartları
Et ve Süt Kurumu yağsız süt tozu satışı için 9 maddelik ” Yağsız Süt Tozu Satış Usul ve Esasları”nı belirledi. Türk Gıda Kodeks’ine uygun, Et ve Süt Kurumu markası ile üretilen yağsız süt tozunun ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak ambalajlanarak etiketlendiği belirtilen ilanda şu bilgilere yer verildi: “Yağsız Süt Tozları Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun 25 kg.lık İçte polietilen torba dışta 3 katlı Kraft poşetler halinde ambalajlanmıştır. Ambalajlar paletli olarak muhafaza edilmektedir. Firma talep etmesi halinde satışı yapılacak yağsız süt tozuna ait analiz raporlarının verilebileceği gibi yağsız süt tozu torbalarının bütünlüğü bozulmamak kaydıyla numune de alabilecektir.Mal bedeli teslimattan önce kombina veznesine veya Kombinanın belirtiği hesap numarasına yatırılacaktır. Satış ve teslimat ESK Kombina Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.”
Özel hükümler
Et ve Süt Kurumu’nun süt tozu satış ihalesinde bazı özel hükümler de belirlendi. Bu hükümlere göre; satışlar teklif toplama usulü ile yapılacak. Teklif edilecek mal bedeli tutarının yüzde 3 kadar geçici teminat verilecek. Yağsız süt tozlarının tamamına teklif verileceği gibi kısmi teklifte verilebilecek. Süt tozu için en yüksek teklifler belirlendikten ve kayda alındıktan sonra satış sona erecek. Teklif edilen fiyatın firma üzerinde kalması halinde, mal bedeli firmaya yapılan tebligatın Firma tarafından alınmasından sonra 10 gün içerisinde banka hesap numaralarına yatırılacak.Talep edilen ürünün bedeli yatırılmasına rağmen 10 iş günü içerisinde ürün çekilmez ise Kurumca depolama hizmeti için kg. başına yapılan masraf alıcıya yansıtılacak. Alıcı yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde geçici teminatı irat kaydedilecek..

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler