İkinci 100 günde de çiftçinin beklediği icraatlar yok

·

13 Aralık 2018

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

İkinci 100 günde de çiftçinin beklediği icraatlar yok

13 Aralık 2018

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

İkinci 100 günde de çiftçinin beklediği icraatlar yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “II.100 Günlük İcraat Programı” nda da çiftçilerin sorunlarını çözecek önlemler yer almadı. İlk 100 günlük icraatta olduğu gibi ikinci 100 günlük icraat programında da üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ithalatın azaltılması, et,süt,hayvancılıkta düşük fiyat sorununun çözülmesi gibi çiftçinin beklediği önlemlerin hiçbiri yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “II.100 Günlük İcraat Programı”nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapacağı 28 icraat yer aldı. İcraatlar arasında 2016 yılından beri devam eden genç çiftçi projesi de var,odun üretiminin artırılması da. Fakat çiftçinin üretim yapmasını engeller konuma gelen girdi fiyatları, et ve süt fiyatının düşmesi nedeniyle üretimden vazgeçen, ineklerini kestiren hayvan yetiştiricilerinin sorununa çare olacak hiç bir icraat yer almadı.

Odun üretiminde hedef düştü

İlk 100 günlük icraat programında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın odun üretimini 15 milyon m3( metreküp)’ten 21 milyon m3 ’e çıkararak yüzde 40 artış sağlanması ve 130 bin kişiye istihdam sağlanması yer almıştı. Bu hedefin ne kadar gerçekleştirildiği bilinmiyor. Ancak, ikinci 100 günlük programda da odun üretiminin bu kez yüzde 16 artırılması ve 81 İlde 24.3 milyon m3 üretim yapılması hedefleniyor.

Rutin ödemeler icraat programında

İkinci 100 günlük icraat programında dikkat çeken önemli konulardan birisi zaten devam eden rutin işlerin de “yapılacak icraat” olarak sayılması. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Avrupa Birliği’nin yüzde 75 katkısı ile devam eden Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı(IPARD) kapsamında hibe ödemeleri ayrı ayrı icraatlar olarak yer alıyor. Halbu ki, zaten hibe almaya hak kazananlara zaten paraları ödenecek.

Genç çiftçi projesi

2016 yılından bu yana uygulanan ve yılda ortalama 16 bin çiftçinin yararlandığı genç çiftçi hibe desteği projesi de Tarım ve Orman Baklanlığı’nın ikinci 100 günlük icraatları arasında yer aldı. Buna göre 100 günde 2 bin 250 çiftçiye 30’ar bin lira hibe desteği verilecek. Bu destek üreticiye nakit olarak değil, genellikle ayni olarak sağlanıyor. Hayvancılık için hibe almaya hak kazananlara hayvan ithal edilerek 30 bin lira karşılığı hayvan veriliyor.

En ilginç icraat: 150 ahıra hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın icraatları arasında yer alan “Bölgesel Kalkınma Projeleri (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) kapsamında 150 adet yeni ahır/ağıl yapımı için hibe verilmesi” en ilginç icraat olarak dikkat çekiyor. Hükümet uzun yıllardan beri Doğu Anadolu Projesi(DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi(GAP), Konya Ovası Projesi(KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP) kapsamında hayvancılıkta altyapı yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 85 hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda ahır ve ağıl yapımına da hibe veriliyor.

Köylere “Millet Konakları” kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı II.100 Gün İcraat Programı’nda diğer bakanlıkların da tarım ve kırsal ile ilgili bazı icraatlar yer alıyor. Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanmasını yapacak. Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması sağlanacak. 40 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılması desteklenecek. 20 bin hak sahibi çiftçi tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tarım sektörü için 3 yeni Bor Gübre üretim tesisinin yapımına başlayacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise GAP bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında 10 adet tarımsal, 18 adet endüstriyel işletmede kaynak verimliliği analizi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 100 günde yapacağı 28 icraat şöyle sıralandı:

1- Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2.250 genç çiftçiye 30’ar bin TL hibe desteği verilmesi

2- Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 600 yatırımcının Ekonomik Yatırım Projelerinin desteklenmesi

3- Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı kapsamında yatırımı tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 Milyon TL hibe ödemesi yapılması

4- 22 İlde Toplam 36 adet baraj ve göletin tamamlanmasıyla 503,95 milyon m3 suyun depolanması.

5- 23 İlde 41 adet sulama tesisi tamamlanarak 475.430 dönüm tarım arazisinin sulamaya açılması.

6- 9 adet içme suyu tesisinin tamamlanması ile 135,57 hm3/yıl ilave içme suyu temin edilmesi

7- 45 İlde 120 adet taşkın koruma tesisinin tamamlanması

8- Enerji maksatlı Artvin Yusufeli Barajı ve HES Projesinin fiziki gerçekleşmesinde %60’dan % 63’e artış sağlanması

9- Bölgesel Kalkınma Projeleri (DAP, GAP, KOP ve DOKAP) kapsamında 150 adet yeni ahır/ağıl yapımı için hibe verilmesi

10– Sudan’da 2 milyon dönüm tarım arazisinin Türk özel sektör yatırımları için hazır hale getirilmesi.

11- 5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi Kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapılması.

12– 81 İlde 550.000 dönüm Alanın Ağaçlandırma İşinin Yapılması

13– Odun Üretiminin %16 Artırılması Projesi Kapsamında 81 İlde 24.3 milyon m3 üretim yapılması

14- Adana, İzmir ve Aydın ilde Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulması İçin Yer Seçimlerinin Kesinleştirilmesi

15- 16 il 6 Milli Park ve 10 Tabiat Parklarımızda Tabiat Turizminin Geliştirilmesine Yönelik yapılan altyapı-üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması

16– 7 İlde Av ve Yaban Hayatının Desteklenmesi Çalışmaları kapsamında 7 adet eğitim tesisi tamamlanması

17- 12 İlde denizlerde, baraj göllerinde akarsularda ve kara alanlarında su ürünleri üretiminin yıllık 4.752 ton artırılması amacıyla yeni yetiştiricilik alanlarının açılması

18– Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Tamamlanması

19- TİGEM’in sulu tarım arazilerinin 94.000 dekarının özel sektör tohumculuk firmalarının tohum üretimine açılması,

20- Gen Analizlerine (Genomik) Dayalı Üstün Vasıflı Boğa Sperma Üretiminin 100 bin dozdan 160 bin doza çıkarılması.

21– TAGEM –TİGEM İşbirliği ile Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında Antalya Boztepe TİGEM arazisinde bulunan seraların açılışının yapılarak 5 türde (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kavun) tohumluk üretimi yapılması

22– İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Uluslararası Zeytin Gen Bankasının Açılışının yapılması

23- 7 adet ovanın daha Büyük Ova Koruma alanı olarak ilan edilmesi.

24- Kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan meteorolojik uyarıların renk kodları sistemi ile yayımlanmaya başlanması

25- Isparta Süleyman Demirel Havalimanına Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (H-OMGİ) kurulması

26- Yüksek atmosfer gözlem istasyonlarına yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulması

27- E-Devletten Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya (G2C, G2B, G2G) sunulan hizmetlerimizin gerçekleşme oranı ortalamasının %92,5’den %96,3’e yükseltilmesi

28– Tarım ve Ormancılık alanında 79 ilimizde 766 açılış yapılması ve 367 temel atılması

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler