Hayvancılığa yüzde 100’e varan hibe desteği

·

11 Mart 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hayvancılığa yüzde 100’e varan hibe desteği

11 Mart 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Hayvancılığa yüzde 100’e varan hibe desteği

Damızlık manda, koç-teke, kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde damızlık ve ticari modem işletme kuracaklara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hibe desteği sağlanacak.
Bakanlar Kurulu’nun 11 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı” ile verilecek hibe desteklerinin amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modem işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi olarak açıklandı.
Hangi yatırımlara destek sağlanacak?
Karar ile hibe desteği sağlanacak yatırımlar ve kapsamı şöyle belirlendi:
1- Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlar.
2- Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç- teke alımı yapacak yetiştiricileri.
3- Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar.
4-Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımları.
5-Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar.
Yatırım konuları ve hibe oranları
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre yatırım konuları ve verilecek hibe tutarı ise şöyle:
Kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni inşaat yapımı,alet ve ekipman alımına yüzde 75 hibe desteği sağlanacak.Arıcılıkta alet ve ekipman alımı ile kovan alımına yüzde 60 hibe desteği kullandırılacak. İpekböcekçiliği yapacaklara besleme evi yapımı,alet ve ekipman alımı,dı-ut bahçesi tesisine yüzde 100 hibe desteği sağlanacak.Manda,koç ve teke için yeni inşaat yapımı,rehabilitasyon ve kapasite artırımı,makine alet ve ekipman ile hayvan alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek.
Hibe koşulları
Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler uygulanacak hibe desteğinden sadece bir projesi için bir kez yararlandırılacak Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek.Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanacak. Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili olacak.Bu Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanacak.
Destek verilecek iller:
Damızlık koç ve teke yatırımları: Antalya,Afyon,Uşak,Eskişehir, Konya,Karaman, Mersin, Kırıkkale,Bursa, Balıkesir,Kırklareli,Tekirdağ,Ordu,Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van,Hakkari,Siirt,Şırnak,Nardin,Diyarbakır,Şanlıurfa,Elazığ,Bingöl.
Damızlık manda yetiştiriciliği: İstanbul,Tekirdağ,Kocaeli,Zonguldak,Düzce,Samsun, Afyon,Kayseri,Diyarbakır,Muş,Bitlis.
Kaz yetiştiriciliği: Kars,Ardahan ve Muş
Hindi yetiştiriciliği:Bingöl
Arıcılık ve ipek böcekçiliği için desteklenecek iller Gıda,tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yatırım Konulan Hibe Oranı(%)
Kaz ve hindi yetiştiriciliği 75
Arıcılık 60
İpekböcekçiliği 100
Koç-teke ve manda 50

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler