GDO'suz ithalata analiz cezası…

·

05 Mayıs 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

GDO'suz ithalata analiz cezası…

05 Mayıs 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Genetiği Değiştirilmiş Organizmala(GDO) ile ilgili analizlerde çok  tartışılacak bir uygulama başlattı.Yeni uygulamaya göre ithal edilen GDO’lu ürünler yüzde 20 sıklığında analize tabi tutulurken GDO’suz ürünlerin yüzde 100’ü analiz edilecek.
Ali Ekber Yıldırım
İZMİR-
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ithalatta GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizma)analiz uygulamasında önemli bir değişiklik yaptı. İthal edilen GDO’lu ürünlerde analiz sıklığı yüzde 20 uygulanacak.GDO’suz ürünler ise yüzde 100 analize tabi tutulacak. Bu uygulama ile GDO’suz ürün ithal edenler cezalandırılırken, GDO’lu ürün ithal edenlere kolaylık sağlanmış olacak.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof.Dr.İrfan Erol’un bakan adına imzalayarak 81 il valiliğine gönderdiği yazıda dökme olarak ithal edilen 9 ürünün menşeine bakılmaksızın yüzde 100 GDO analizi yapılacağı bildirildi. GDO belgesi olan ürünlerde ise yüzde 20 sıklığında analiz yapılması yine aynı yazı ile bildirildi.
Gıda ve Kontrol Geel Müdürlüğü’nün yazısında şöyle deniliyor: ” Bilindiği üzere ilgili (a) yazımızla;gıda ve yem maddelerinin ithalat kontrollerinde ve yurt içinde yapılacak denetim ve kontrollerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmakta olan kontrollere ilave olarak GDO kontrollerinin yapılması talimatı verilmiştir.
İlgili talimatın 5/a maddesi “GDO’lu olarak belgelendirilen ürünler,belgelerin doğruluğunu teyit ve izin verilmeyen gen tespiti amacıyla yüzde 20 sıklığında analize tabi tutulur.”şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Genetik değiştirme teknolojisi uygulanarak ticarete konu edilmesi muhtemel Mısır,Soya, Kolza,Pamuk, Papya, Domates,Şeker Pancarı,Çeltik,Patates ve ürünlerinin dökme olarak taşınmaları halinde menşeine bakılmaksızın yüzde 100 GDO analizine tabi tutulması Biyogüvenlik Kurulu Kararlarına uygun olanların boşsltılması için ilgili Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”
GDO’suz ithalat edenler cezalandırılıyor
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu yeni uygulama ile GDO’suz ürün ithal edenleri cezalandırdığını belirten yem sektörü temsilcileri:” GDO’lu ürün ithal edenler sadece yüzde 20 sıklıkla analize tabi tutulacak.Yani 5 gemiden biri için analiz yapılacak.GDO’suz ürün ithal edenlerin ise gemileri açıkta bekletilecdk ve her gemiden numuna alınarak anliz yapılacak.Analiz GDO’suz çıkarsa geminin yanaşmasına izin verilecek. GDO’lu ürün getiren gemisini limana yanaştırıp ürününü indirecek.GDO’suz ürün getiren  günlerce analiz sonucunu bekleyerek cezalandırılacak. Biz bu yazıyı okuduğumuzda herhalde yanlış ifade edilmiş.Tam tersi uygulanacak.Yani, GDO’lu ürünlere yüzde 100, GDO’suz ürünlere yüzde 20 sıklığında anliz yapılacak diye düşündük. Bakanlığa sorduk.”Yazıda yazıldığı gibi uygulanacak”dediler.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler