Dönüme 100 lira desteğin şartları belli oldu

·

29 Ocak 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Dönüme 100 lira desteğin şartları belli oldu

29 Ocak 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Bu yıl ilk kez uygulanacak ve en az 1 dekar en çok 5 dekar alanda bitkisel üretim yapan küçük çiftçilere ödenecek desteğin koşulları belli oldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan de yayınlanan “Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar’ın uygulama tebliğine göre küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmanın koşulları şöyle:
1-Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticiler desteklemeden yararlanabilecek. Arazi varlığı 5 dekarın üstündeki çiftçiler bu destekten yararlanamayacak.
2-Açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında dekar başına 100 lira küçük aile işletmesi desteği ödenecek.
3-2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2(metrekare)’nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz.
4-Küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmak isteyenler bu Tebliğin yayınlandığı 30 Ocak 2016’dan itibaren 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
5-Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri ve başvuru dilekçesi ile Gıda tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak Örtüaltı Kayıt Sistemi belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.
6-Uygulama Tebliği’ne göre, 2016 yılına ait küçük aile işletmesi desteği ödemesi bu yıl içersinde yapılacak.
Desteklemeden kimler yararlanamaz
a) Müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan üreticiler.
b) Örtüaltı ünitelerinde üretim yapan üreticilerden Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayanlar.
c) Destekleme kapsamındaki ürünleri ara ziraatı olarak üretenler.
ç) Yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim yapmayanlar.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler.
e) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenler.
f) Bu Tebliğde istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
g) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar.
ğ) Askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletildiği tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan araziler.
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler