Devlet, FETÖ’ nün ineklerini satacak

·

10 Eylül 2018

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Devlet, FETÖ’ nün ineklerini satacak

10 Eylül 2018

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Devlet, FETÖ’ nün ineklerini satacak

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü, FETÖ’nün Konya’daki kasası olduğu iddiası ile şirketlerine el konularak kayyum atanan firari sanık Soner Cesur’un işletmesine ait 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı ihale ile satışa çıkardı. Belirlenen tahmin bedel 2 milyon 504 bin 450 lira. Geçici teminat miktarı ise 250 bin 445 lira olarak açıklanan 305 baş canlı hayvanın satış ihalesi 19 Eylül’de yapılacak.

Devlet, Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması(PDY) Örgütü’nün Konya’daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur’a ait 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı tahmini 2.5 milyon lira bedelle ihale yöntemi ile satacak.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanına göre 305 baş canlı hayvanın yanı sıra iki taşınmazın da satışı yapılacak.

Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Konya Şube Başkanı ve FETÖ’nün Konya’daki kasası olduğu iddia edilen firari sanık Soner Cesur’un hububat, un,tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerine Eylül 2016’da el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF)’na devredilerek kayyum atandı. El konulan şirketler arasında hayvancılık işletmesi de vardı. İşletmedeki canlı hayvanların bakımı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne verildi.

Satış ihalesi 19 Eylül’de yapılacak

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanı ile firari sanık Soner Cesur’un kayyum atanan şirketlerine ait 305 baş canlı hayvan ve iki taşınmazın ihale ile satılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanına göre, birisi tarla,diğeri arsa olmak üzere iki taşınmaz ile 305 baş canlı hayvanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00’te Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ihale odasında yapılacak.

Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şartı var.

İhale ilanında satışı yapılacak taşınmazların KDV(Katma Değer Vergisi)’ den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı,satışı yapılan taşınmazların 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olduğu belirtiliyor.

İki yıl vadeli taksitle satılacak

Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL’yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecek.

Canlı hayvanların tahmini bedeli 2.5 milyon lira

Satılacak 305 baş canlı hayvan için belirlenen tahmin bedel 2 milyon 504 bin 450 lira. Geçici teminat miktarı ise 250 bin 445 lira. İhale ilanında canlı hayvanların satışına ilişkin şu bilgilere yer veriliyor: “Canlı hayvan satışında; KDV Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/(1) maddesi ile Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8,bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. KDV ve diğer yükümlülükler alıcısına aittir.Canlı hayvan satışında; sözleşme tarihinde hayvan sayısında artış veya azalış olması halinde fiyat yeniden güncellenecektir. Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.”

Hayvanların çoğu süt ineği

İhale kapsamında satışa çıkarılan 3005 canlı hayvanın büyük bölümü süt ineği. İhale ilanında verilen bilgiye göre satılacak hayvanların 47’si 0-6 aylık buzağı.7 adedi 6-12 aylık dişi dana, 7’si 6-12 aylık erkek dana,82’si 13 aylık ve üstü düve, 17’si 13-18 aylık tosun, 6 adet 18 aylık ve üstü boğa, 51 tanesi gebe, 118’i gebe olmayan inek olmak üzere toplam 305 baş.

İhaleye katılmak için aranan şartlar

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre ihaleye katılma şartları ise şöyle:
“İhaleye katılabilmek için isteklilerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.”

Satışa çıkarılan canlı hayvanlar

Gebe inek 51
Gebe olmayan inek 118
Buzağı 47
Dişi dana 7
Erkek dana 7
Düve 82
Tosun 17
Boğa 6
Toplam 305

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler