Çiğ süte 2 yıllık destekleme kararı çıktı

·

22 Nisan 2021

·
Çiğ süte 2 yıllık destekleme kararı çıktı

22 Nisan 2021

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 2021 ve 2022’de destekler çiğ süt sınıflandırmasına göre ödenecek. Et ve Süt Kurumu’nun üretici örgütleri üzerinden çiğ sütü süt tozuna dönüştürmesi de destekleme kapsamında olacak.

Desteklemeden kimler yararlanacak?

1- Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden çiftçilere çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

2- Desteklemeden üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler yararlanacak.

3- Manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü destekleme kapsamında olacak.

4- Çiğ inek sütü desteklemesi, protein ve yağ değerine göre yapılan A,B,C sınıflamasına göre ödenecek.

5- Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe(süt tozu) çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)’ne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

6- Hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alannda sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

7-Ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Üretici örgütleri için yüzde 3 kesinti

Çiğ sütü toplayan, pazarlayan üretici örgütlerine desteğin yüzde 3’ü “çiftçi örgütlerini güçlendirme” amacıyla ödendikten sonra kalan miktar çiftçiye ödenecek.

Ödemeler ne zaman?

Destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021-2022 yılları bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak. 2022 yılından kalan ödemeler 2023 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler