Çiftçiye yeni destek 2009'a kaldı

·

14 Ocak 2008

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Çiftçiye yeni destek 2009'a kaldı

14 Ocak 2008

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

HABER/ANALİZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 60.Hükümetin eylem planını açıklarken, doğrudan gelir desteği uygulamasına son verileceğini ve ürün bazında destekleme sistemine geçileceğini açıkladı. 2008 bütçesinden tarıma ayrılan kaynak ile 2007 destekleri ödeneceği için  Başbakanın açıkladığı ürün bazında destekleme çiftçiye en erken  2009’da ödenebilir.

Girdi,fiyat ve kredi destekleri kaldırılarak Dünya Bankası ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2000 yılında uygulamaya konulan Tarımda Reform Uygulama Projesi ile Doğrudan Gelir Desteği(DGD) uygulamasına geçildi. 2001 yılından beri uygulanan ve üretime, ürüne bağlı olmaksızın alan bazında desteklemeyi öngören DGD, tarım sektörü tarafından hiç bir zaman tam olarak benimsenmedi.

DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Doğrudan gelir desteği, ödemeleri her zaman sorun oldu. Başlangıçta dekar başına ve dolar bazında tespit edilen DGD, daha sonra  Türk Lirası üzerinden belirlendi.Yılda iki taksitle ödenmesi gereken DGD, iki yıl gecikmeli ödenmeye başlandı. Son iki yılda destek azaltıldı.

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60.Hükümetin Eylem Planı’nı açıklarken tarım sektörünü derinden etkileyecek bir politika değişikliğine gideceklerini söyledi. Erdoğan, “Doğrudan gelir desteğini kaldırıyoruz.Bundan sonra araziye değil,ürüne destek vereceğiz” dedi. Başbakanın açıkladığı destekleme modelindeki değişikliğin çiftçilere yansıması en erken 2009’da olacak. 22 Temmuz seçimlerinden önce 2007 tarım bütçesinin yüzde 95’i harcandığı için 2007 destekleri ödenemiyor. Hükümet, 2008 bütçesinden ayırdığı kaynak ile 2007 desteklerini ödeyecek. Bu nedenle 2008’de yapılacak değişimin çiftçiye yansıması 2009’da olacak.
Başbakan Erdoğan’ın “kaldıracağız” dediği doğrudan gelir desteği, Dünya Bankası’nın önerdiği bir modeldi. Dünya Bankası, Türkiye’nin uyguladığı fiyat, girdi ve kredi desteğinin kamu maliyesi üzerinde çok büyük baskı yarattığını, bu desteklemelerin tarımda serbest piyasanın oluşmasını engellediğini, verilen desteklerin zengin çiftçiye yaradığını ileri sürerek bu sistemden tamamen vazgeçilmesini ve yerine doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesini istedi. 2000 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Ekonomik Reform Kredisi anlaşması çerçevesinde “Tarımda Reform Uygulama Projesi” uygulanmasına karar verildi. Proje ile destekleme sistemi tamamen değiştirilerek doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesi, bunun altyapısını oluşturmak üzere çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yeniden yapılandırılması hedeflendi. Ancak gelinen noktada bu hedeflerden sadece çiftçi kayıt sisteminde başarı sağlanabildi. Doğrudan gelir desteği uygulaması ise tarım üzerinde çok büyük tahribata yol açtı.
Doğrudan gelir desteği, 14 Mart 2000 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı  doğrultusunda, Ankara-Polatlı,  Antalya- Serik ve Manavgat, Adıyaman- Merkez ve Kahta, Trabzon- Akçaabat ve Sürmene ilçelerine bağlı merkezlerde pilot uygulama ile başladı. Üreticilere 199 dekara kadar dekar başına 5 dolar  ödenmesi öngörüldü. Fakat, pilot uygulamada çok ciddi sıkıntılar yaşandı.Ankara Polatlı’da 2 bin kişinin başvurması beklenirken 8 bin kişi başvurdu. Adıyaman Merkez ve Kahta ilçelerinde beyan edilen arazi, Adıyaman’ın toplam arazi varlığından daha büyük olunca ciddi sıkıntılar yaşandı. Buna rağmen Dünya Bankası ısrar etti ve 2001’de DGD ülke genelinde uygulanmaya başlandı.
2001’de üreticiye dekar başına 10 dolar ödenmesi kararlaştırıldı.Dolardaki aşırı yükselme nedeniyle 10 dolar yerine 10 milyon lira(10 YTL) olarak ödendi. Üretici 2001 ödemelerini 2002’de ancak alabildi.  2002’de ise üreticiye dekar başına 13 milyon 500 bin lira (13.5 YTL) doğrudan gelir desteği ödemesi kararlaştırıldı. 2003 ve 2004’te dekar başına 16 milyon lira(16 YTL) ödenirken 2005 ve 2006’da  10 milyon liraya(10 YTL) düşürüldü.
2006′ da kabul edilen Tarım Strateji belgesinde tarımsal destekler içerisinde DGD’ nin payı azaltıldı. Daha önce toplam tarımsal desteklerin yüzde 85’ini oluşturan DGD’ nin payı yüzde 45’e düşürüldü.Geçen yıl kabul edilen Tarım Kanunu’nda DGD uygulamasına yer verildi.
DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Dekar başına ödenen DGD’nin ödenmesinde de her zaman ciddi sıkıntılar yaşandı. Genellikle bir yıl gecikmeli olarak ödenen DGD, 2004’ten itibaren ödemeler iki yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlandı. 2004 yılının  ödemeleri 2006’da tamamlanabildi. Hükümet 22 Temmuz 2007 seçiminden önce geçmiş yıllara ait DGD ve diğer birikmiş desteklerin büyük bölümünü ödedi. 5 milyar 300 milyon YTL olan 2007 tarım bütçesinin 5 milyar YTL’ si seçimden önce harcadı. 2007 yılına ait hayvancılık, kuraklık, destekleme primleri ve benzeri desteklerin hiçbiri ödenmedi. Ödenemiyor çünkü bütçede para yok. 2008 bütçesi ile 2007’nin destekleri ödenecek. Çiftçiler 2007 desteklerini alamadıkları için her gün Ankara’da Tarım Bakanlığı’nın kapısını aşındırıyor. Köşeye sıkışan hükümet, destekleme sistemini değiştirerek hem üreticinin memnun olmadığı DGD’ den kurtulmayı hem de 1 yıl zaman kazanmayı hedefliyor. Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa 2008 için DGD açıklanmayacak. Ürün bazında desteklemeler ise çiftçiye en erken 2009’da ulaşacak.
Üretim yerine arazi desteklendi
Arazi büyüklüğü ve kadastro çalışmalarındaki sorunlar nedeniyle DGD, bazı bölgelerdeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olurken bazı bölgelerde üreticinin başvuru masraflarını bile karşılamaktan uzaktı. Karadeniz Bölgesi’ndeki çiftçiler ortalama 170 milyon lira destek alırken Güneydoğu veya İç Anadolu’daki bir çiftçi 1.5 milyar lira destek alıyor.Dünya Bankası’nın önerdiği doğrudan gelir desteği de yoksul çiftçiye değil, zengin çiftçiye yaradı.
DGD’ nin en önemli özelliği ise, üretime ve ürüne bağlı olmaksızın çiftçiye verilmesidir.Tapu sahibi olan herkes üretim yapsın yapmasın bu destekten yararlanabiliyor.Avrupa Birliği’nin üretim fazlası olan ürünlerde üretim artışını frenlemek için uyguladığı DGD’ nin Türkiye’de uygulanması bir çok üründe üretimin düşmesine neden olurken çiftçiyi tembelleştirdi. Çiftçi üretim yapmadan destek aldı. Özellikle Güneydoğu da büyük toprak sahipleri DGD zengini oldu. Başlangıçtan 2005’e kadar DGD tüm çiftçilere eşit olarak ödenirken iki yıldan beri toprak analizi yapan çiftçiler ile organik üretim yapan çiftçilere ek bir ödeme yapılıyor.
Mazot ve gübre desteği nasıl verilecek?
Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa  mazot ve kimyevi gübre desteği de bundan etkilenecek. Mazot ve gübre desteği DGD kayıtları esas alınarak üreticiye veriliyor. DGD kaldırılınca mazot ve gübre desteğinin nasıl verileceği, bu iki desteğin de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.
Havza bazında destekleme ne olacak?
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı destekleme uygulamaları konusunda iki önemli çalışması var. İki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan “Havza Bazlı Destekleme Projesi” uygulamaya geçilemedi. DGD kaldırıldığında Havza Bazlı Destekleme Projesi’ne işlerlik kazandırılması bekleniyor. Proje ile ürün bazında desteklemeden çok havza bazında destekleme  hedefleniyor. Havza bazında destekleme ile ürün planlaması hedefleniyor. Belli ürünler sadece belli bölgelerde desteklenecek. Edirne’de ayçiçeği desteklenecekse Ege’deki ayçiçeği üreticisine destek verilmeyecek. Ege’de, GAP’ta  pamuk üreten çiftçiye destek verilecek, fakat Balıkesir’de, Çanakkale’de veya başka bir yerde  pamuk üreten çiftçiye destek verilmeyecek. Konya’da buğday desteklenecek. Karadeniz’de fındık.
Destekleme priminde doğrudan ödemeye geçiliyor
Hükümetin destekleme konusunda yaptığı ikinci bir çalışma ise yağlı tohumlara verilen destekleme priminin miktar bazından alan bazına geçilmesi. Başbakan’ın kaldıracaklarını söylediği doğrudan destek uygulaması yağlı tohumlarda farklı bir biçimde uygulanacak. Buna göre, kütlü pamuk, soya fasulyesi, dane mısır, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir ve zeytinyağında kilo başına yapılan destekleme primi, verime bakılmaksızın alan üzerinden yani araziye verilecek. Türkiye’de destekleme primi uygulaması 1993’te pamuk ile başladı. Ürün bazında verilen destekleme primi, üreticiyi de ihracatçıyı memnun eden bir sistem. Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin alan bazlı doğrudan destekleme sistemini örnek alarak bunu değiştirmek için çalışmalar başlattı. Bugüne kadar kilo başına alınan destek bundan sonra alan üzerinden doğrudan gelir desteği olarak verilecek. Mevcut sistemde pamuk üreten bir çiftçi ürettiği kütlü pamuğa kilo başına destek alıyor. Alan bazlı desteklemeye geçilirse Türkiye’nin ortalama pamuk verimi dekara 400 kilo kabul ediliyor ve destekleme bunun üzerinden verilecek. Yani bir çiftçi dekardan 600 kilo pamuk alsa bile sadece 400 kilosuna destek alacak, 200 kilosu desteklenmeyecek. Tarım Bakanlığı alan bazlı doğrudan gelir desteği üzerinde çalışırken, Başbakan’ın “doğrudan gelir desteği uygulamasına son verilecek” sözleri şaşkınlık yarattı.
Başbakanın söylediği gibi doğrudan gelir desteğinden vazgeçilerek ürün bazlı destekleme modeline geçilirse 2000 öncesi sisteme yani taban fiyat ve görev zararı uygulamasına geri dönülecek.
Görev zararı dönemi yeniden başladı
2000 öncesinde tarım sektörünün en önemli sorunu olan ve devlet bütçesine de ağır yük getiren görev zararı uygulamasına dönülmesi endişe ile karşılanıyor. Fındıkta bunun ilk adımı atıldı. Fiskobirlik’i  devre dışı bırakarak fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne aldıran Hükümet, 13 Kasım 2007’de çıkardığı kararname ile TMO’nun fındık alımından, satımına,  fındığın yağlığa ayrılmasından doğacak tüm zararların Hazine tarafından üstlenilmesini kabul etti.
Başbakanın ürün bazında destek sözü diğer ürünlerde de uygulanırsa fındıkta olduğu gibi, tütünde, pancarda, üzümde, ayçiçeğinde her üründe görev zararı dönemi yeniden başlayacak. Zaten tarım satış kooperatifleri birlikleri de TMO’ya tanınan görev zararı imtiyazının kendilerine de tanınmasını istiyor.

Tablo:

Doğrudan Gelir desteği ödemeleri
Yıl                    DGD Ödemesi(Milyon YTL)   
———–         ———————————–                       
2001              84              
2002          1.877
2003          1.942
2004          2.120
2005          1.675
2006*         2.639
2007          Ödenmedi 

*ödemelerin 1 milyar YTL’ si 2004 yılına aittir.
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. cafer 25 Ocak 2008 - 05:37 - Yanıtla

  Doğrudan destek ne zaman ödenecek? 2007- 2008

 2. admin 25 Ocak 2008 - 08:05 - Yanıtla

  Cafer Bey,

  Tarım Bakanlığı, ödemeler için Maliye Bakanlığı’ndan 750 milyon YTL ödenek bekliyor. Bu para verildiğinde Tarım bakanlığı öncelik sıralamasına göre ödemeler yapacak. Önce hangi desteği ödeyeceğini açıkçası ben de bilmiyorum.
  Saygılarımla,
  Ali Ekber Yıldırım
  Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

 3. faruk 25 Ocak 2008 - 13:31 - Yanıtla

  2007 yılına ait dgd ne zaman ödenecek acaba çiftçi boçlanmiş bekliyor açıklama yapsanız iyi olur saygılarımla

  yorumlayan :
  faruk bölüm

 4. KANİ KÜÇÜK 28 Ocak 2008 - 06:06 - Yanıtla

  Sertifikalı tohum pirimleri 2006′ ya ait ödemesini almadık, ne zaman alacağımızı bilmiyoruz. Sizin bir fikriniz varmı? yorumlayan.KANİ

 5. mustafa aydın 28 Ocak 2008 - 10:17 - Yanıtla

  fakir köylü ve çiftçitye devlet ödemeyi neden en sona bırakıyor. Çifçinin borçlarına ilaççılar ve gübre bayileri devamlı faiz üstüne faiz yüklüyorlar kimsenin haberi yok

 6. admin 29 Ocak 2008 - 02:18 - Yanıtla

  Sayın Faruk Bölüm,
  Sayın Kani Küçük,
  Sayın Mustafa Aydın,

  Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Duyarlı davranarak milyonlarca çiftçinin sorununu dile getiriyorsunuz.
  Destekleme ödemelerindeki karmaşa nedeniyle hangi çifçi hangi yıla ait desteklemeyi alıp almadığı bile belli değil. 2006 desteğini alamayan çiftçi de var, 2007’yi alamayanlar da.
  Bakanlık Maliye Bakanlığı’ndan para alabilirse bugünlerde ödemelere başlayacak. Fakat, hangi ödemeden başlanacağı belli değil.
  Tarım Bakanlığına çağrıda bulunduk. Fakat bir açıklama yapmaktan bile aciz durumdalar. Bakanlığın, çiftçilere bir ödeme planı sunması, hangi desteğin ne zaman ödeneceğini çiftçiye açıklamaları gerekir. Fakat bunu bile yapamıyorlar. Yazıklar olsun.
  Destekleme politikasında değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da çiftçiye, sanayiciye, ihracatçıya bilgi verilmiyor. Bu anlayışla tarımın gelişmesi, ülkenin kalkınması mümkün mü?
  Herşeye rağmen biz yazmaya sizler üretmeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim.
  Saygılarımla,
  Ali Ekber Yıldırım

 7. memili atar 30 Ocak 2008 - 03:37 - Yanıtla

  ali bey hükümetin belirsisliği çiftciyi zordurumda buraktı çiftçiyi övey evlat mamülesi yapıyor mazot güpre ve aldığımız toğum satığımız ürünün desteklerinin ödemelerinden hic bahsatmeyor 2007 almamız gereken tüm desteklerduruyor ali bey hükümet çıkıyor metyanın önüne avrupadaki çiftçiyi örnek gösteriyor bizbu şartlarla avrupayla yarışamayız bugidişle tamamendışa bağımlı olacağız ali bey onu ithal bunu ithalet sonucta birgün bu kaynaklar bitecek gelir olmadığı mütetçe ali bey saygılarımla

 8. hakan 31 Ocak 2008 - 03:08 - Yanıtla

  Selam, arkadaslar. Bu dogrudan gelır desteklerı henus verılmeyecektır. daha belı olmamısdır ne zaman verılecegı ıse mechuldur verılecegı zaman resmı vep sıtesınde yayınlanacaktır

 9. bülent bayhan 31 Ocak 2008 - 04:51 - Yanıtla

  urfada dgd hububat ödemeleri başlamış haber dogrumudur diyer bölge ödemeleri ne zaqman yuapılacak artık buçileye bir soın verilsin biz çifçiler bukadar çileyi neden hak ediyoruz

 10. MEHMETALİizol 31 Ocak 2008 - 09:51 - Yanıtla

  Selamlar, saygılar. Ben fıkrımı söylıyecem bence bu dogrudan gelir desteklemesı haksız bir şekilde ödenyor bide faturalarda aynen adam var bugday ekmemış ama para alyor. Sahte fatura yapyorlar ve bugday ekmemış insanlar bile para alabilıyor.
  saygılarla
  mehmet ali izol
  siverek

 11. idris çakıcı 31 Ocak 2008 - 01:22 - Yanıtla

  2007 dönemine ait DGD ne zaman ödenmeye başlayacak? Üretime göremi yoksa tapuya göremi ödeme yapılacak?

 12. muzug 31 Ocak 2008 - 10:46 - Yanıtla

  Arkadaşlar ne bekliyorsunuz.Gündemde olan nedir baksanızaTÜRBAN .Kaç kişinin karnı doydu.Kaç çiftçi ambarını hububatla doldurdu. Oy verirken aç kalmayı düşündünüzmü.Yapay gündemlerle oyalanıyoruz.Şimdi sırada ne var.
  saygılar

 13. mustafa önder 1 Şubat 2008 - 11:28 - Yanıtla

  sevgili arkadaşlar lütfen bu konuyu ele alalım. çifçi arkadaşlar ben tarım bakanlıgına bir türlü ulaşamıyorum. eger sizde varsa lütfen yazın. çünkü şimdi çifçilerimizin ne kadar zor drumda oldugu onların umrunda bile deyil tabiki arkadaşlar. onun için email adreslerini biliyorsanız lütfen yazın.
  saygılarımla bekliyom

 14. kamore 1 Şubat 2008 - 14:53 - Yanıtla

  yahu bunasil hukemettir oyumuda bunlara verdim hani nerde.. bu hükümet musluman gibi görunup paralari çarçur ediler.. bu para bu hükemetinmi bu devletinmi sen bunu secimlere kullaniyorsun bu para dünya bankasinin desteği sen ne hakla bu parayi kendi cıkarlariniza kullanirsiniz dünya bankasi bu parayai veriken sana secimlerde harcami dedi verin kartdeşim paramizi bu ülkeye dünya bankasi kadar katkiniz olsun yav dünya kadar borçlandik siz parayi verene kadar çiftci ölecek seneye bi kariş toprak ekmirem ya vermiyoruz böle bi destek yok deyin ümidimizi kırın yada bu ümitle yaşatmayin yazik bu millete aliyorsunuz paşa paşa maşınızı oturuyorsunuz sıcak koltuğa gelin yediğiniz ekmek nasil kazaniliyor onu görun o sofraya o ekmek benim anlimin teriyle çiftci kardeşlerimin anlinin teriyle geliyor hoş değil kardeşim verin paramizi bizde konuşmayak susak

 15. CoşkunÖzsoy 1 Şubat 2008 - 15:38 - Yanıtla

  2007 dönemine ait dgd ne zaman? ödenecek.Bekliyoruz

 16. tarık 2 Şubat 2008 - 03:03 - Yanıtla

  ya kardeşim siz de çok haklı sayılmazsınız aranızda herhangi bi iletişim yok ancak interneti ağlama duvarına çeviriyonuz bütün bölgelerdeki çiftçiler birleşip sendika benzeri bi kurul oluştursanız o zaman bırakın başkaları ağlayıp çalışsın.avrupada çiftçi dedin mi en kıdemli memurun üstü diye akla gelir ama türkiyede sefil perişan kişi olarak akla gelir.bütün avrupa ülkelerinde çiftçilikten dolayı sigortalı sayılır kaç çiftçinin var burda.ancak biraz paranız içerde kalırsa ortalığı yaygaraya verirsiniz.aldınmı pirimi parayı bir sene daha sessiz sedasız yatarsınız.valla canım çiftçime hem gülmem hem ağlamam gelir benim umarım dgd nizi bir an evel alırsınız ama çiftçiler futbolun federasyonu olurda çiftçinin federasyonu olmaz mı önce toplumda nasıl bir yerde olduğunuzu anlamaya çalışın saygarımla………

 17. yaşar duran 3 Şubat 2008 - 11:24 - Yanıtla

  2006 -2007 yılında pamuk ektim. Ürettiğimin birazını Çukobirlik’ e sattım. Kapitalım dolduğu için bir kısmınıda tüccara sattım.Tüccarın verdiği müstahsil makbuzunda sorun çıktı. Tüccar sattığım mal tutarındaki müstahsil makbuzunu borsaya onaylatıp bana gönderdi. Prim desteğimi alamadım. Parama bloke konuldu. Şimdi “sahte özel evrakı bilerek kullandın” diyerek yargılanıyorum.Çaresizlik içindeyim inanın avukat tutacak durumum yok.Dürüstlüğün bedeli bumu olacaktı sizlere sorum Tüccarın verdiği müstahsil makbuzunun gerçekmi sahtemi olduğunu nereden anlıyacağız.

 18. CoşkunÖzsoy 4 Şubat 2008 - 13:59 - Yanıtla

  Hala cevap alamıyıruz bekleyoruz dgd ne zaman?ödenecek. Çok perişanız msn de cevap bekliyorum.

 19. TORUN 4 Şubat 2008 - 15:51 - Yanıtla

  DEDEMİN PARASINI NE ZAMAN WERECEKLERRR….

 20. memili atar 5 Şubat 2008 - 01:16 - Yanıtla

  tarım ve köy işleri bakanı doğrudan gelir ödemelere 29 ocak 2008 tariğinde başlayacanı acıklamıştı bugun 5 şubat 2008 hala ödeme yapılmadı ali bey hükümet ciftciyle dalgamı geciyor şunu bilsinlerki ciftci milletin efendisidir bizleri hor görmesinler giydikleri elbiseden yedikleri içtiklerinden ciftcininemeği ve alın teri vardır bizler kolay para kazanan insanlardan değiliz alın terimizle kazanıyoruz bizleri kimse hor görmesin saygılarımla

 21. yusuf çalışkan 5 Şubat 2008 - 02:12 - Yanıtla

  havza bazlı desteğin hayvancılıkta ülkemizde hayvancılığa gelecek sağlayacağını umut ediyorum .Üretcici örgütleride üretcisine sahip çıkacaktır.Kütahya HAYKOOP başkanlığı yapmaktayım 1163 sayılı üretci örgütlerininde toplu hayvan kapsamında değerlendirilerek kooperatiflerinde hayvancılığın projeli hayvancılık konumuna gelmesi 1163 sayılı üretici örgütleri daha çok kırsalda hayvancılığın varlığını sağlamaktadır.Tarım Bakanımız bu konuları içinden geldiği için bilmektedir sadece bu konuların sağ duyu ile birlikler savaşı değil birlikler görevi haline getirilerek her birlik yerini bildikten sonra bu ülke büyük ülke hizmet yapmak isteyenlere ,hizmet verecekleri alan çok sadece sağ duyu ile ülkemizin geleceğine bakalım Sayın Bakanıma Tarım ve Hayvancılık için yapacakları çalışmalarda başrılar dilerim.

 22. S.S.Kütahya Bölgesi HAYKOOP Bşk.yusuf çalışkan 5 Şubat 2008 - 02:26 - Yanıtla

  HAYKOOP Kütahya Bölge birliği olarak çalışmalarımız devlet neye ne kadar destek verecek ne kadar çiftçimiz destek alacak değil çiftçilerimizin 9 kğ yemle 20 kğ süt değil aynı kğ yemle 25 kğ süt nasıl alabilir ölçüsünde çalışma yapmaktayız tabiki girdiler yüksek üretilen ürün düşük ama kütahya tarım il müdürlüğü ilçe müdürlüklerince yapılan 1163 sayılı kooperatifler bölge birliği olarak daha çiftçiye neler yapılabilir çalışması yapmaktayız vay halimize diyerek bu sorunlar cözülmüyor Sayın Tarım Bakanımdan Üretici örğütlerinin düzenlenmesi ile ilgili kırsal da hayvancılığın kayıt altına alabilecek kırsaldaki çiftçinin sahibi olacak konumda olan 1163 sayılı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin sağ duyu ile değerlendirmelerini talep ediyorum

 23. mehmet 5 Şubat 2008 - 10:04 - Yanıtla

  Türkiyede birlikte hareket eden grub tuvaletci ile minübüscüdür biz çifçilerin doğru düzgün bir ziraat odasıyok varsada bazı menfat grublarının elinde şimdide hükümet zirat odararını pasivize etmiş durumda kısaca başa göre traş birleşmeliyiz. iyi çalışmalar BÜTÜN ÇİFÇİ ARKADAŞLARA KİLSTEN SELAM

 24. egemen 6 Şubat 2008 - 04:46 - Yanıtla

  arkadaşlar doğrudan gelir desteğini bundan önceki hükümetler zamanı zamanına ödeniyordu şimdi ise gününde ödemeyi bırak kaldırıyorlar seçim sizin

 25. sıtkı çiftçi 6 Şubat 2008 - 07:02 - Yanıtla

  arkadaşlar bu hükümet çiftcileri adeta denize attı öldürdü, boğuluyuruz kurtaran yokmu?

 26. hüsamettin 6 Şubat 2008 - 14:09 - Yanıtla

  kardeşim hükümet olsun mahallefet olsun düşmüşler başörtünün peşinden biri açtıraçam diyor öbürüde kapatıraçam diyor tüm milet vekilerine sesleniyorum köyleri gezin çiftçilerin isteklerini sorunlarını dinleyin meşlisde dile getirin yüzlerinizi seçim zamanı görüyoruz verilen sözler yerine getirilmedi hicbir destek ödenmedi bankalarnan tefeçinin kıskaçında sizleri bu halk seçti halka kulakverin o makamın hakını verin saygılarmla

 27. kamuran 7 Şubat 2008 - 03:29 - Yanıtla

  ya inanki çiftci olarak zor durumdayiz..bunu yazarken utaniyorum.benim anlamadiğim şey..biz bunlari meclise gönderiri iken şunu düşünerek gönderdik bunlarin islami düşünceleri hoş güzel .. yani her gelen gecen gibi ülke bücçesini çar çur etmezler dedik …yanliz bakiyorumki şimdi bu muslüman kardeşlerim yemiyorlar ama belki hakkimiz olanida vermiyorlarda. takmişlar şimdi bişeye acilacak kapanacak bu neye benzedi biliyormusun deve cüce oyununa yada askerde bi düdük yat bi düdük kalk meselesine benzedi… sen iktidar partisisen anayasayi değiştirecek güce sahipsen degiştir kapat konuyu gündeme taşima… senden sonraki gücü yetiyorsa degiştirsin.. ürüyen ürüsün sen kervani yürüt sana ve halka lazim olan kervandir taşlama otarafi butarafi uzun lafin kisasi şu bizim paralarida verin artık da

 28. mehmet çakıltaşı 7 Şubat 2008 - 08:19 - Yanıtla

  slm arkadaşlar biz üreten köylüler olarak yalakalığı bırakıp;anamın partisi babamın partisi kafasını; hizmet etmek isteyenleri desteklersek perişan olmayız hayatında emek nedir bilmeyen laf ebelerine kanarsak olacağı buydu adam gibi adam seçelim yoksa daha çooooooooooooooook perişan oluruz .tarla görmemiş adamı tarım bakanı yaparsan ağlamaya devam vesselam 4 sene daha perişanız demektir.slm lar ölmeyin 4 sene kaldı

 29. mustafa boyraz 7 Şubat 2008 - 09:24 - Yanıtla

  selam arkadaslar Allah herseyi görüyor ben bırsey demıyorum eger hakkımızı yıyorlarsa Allah cocuklarından cıkarsın:(vereceklerse versınler dogrudan gelır destegını bu ne ya:(cocuk gıbı kandırıyorlar:(Allah bıldıgı gıbı etsın sızı yastıga basınızı koydugunuzda toprak altını dusunun.ben 24 yasında bır cıftcıyım valla canımdan osandım:(

 30. cahit 7 Şubat 2008 - 15:39 - Yanıtla

  sayın çiftçiler bu gidişle zor alırsınız.Ne zaman ödeneceğini bilen varsa lütfen yazsın

 31. mümtaz 8 Şubat 2008 - 05:24 - Yanıtla

  Ben sıze nezaman ödeneceğini söyliyeyi m dünya bankası 2009 tarım desteklerını suan kı hukumete verdıgınde 2007 desteklerı cıft cıye ödenecek 2007 destek paraları oy avcılı ıcın doguda kı her aıle ye bedava 5 to n kömür olarak dagıltıldı lütfen oy verırken 3 kere dusunun.
  Bu yıl kımse destek beklemesin sizin destekler kömür oldu kalın saglıcakla.

 32. hüseyin şenoğlu 8 Şubat 2008 - 12:55 - Yanıtla

  vallaha pes çiftçi burda kan ağlıyor hükümet ha bire zam yapıyor size yeminle söylüyorum altı ay önce gübre 25 26 27 milyonken şimdi çuvalı 43 milyon nasıl alınır toprağa saçılırda ürün kaldırılır ben ölmek üzereyim içim yanıyor artık siz yorumlayın

 33. taner 10 Şubat 2008 - 05:02 - Yanıtla

  2008 doguda gelir destegı nezaman verılecek

 34. akkus 10 Şubat 2008 - 07:40 - Yanıtla

  selam merhaba 2007 dgd paraları nezamn ödenecek ya
  bekliyoruz ama yok 2009 a atmıslar duyduguma göre yanılıyormuyum arkadslar saygılarımla

 35. memili atar 10 Şubat 2008 - 09:33 - Yanıtla

  ali bey hükümet çiftçinin şu zorgünlerinde yanında olması gerekir son pişmanlık fayda getirmez malum dünyamızda büyük kuraklık yaşanıyor gecen yıl bizleride etkiledi buyıl coğu tarlalar boş kaldı çiftçiye verilmesi gereken pirimler destekler zamanında ödenmeyice ve çiftçide arazisini işleyemedi bugun 10 şubat 2008 deyiz hala gecen yılın hiçbir desteğini alamadık malum dünyanın heryerinde kuraklık yaşanıyor dışarıdan bu gidişle ne buğday bulabiliriz ne mısır ali bey devlet çiftçimize zamanında ve gereken desteği verirse dışa bağımlı olmadan üretiğimiz ürünle yetine biliriz biran evel kopu faliyete gecmesi gerekir boşa akan sularımızın önüne geçip halkın yararına kulandırılması gerekir daha geckalmadık bunların bir anevel faliyete geçmesini arzu ediyoruz saygılarımla

 36. CoşkunÖzsoy 11 Şubat 2008 - 16:46 - Yanıtla

  Çfçi desteklemeleri ne zaman ödenecek çok sıkışığız borcumuz var. Ödemelerimiz var. Sizden cevap bekliyoruz şu anda icralık olduk.Bu kadar cevap bekliyoruz.

 37. bilgihan 13 Şubat 2008 - 10:41 - Yanıtla

  şu anda büyük ekonomik kriz var fakat hükümet bunun üstünü kapatmaya çalııyor .piyasada para yok esnaf kan ağlıyor .amma velakin çiftçinin sözünü eden yok sıra bize nisan mayıs gibi gelir. çünkü daha büyük sorunlarımız varmış anayasa mahkemesi, yök,baykalın sataşmaları vs.. yani borçlar için başka kapıya bakalım devletten hayır yok.

 38. cevat 17 Şubat 2008 - 06:00 - Yanıtla

  ya bazı argadaslarımız hububat desteklerını aldı bazılarımız alamadık acaba nezaman alıcaz.bı acıklama yaparmısınız.lutfen.

 39. yusuf 17 Şubat 2008 - 09:05 - Yanıtla

  yem bitkisi ödemeleri nezaman yapılacak ben güründe n yazıyorum zordurum da çiiftçi

 40. sude 19 Şubat 2008 - 03:59 - Yanıtla

  BİZDE ÇİFTÇİYİZ BİZDE ÖDEMELERİ BEKLİYORUZ…AMA ŞUNUDA UNUTMAYIN DERİMKİ OY VERECEĞİNİZ ZAMAN ÇOK KOLAY KANDIRILIYORSUNUZ BU PARTİ İŞ YAPAR DİYORSUNUZ AMA HİÇ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ BU PARTİ GERÇEJTEN MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİNMİ İŞ YAPAR YOKSA TÜRBANI YAYMAK İÇİNMİ İŞ YAPAR!!BUYRUN SONUÇ ORTADA ÇOK AÇIK..ŞİMDİYE KADAR GELEN HİÇBİR PARTİ ÖDEMELERİ BU KADAR SALLAMADI..SALLAMAYI BIRAKIN KALDIRMAYI DÜŞÜNMEDİ..TABİKİ SEÇİMLERDE BU PARALAR KÖMÜR YİYECEK ALTIN OLARAK DAĞITILINCA HER YERE BOYDAN AFİŞLER ASILINCA ÇİFTÇİYE ÖDENECEK PARA KALMADI..
  ŞİMDİ MECLİSTE TÜRBAN TATIŞMASI DAHA ÖNEMLİ AMA Bİ GİDİP KÖYLERE Bİ BAKSALAR BİZİM ZATEN GERÇEK MÜSLÜMAN ANALARIMIZ BACILARIMIZ KÖYDE BAŞLARI GÜZELCE BAŞÖRTÜSÜYLE KAPALI..TABİ VATANDAŞLAR KÖYDE OTURMADIKLARI VE BULUNMADIKLARI İÇİN ŞEHİRDE SÜSLÜ BAYANLARIN ALTINDA PANTOLON SURATINDA Bİ TON BOYA SONRADA KAPANMAKTAN BAHSEDER VE YASA ÇIKARMAYA ÇALIŞIRLAR..BU KADAR KOMİK BİR DURUMU GÖRMEDİM..GELSİNLERDE KÖYDE ÇİFTÇİ ANALARIMIZA BACILARIMIZA BAKSINLAR KAPANMAK NASIL OLUR ÖĞRENSİNLER…ÇİFTÇİ GİBİ DÜŞÜNSELER BİZ ZATEN BU DURUMLARDA OLMAZDIK..

 41. abidin 19 Şubat 2008 - 06:39 - Yanıtla

  2007 bugday pirim ödemeleri nezaman yapılacak

 42. kadir erdoğan 20 Şubat 2008 - 04:00 - Yanıtla

  pamuk destekleme primleri ne zaman açıklanacak ve ödeme ne zaman yapılacak yardımcı olursanız memnun olurum teşekürler

 43. cengiz adak 20 Şubat 2008 - 08:32 - Yanıtla

  ali bey saygılar 2007 tarım[dgd gübre mazot ve ürün ]destek miktarları ne zaman belli olacak niçin hala neyi bekliyorlar en azından neyi ne kadar alacağımızı bilmemiz gerekmezmi nasıl olsa keyifleri yerine gelirse verecekler.

 44. zafer 20 Şubat 2008 - 10:22 - Yanıtla

  bizler, beş yıldır aynı fiyata pamuk satıyoruz…2001 -1.150. 2007_900_950.öldükte, ağlıyanız,yok. kurtulduk, diye seviniyorlar,

 45. mehmet 20 Şubat 2008 - 13:39 - Yanıtla

  yonca destekleri ne zaman çıkacak millet parasız bekliyor

 46. mustafa 21 Şubat 2008 - 03:11 - Yanıtla

  Serfitikatı fidan ekimi icin Ş.urfa tarım il müd. müracat ettim. ama müracaat almiyorlar. Nedeni bize yazı gelmemiş diyorlar. Ben ise 1500 adet badem fidanı aldım, yaklaşık 45 gündür emir veya yazı gelmesini bekliyorum. halbuki tv

 47. mustafa 21 Şubat 2008 - 03:21 - Yanıtla

  Serfitikatı fidan ekimi icin Ş.urfa tarım il müd. müracat ettim. ama müracaat almiyorlar. Nedeni bize yazı gelmemiş diyorlar. Ben ise 1500 adet badem fidanı aldım, yaklaşık 45 gündür emir veya yazı gelmesini bekliyorum. halbuki tv her gün yayın yapılıyor 2008 de Serfitikatı fidan ekimi devam ediyor diye, aldığımız fidanlar ekmeden kuruyacak,nereye müracaat etmemiz gerek (tarım il mud. hariç ) adres, tlf. veya int. adresi varmı şimdiden yardımlarınız için teşekkür edrim.

 48. bayhan79 23 Şubat 2008 - 03:37 - Yanıtla

  Değerli çiftçi kardeşlerim,yorumlarınızdan anladığım kadarıyla hükümet 2002 seçimlerinde sizin destekleme paranızı yemiştir.Tabi normalde bu bir suçtur.Dolayısıyla bu durumu şikayet etmek lazımdır.Eğer imkanı olan varsa Ankara’ya en yakın olan vatandaşımız, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmasını temenni ediyorum!Eğer nasıl olur,bu mümkün değil,biz başaramayız…vb.gibi sorularla kafanızı kurcalayacaksanız hiç birşeyle uğraşmayınız ve benim tavsiyemi dinleyiniz…:
  Bazı arkadaşlar yazmışlar:”Sizler para alınca yan gelip yatıyorsunuz,para olmayınca devletin kapısında ağlıyorsunuz” gibi cümleler kurmuşlar.Şimdi bunun doğru payı da var,yanlış payı da…Ama siz siz olun,kendinize laf getirmeyin,devlet zaten para olursa verir,olmadığı için sizi böyle oyalıyor. Zaten hükümet de,devlet yöneticileri de bütün ülke için çalışıyorlar.Tabi arada paraları götüren de yok değil,ama bir kasa meyvede bir iki tanesi de çürük çıkabilir,normaldir.SİZE TAVSİYEM ŞUDUR:TARLANIZDA ÇALIŞIN,ÜRETİMİNİZİ YAPIN,FAKAT MÜMKÜNSE YAKITSIZ,KÜLFETSİZ,GÜBRESİZ İLAÇSIZ İŞLER YAPIN.YANİ HANİ ESKİDEN BU SAYDIKLARIM YOKTU YA İŞTE AYNEN ÖYLE DEVAM EDİN.MADEM Kİ KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR, O ZAMAN KENDİNİZE YETECEK KADAR ÜRETİM YAPIN, Kİ, ŞEHİRDEKİ O VEKİLLER ÜRÜN AZLIĞINI ANLASINLAR Kİ BELKİ AKILLARI BAŞLARINA GELİR DE TARIMA HİZMET ETMEYİ İLK SIRAYA ALSINLAR.YANİ BİR NEVİ TARIMSAL GREV GİBİ…DİYECEKSİNİZ “DEVLET ÜRÜNÜ DIŞARDAN ALACAK, O ZAMAN ÇABAMIZ BOŞA GİDECEK…” HAYIR GİTMEZ:DIŞARDAN ÜRÜN ALA ALA MEMLEKETİ İFLASA SOKAR VE BORÇ BATAĞINA HAKKATEN SÜRÜKLERLER. O ZAMAN HÜKÜMET İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALIR.SİZ DE İSTEDİĞİNİZİ BAŞA GETİRİRSİNİZ.Benden bu kadar ,selametle kalın.

 49. memili atar 24 Şubat 2008 - 07:42 - Yanıtla

  ALİ BEY GECENGÜN GAZETEDE BİR YAZINIZDA HÜKÜMETMİ DOĞRU SÖYLEYOR ÇİFTÇİMİ DESTEK ÖDEMELERİNDE NEYAZIKİ HÜKÜMET DOĞRU SÖYLEMEYOR BİZİM KÖYÜN TAKRİBEN 400 ÇIVARINDA KAYITLI ÇİFTÇİ VARDIR ANCAK 8 KİŞİ ÜRÜN DESTEĞİNİ ALDI 29 OCAK 2008 DE ALDILAR ETRAFTAKİ KÖYLÜLEREDE TAKRİBEN HERKÖYDEN SEKİZ ONKİŞİ ALMIŞ YETKİLİLERE SORUYOZ BİZ EVRAKLARINIZI GÖNDERDİK HÜKÜMET NEZAMAN ÖDME YAPAR BİLMEYORUZ SÖYLEYORLAR ACIKCASI HÜKÜMET O TARİHTEN BERİ HER HANGİ BİR DESTEK ÖDEMESİ YAPMADI ALİ BEY ALLAH PKK LA SAVAŞAN NADİDE ŞANLI ORDUMUZADA GÜÇ KUVET VERSİN HERŞEY VATAN İCİN

 50. iilhan80 24 Şubat 2008 - 12:58 - Yanıtla

  slm
  Ali Ekber Yıldırım
  bu yıla kadar her yıl sürekli yembitkisi ekimi yaptım gecen yıllarda 2 dönem ekiliş yapılıyordu we bu ödemeler bütceyi bu kadar sıkıştırmıyordu am bunlar tarımın ta sından anlamayanlar biz gibi genc nesili yetiştirmeden usandırdılar şimdiden sonrası ne olacak bilmyorum bu ciftcilik bunu hak etmiyor
  bu desteklerin ödeme tarihini tuturan warsa bilgi wersin
  tüm ciftcilere
  KOLAY GELSİN

 51. beşir koç 25 Şubat 2008 - 10:35 - Yanıtla

  çifçinin devlete olan borcunu zamanında veremediği zaman hemen icra ya bizim alacağımız?

 52. karavar cumali 26 Şubat 2008 - 07:23 - Yanıtla

  arkadaslar bıarakın basortusunu alakasız konularla cıftcı uzerınden hukumete baska konularda saldırmayın.bız cıftcıyız 5 senedır bugdayın arpanın nohutun mercımegın fıyatı aynı bır torba gubrenın fıyatı ucmus.bunlar asıl sorunlar.desteklemeler verılmıyor ne zaman verılecegı soylenmıyor ıstedıklerı gıbı cıftcının parasını kullanıyolar kamuoyunada verdık verecegiz denılıyor.CIFTCININ PARASINI KULLANMA EY TAYYIP HEMSEHRIM İZOL cıftcı parası hak deılde yolsuzlukla alınan ıhaleler mı haktır soruyorum gelmıs gecmıs hukumetlerın ıcındekı en vefalı durust hırsız olmayan gaspcı olmayan bu cepten alıp o cebe koymayan hukumet bumudur…sayın mehdı eker trt 2 de buyutec programında hayvancılık desteklenecek cıftcı destegını alacak dıyor KIM INANIR ARTIK SIZE SOMUT BISEYLER YAPIN YOL YAPIN IHALE ALIN ALTIN ALIN GEMI ALIN KENDINIZE OGLUNUZA AMA CIFTCI ONEMLI DEIL OYLEMI evet arkadaslar BU HALK ALLAHIN IZNIYLE BUNLARI CEZALANDIRACAK

 53. hasan 27 Şubat 2008 - 07:03 - Yanıtla

  buğday destekleme primleri ne zaman ödenecek bi de mısır ve pamuğa kilo başına verilecek destek ne kadar olacak

 54. a kemal 27 Şubat 2008 - 10:14 - Yanıtla

  mazot ve gübre desteği ödeneceği söylendi acaba dekar başına ne kadar ödenecek

 55. Şükrü YILDIRIM 29 Şubat 2008 - 23:54 - Yanıtla

  MAZOT,HUBUBAT VE GÜBRE DESTEKLEME PİRİMLERİ NE ZAMAN ÖDEMELER BAŞLAYACAKTIR ADIYAMAN KAHATA İÇİN GEÇERLİDİR. ŞİMDİDEN TŞEKKÜRLER…………………….

 56. ismail(tarımsal yayım danışmanı) 8 Mart 2008 - 15:12 - Yanıtla

  tarım bakanı yağmurlama alın çiftçi kardeşler dedi hemen hemen herkes aldı,çiftçiler nasıl ödeyeceğiz dediler,5 taksitle ödeyecksiniz dedi,çiftçi kardeşler 5 taksit yılın hangi aylarında ödeneçek dediler oda dediki ürün sezonu dedi ziraat bankasıda dediki taksitleri ekim ayında alacağız dedi,şimdi gelelim bir yasaya ziraat bankası dgd ve ödeki desteklemeleride el koyuyor yağmurlamalara karşılık.böyle ticaret olmaz,zaten ziraat bankası zaten 20.000 ylt’lik yağmurlamaya 200.000ytl ipotek alıyor,%2 komisyon alıyor ne anladık bu işten.hep ezilen çiftçi oluyor,gelelim tarımsal sulamalarda elektirik ne kadar oldu diye soran yok gübre mozot ve diyer girdiler ne oldu soran yok,biliyormusun çiftçi mahsülünü sattığı zaman %6 veriyor hemde beşin.diyorlarki buğdayın maliyeti 0,295ytl diyorlar,madem bunu söylüyorsunuz sertifikalı buğday bu yıl kaç para 0,930 ytl hadi bunun 0,250 ytl sini geri veryorsun. ya geri kalan ne nasıl ticaret bu kimsebuğdayın maliyetini bilmiyor arkadaşlar bende söyleyim kıraçlarda 0,402ytl sulularda 0,485 ytl iç anadolu içindir bu.bütün çiftçiler ürünlerini 0,400 ytl ile0,435 ytl arasında sattılar nerde kaldı bu işin güelliği?

 57. suleyman ekiz 13 Mart 2008 - 03:55 - Yanıtla

  Maksuni ‘den DOHDUR BEY türküsünü dinleyin.O bizim derdimize çare olacaktır.13.03.2008 (s.e)

 58. Bünyamin 13 Mart 2008 - 06:29 - Yanıtla

  eskiden kıriz vardı benim işim yokdu ama ara sıra cebimde para luyordu ben çifçiyim bu arada şimdi iyi durumdayız diyorlar benim yine işim yok paramda yok bunun neresi iyiye gidiyorr ben gözümün gördüğün inanırım görünen köy klavuz istemez

 59. METİN 21 Mart 2008 - 15:14 - Yanıtla

  2006 yılında dane mısır primi 6,7 iken duyumlarımıza göre 2007 de 2 kuruş olacakmış bu olay doğrumudur açıklarsanız bu olayı memnun olurum…!!!

 60. bülent bayhan 24 Mart 2008 - 07:22 - Yanıtla

  sayın ali abi mart ayı bile bitiyor halen mazot gübre hubububat paralarından haber yok verriyorlarsa versinler vermiyorlarsa bizi oyalammasınlar bugün yarın bizi iyce çocuk oyuncagı yaptılar devletin alacagı oldummu hemen yakamıza yapışıyor ama vereceyi oldummu hiç sallamıyor nasıl adalettir bilemiyom bizim sesimize duyarlık gösterdiyinmiz için teşekkür ederim teşke devlet büyüklerimizde sizin gibi duyarlı olsa tarlaya gübre atacam atamıyorum bilmiyorumki çiftçiyi düşümüyenler evlerinde ekmek yemiyorlarmı eyer yiyosalar o ekmek o sofraya nasıl geliyor düşünemiyosalar söylenecek birşey yok saygılar iyi çalışmalar

 61. merve bacı 25 Mart 2008 - 13:22 - Yanıtla

  ya şu dgd paraları gelsin bıktık ya köyüm öldü para istiyoz

 62. cuma 25 Mart 2008 - 10:54 - Yanıtla

  slm millet
  Bende çoğunuz gibi dgd nin nezaman verileceğini arar ken buldum burayı arkadaşlar bizler kolestrol sorunu var diye fazla balık yemeyen bir milletiz 20 küsür yıldır anlamadım bu seçimler gelir aklımız durur kime oy vereceğimizi bilmeyiz sonra döner başımıza vururuz hoş kime oy verilir onuda bilmeyiz ya olsun bir sorun varsa ortada o sorun da tek tek biz yine kendimiziz takkemizi önümüze alıp önce düşüneceğiz ne oluyor da
  dünya bankası sen çiftçisin sana yardım edeyim diyor niye sen kendine yetmiyormuydun yetiyordun ama şimdi yetemiyorsun bir torba gübre 60 küsür ytl siz anladınız ama unutmayın bu problem herhangi bir x,y,z partisinden çok bizim halkın problemidir onlar nasıl olsa işleri yoluna korlar kendileri ve çocukları için unutmayın gevşemeyin toprağınızı ekin nasıl olsa toprak 5 yıldır dinlenmiştir sunii gübrelerdende arınmıştır toprak

 63. cengiz adak 28 Mart 2008 - 05:49 - Yanıtla

  MERHABA ALİ BEY BUGUN BİRAZ SADAKA ALDIK.HÜKÜMET GÜBRE MAZOT DESTEĞİNİ ARTTIĞINI SÖYLÜYORDU AMA GEÇEN YIL 8.4 YTL YAĞLI TOHUMA 6.4 YTL ALMIŞTIK BU YIL 5.9 VE 6.9 YTL ALDIK NASIL ARTIŞ BU ANLAYAMADIM.

 64. İSMAİL 28 Mart 2008 - 04:06 - Yanıtla

  beyşehirdeki çifciler elmalar budanacak parayok yörük kızı var doyurulacak borçlar var ödenecek biran önce ödeyin kardeşim

 65. murtaza 8 Nisan 2008 - 10:23 - Yanıtla

  selam arkadaşlar bu hukumetin en iyi yaptiği şey maliye ile birlikte çiftçiyi ezmek oldu bence buda artık yeti yahu bitti çiftçi zaten gübre fiyatları ortada alacağı urunde ortada bu son donemlerde yok yolsuzluk yok v.s buna mey,il gösteren zaten hukumet bunun üzerinden siyaset yapiyor AKP bence… iyi günler

 66. burhan 16 Nisan 2008 - 12:31 - Yanıtla

  yem bitkisi ve dgd ödemeleri neden yapılmıyor çifçiler madur perişan halde mazot olmuş 3 ytl geçti ayıp değilmi çifçiyi zordurumda bırakmak

 67. ibo 18 Nisan 2008 - 08:07 - Yanıtla

  hey canım çifçiler son noktaya gelindi AKP yi maliye bakanı tarım ve MEB bakanı bitirecektir buna inanın ama yazık oluyor adamlar canı derdine düştüler yakında devlet paranızı verir her işin bir sonu vardır bu hükümetinde sonunu bu üç bakan getiriyor az kaldı sayğılarımla hoşça kalın çifçi kardeşler.

 68. sabır 15 Mayıs 2008 - 07:54 - Yanıtla

  benim ihtiyacım yok allah devlete zeval vermesin.

 69. sertaç 15 Mayıs 2008 - 08:07 - Yanıtla

  adıyaman daki biz çiftçilerin 2007 yem bitkisi desteklemeleri hala ödenmedi. ziraat bankası ve kooperatife olan 2007 borçlarımızda ise faizin faizi çalışıyo. bu hükümet ödemelri geciktirerek bize verecekleri üç kuruşu bu yolla geri almanın hesabını yapmış olmalı.bunlar fırlama kardeşim.bunların yaptığı her şey politik hesaplara dayalı.Aldatma Kandırma Politikaları

 70. nedimcengizhan bucak 21 Mayıs 2008 - 05:47 - Yanıtla

  öncelikle bu hükümete çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum mazotu sudan ucuz nerde başka ölkelerde böyle ucuzluk böyle gigerse avrupa ölkeleri bize yalvarmak için sıraya girecekler ekonomiii çokkk iyii ve bizim fazlakık olan topraklarımız satıyorlar hiççç olmasaaa gavurlarrr birazz fayda gürsünler
  dünyada eşi benzeriii birrr hükümettt gelmemiştirrr yer yüzüneee abı bizi bulgarlar gürciler yünetiyorrrrrrr akıllı adamlarrrrr sattılar bu güzel memleketiii bizdeee fazlalıktı zaten

 71. celal ince 22 Mayıs 2008 - 04:56 - Yanıtla

  ben yaklaşık 70 dönüm ceviz bahçesi diktim bu tesisi kurarken bankalardan bir sürü kredi çekerek sertifikalı ceviz diktim daha önce bu paraların 4 ay içinde dönüyordu bunu güvenerek bu cevizi dikmiş bulunmaktayım şimdi ise bu bankaların ödenmesi gereken meblalar ödenmesi gerekiyor bzler bu hükümeti güvenerek bukadar yatırımı yaptık şimdi ne olacak bizim halimiz? çok üzgünüz.

 72. aliye 26 Mayıs 2008 - 06:35 - Yanıtla

  çifçi mahçup ve perişan.sadece çifçilikle uğraşan insani düşünsünler başka hiçbir yerde gelir yok.ne yapacak başkasının memleketinde hamballık yapacak.kendi memleketine yarar sağlamak varken neden?başka şehirde başkasının işinde sırtında çuval taşısın.çifçinin ekmeğiyle oynanmasın.üzgünüz ama faydası yok en iyisi devleti dolandırmakmı?buysa hepimiz yapalım dicem ama temeli çifçi kendimizide dolandırmanın anlamı ne?işte böyle bir devlet.

 73. M.TOTA 27 Mayıs 2008 - 04:01 - Yanıtla

  Selam çiftçi kardeşler.kasap et derdinde koyun can derdinde hepimizin gözü desteklerde, ayakta kalmaya çalışıyoruz ama şu satten sonra kıymeti yok destek cebe girmen öbür cepten fazlasıyla çıkıyor zaten mazot 3ytl yi aştı,dap gübre 100ytl artı kuraklık biyandan,güya hayvan başı destek var sütten kesildi hayvana verileek, süt düştü yem tavan yaptı sözün özü üretici olarak eğirdiğimiz ipi yünle değişiyoruz.ALLAH yardımcımız olsun.

 74. polat 7 Haziran 2008 - 02:47 - Yanıtla

  destekleme yarısın ne zaman verılecek mazot para yok

 75. KEMal 16 Haziran 2008 - 02:52 - Yanıtla

  VALLA ÇİFTÇİ PERİŞAN BU HÜKÜMET NE ZAMAN ÇİFTÇİNİN YAYNINDA OLACAK .. MAZOT NEREYE KADAR ÇIKACAK

 76. berkant tetik 23 Haziran 2008 - 09:15 - Yanıtla

  devlet çiftçiye en güzel desteği mazot ve gübre de çiftçi indirimi adı altında sağlar…
  bir de üretilen ürün bazında destek verirse çiftçi biraz rahatlar ve üretimi düşünür…
  mazot ve gübre fiyatları ellerinde her türlü teçhizatı bülünan çiftçiyi bile ürkütürken, verilen destek bir işe yaramaz. öncelikle çiftçiye mazot ve gübre ve de organik tarım hususunda yardımcı olunmalıdır; bu ürünlerde çiftçi indirimi uygulaması başlatılmalıdır diyerek bu yoruma katılıyorum.

 77. AHMET AYAZ 1 Temmuz 2008 - 09:32 - Yanıtla

  bir gün bu ülkenin kaynaklarını siysi amaçlarınız için kurutursanız o zaman ne yapacaksınız gündeme bir konu atıp milleti uyutuyorsunuz mesela ergenekon gib yazık başa gelen siyasi iktidarlar tarafından ödenmeyen ve çiftçi rahat hasatını yapsın diye dünya bankasıca verilen paralara dahi göz diktiniz vermeyin bu desteklerde siszin olsun belki seçim yatırımı yaparsınız.ancak milletin uyuduğunu sanmayı çükü millet kimin ne yapmaya çalıştığını iyi biliyor

 78. ilhan aşar 8 Temmuz 2008 - 07:19 - Yanıtla

  yrtimi yoksulun hakı ile kendinize aileniz iyi yaşantı halka ise sefalet verdiğinizi bilmezmisiniz.İnşallah allahta siziden ve çocuklarınızdan fitil fitil getirsin.

 79. ilhan aşar 8 Temmuz 2008 - 07:21 - Yanıtla

  yetimin yoksulun hakı ile kendinize aileniz iyi yaşantı halka ise sefalet verdiğinizi bilmezmisiniz.İnşallah allahta siziden ve çocuklarınızdan fitil fitil getirsin.Yetimin ve yoksulun eli yaknızda olsun inşallah

 80. mustafa emçe 14 Temmuz 2008 - 03:46 - Yanıtla

  dgd nezaman ödenecek çiftçi perişan durumdadır.
  hükümetten ses seda yok güneydoğudaki çiftçilerin hali ne olacak acaba kuraklıktan. etkilen çiftçilere parasal yardımı. verilecekmi beni bilgilendirirseniz çok makbule geçer teşekürler.diyarbakırlı çiftçi

 81. Önal KAPLAN 14 Temmuz 2008 - 05:46 - Yanıtla

  Merhaba Ali bey,
  300 dönüme yakın arazım var. Enayimiyim ekipte devlete toprağı heder etmeye…Sadece icara veririm onuda kişiyi seçerim ki sadece malına yedirebilsin veya yiyeceği çıksın. Devlete vermesin….
  Ha neden böyle; benim arazilerim Kayseri/Uzunyayla da. Devlet gelsin bütün tarlalarımı ve daha da başka binlerce dönüm arazi veriyorum devlet eksin biçsin bize sadece yiyeceğimiz kadar versin. Desteklemede istemiyorz. Ondan sonra görsün BOLLUK BEREKETİ!!! Evet her geçen gün dışarıya bağımlı kalıyoruz ve de kalacağız. Bana yardımdan destekden bahsedilmesin. Onu hükümetler alsın nereye koyarlarsa koysunlar. Ben arazimi ekip biçmek istiyorum. Yapabiliyorsa HODRİ MEYDAN buyursun gelsin nasıl yapabiliyorsa yapsın bakalım !!!.

  Saygılarımla,

  Önal KAPLAN

 82. HAYDAR TEMUR 15 Temmuz 2008 - 08:04 - Yanıtla

  tarım bakanlıgına ben cifci olarak 2008 yıldestekleme nasıl olacak urunnemi olacakcifci olarak ne yapmamız gerek biz bilmiyok yol gosteren olsane yapacagız bilmıyok bizleri aydınlatın saygılarla

 83. HAYDAR TEMUR 15 Temmuz 2008 - 08:12 - Yanıtla

  tarım bakanlıgına ben cifci olarak 2008 yılıdestekleme nasıl olacak urunemi olacak nasıl olacak bu bilmiyok bu durumda bilgi almak sıtıyok bize yol gösoterin nasıl alacagız saygılar

 84. zeki eken 30 Temmuz 2008 - 16:28 - Yanıtla

  biz çifçi olmakla suçmu işliyoruz.üretmek zor tala behceyi satıp.güpre mozot alıyoruz.buna dur deyin artık.

 85. orhan çiftçiliktenbıkmış 21 Eylül 2008 - 03:39 - Yanıtla

  selamüaleyküm ben aksaray çiftçilerindenim 2008 yıl kuraklığından enfazla zarar gören benim köyüm. yüzde 70 zarar gördük şuanda tarlama ekeceğim tohumum yok gübre alacağım param hiç yok yani kısacası açım. nerde kalmış köylünün efendiliği şu anda tekbir efendi var başbakan ve ekibi. bekliyorum kuraklık desdeklemeleri ödenirse tohum alıp ekeceğim güreyi zaten alamayız. ha birde şunu belirteyim bana para deyil gübre ve tohum desdeği ver birde mazotu ucuz veki ben üreteyim. eğer bu destekler en kısa zamanda ödenmese benim köyümde altı bin dönüm tarla ekilmeyecek çünkü ekecek bir tane tohumumuz yok. saygılarımla
  yetkililerden cevap bekliyorum. tabi bizi dinleyecek yetkili kaldıysa

 86. mustafa çağlar değirmenci 3 Ekim 2008 - 02:12 - Yanıtla

  çifçiler çok zor durumda tc.ziraatbankası dan almış oldukları yem parası vb. de dolayı çifçiler çok zor durum da ……..

 87. fevzi dergi 27 Ekim 2008 - 05:04 - Yanıtla

  yapılan hatalar üstüste, çiftçi sayanizde rezil oldu bu gidişle milli geliri yok ettiniz çırçır işletmeleri ve iplik fabrikaları yani tekstille uğraşan herkes ifles etti size oy verecek olanın eli kırılsın.

 88. bilobey 27 Ekim 2008 - 11:49 - Yanıtla

  beyler sizi yerler sizler çifçi deyilsiniz daha neler görürsünüz ben öküz oldum tarlamı bu senede ektim gübre yerine b…kumu septim ben mankördüm bu vatan için bugday ektim ben çok salaktım çünkü

 89. HALİL YAVUZ 28 Ekim 2008 - 02:08 - Yanıtla

  2008 yılında DGD uygulaması kaldırıldığı ve bunun yerine üretime yönelik prim uygulamasının toplam desteklemeler içerisndeki payı arttırıldığı için 2009 yılında DGD ödemesi yapılmayacak.

  Yapılcak prim ödemelerinin ödeme tarihlerinini bugünden bilinmesi mumkun değil.
  Cunku henüz 2009 yılı bütçesi belirlenmedi. Butce içerisinde tarımsal deteklemlere ayrılan kaynak netleştikten sonra Hazine, Maliye ve Tarım bakanlığı bir araya gelip devletin nakit akış tablosuna göre 2009 yılı tarımsal desteklemeleirn ödeme dönemlerini tespit ederler.
  Mart-Nisan 2009 aylarından önce herhangi bir destekleme ödeme yapılmasını beklememek lazım.
  Butce odenekleri ilk 2 ay kullanıma açılmıyor.

 90. atilla adsay 8 Kasım 2008 - 16:05 - Yanıtla

  Bırakın bu desteklemeyi kardeşim üretene destek yapın,zarar gören çiftçiye destek yapın,hiç Tapusu olmayan ve bir Metrekare ekmeyen insanlara ha bire DGD vermekte ne oluyor, yıllardır dağ, bayırı, çayırları ekilmiş gibi gösterip devletten haksız para sızdırmaktalar, Muhtarlarla Tarım İl Müdürleri Doğuda ve GüneyDoğda istedikleri gibi at oynatıyorlar,Memura beş kuruş zam için kırkdereden su getitirlar, ama bazi insanlara da böyle devletin kaynaklarını peşkeş çekerler. bu haksızlık ve kanunsuzluktur.Kadastro girmemiş köylre nasıl ödeme yaparsınız bu devletin paralarını geri vermeleri gerekir.bu insanların hakında dava açmak lazım.

 91. hüseyin KAYA 16 Kasım 2008 - 15:09 - Yanıtla

  devlet baba seçim geldiğinde çiftçiye yan 3 yıl önce kalan desteklemesi verilir yanda söz verilir seçim bittikten sonra çiftçinin anasını getirmesini ister . Bizim burda gübreyi mazotu ilacı neye aldığımızı bize ne kadar faiz le kaldırdığımızı gelip bizde değil esnafa gidip çifçiyi nasıl soyduklarını onlardan öğrensin yanda gelsin çifçinin sıkıntılarını öğrensin ALLAH tüm çiftçiye yardım etsin sabır ve faizle hazırlanmamış sofra nasip eylesin AAAAMMMMİİİİNNNN

 92. hasan ihsan 19 Kasım 2008 - 05:57 - Yanıtla

  ula ben ne deyim bu hökümete allah sizden bela versin. per perişan ettiniz bizi. istemiyik bu başbakanı nerden geldi başımıza yiyi içiyi oturiyi. olmuyi böle artık sorumluluğuni alsın çiftçilere karşıı.. ortalıği katti kariştirdi. bi hallttan anladıği yok ne diyi oturiyi devletin başına kaldırdıysak indirmesinide bilirik. ödesin artk şu paraları herkes rahatlasa

 93. muharrem tiryaki 25 Kasım 2008 - 08:02 - Yanıtla

  çifçiler zirat bankasından almış oldukları çifçi keredisini ödeyemedi icraya verildi bu çifçilere sicil afı arz ediyoruz bakanımızdan

 94. ahmet okuyan 26 Kasım 2008 - 07:45 - Yanıtla

  tarla sulacak mazot3320 ytl sulamalar bitti mazot düstü2650 ytl ye, doğalgaz bahara düşecek kışın düşmez dediler yaza belki düşer, desteliyoruz diyorlar birsürü destek adı var ama kendisi ortada yok, ciftci bahara cıksa nasrettin hocanın eşeğine dediği gibi ölme eşegim ölme bahar gelince ben sana yonca biceceğim bizler ökldükten bittikten sonra yoncayı ne yapacağız

 95. lütfü kayhan 28 Kasım 2008 - 08:11 - Yanıtla

  sayın mehdi eker çifçilerimiz cok zor durum da bankalardan kredi kulandılar tarim kredi koparatıfleri dolu çifçilerimizin kalkındırılmasinı istıyoruz.Bu yıl dedvlet baba budada almadı neyapacagiz bilemiyoruz

 96. emre şahin 29 Kasım 2008 - 05:43 - Yanıtla

  tmm bir tarih söyleyin ,erken verin cifci`nin durumu kötü hacüz kagıtları geldi

 97. turan başaran 4 Aralık 2008 - 06:02 - Yanıtla

  04,12,2008 tarihinden sonrada yada 2009* da dgd verilecekmi??

 98. ERCAN ELÇİ 12 Aralık 2008 - 10:09 - Yanıtla

  Merhaba .Ben VAN MERKEZ ALABAYİR KÖYÜ muhtarı ERCAN ELÇİ.Biz çiftçiler olarak çok zor durumdayız.2007 de yem bitkileri ekmiş olan vatandaşlarımın hala destekten bir şey görmemişler.Bunun yanında 2008 de de ekilen yem bitkileri desteklemelerini almamış bulunmaktadırlar.Ayrıca ziraat bankasında 1999 yılından bu yana kullanmış olan kredi borçlarını ödiyemez durumundadırlar,konuyla ilgili olarak aydınlanırsak çok sevineceğiz.Çiftçi ne zaman ve nerde hangi yıla ait olduğunu bilmeden hükümetin vereceği destek parasını beklemektedirler konuyla ilgili olarak aydınlanırsak seviniriz.KONUYLA İLGİLENECEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM.ERCAN ELÇİ VAN MERKEZ ALABAYIR KÖYÜ MUHTARI

 99. kerem erdem 12 Aralık 2008 - 08:56 - Yanıtla

  allah rızası icin hırsızlık yapiyosun tayip bu insanların vebalini nasıl ödersin bilmem insanlar aclıktan ölüyoo

 100. MÜSLÜM ALGAÇ 25 Aralık 2008 - 11:56 - Yanıtla

  YA İNANIKİ 2008 YILI BÜTÜN ÇİFTÇİLER İÇİN ÇOK ZOR OLDU ÇÜNKÜ HİÇ BİR DESTEGİ DOGRU DURUST ALAMADIK

 101. gökhan kotuk 29 Aralık 2008 - 02:03 - Yanıtla

  2008 gübre mazot desteği ne zaman verilecek,çiftçiyi para neden geç veriliyor.

 102. gazi başkan 29 Aralık 2008 - 02:09 - Yanıtla

  doğrudan gelir ne zaman başlayacak

 103. bahattin bayrakcı 29 Aralık 2008 - 05:33 - Yanıtla

  gübre mazot 2009 hangi ayında verilecek.

 104. ERCAN ELÇİ 3 Ocak 2009 - 11:03 - Yanıtla

  2007 ve 2008 yonca desteklerini ne zaman alacağız .VAN MERKEZ ALABAYİR KÖYÜ MUHTARI ERCAN ELÇİ

 105. ERCAN ELÇİ 3 Ocak 2009 - 11:06 - Yanıtla

  Hububat desteği için ne zaman müracat edilecek ,ve ne kadar destek olarak ödeme yapılacak .Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek .ERCAN ELÇ VAN MERKEZ ALABAYİR KÖYÜ MUHTARI

 106. Sencer Murat Çelik 4 Ocak 2009 - 04:04 - Yanıtla

  hububat Destek Başvuru2ları başladı.Tarim Kredi Kooperatifleri vasıtası ile yapılacak başvurular.30 Nisan 2009’a kadar başvurular devam edecek.Bu durumda Mayıs’a kadar prim ödenmeyeceği kesin.Mazot ve Gübre Desteği ise yerel seçim arifesinde verilip çiftçimizin gözü boyanacak gene %50 oy alınacak!

 107. metin polat 4 Ocak 2009 - 10:20 - Yanıtla

  doğrudan gelir desteyi 2009 un hangi ayında verilecek çifçiler mağdur toprakkale köyünden metin polat teşekürler

 108. musa küçüktarakcı 4 Ocak 2009 - 13:17 - Yanıtla

  devletin parası yokmuş kriz var arkadaşlar dimi bizi kurban ettiler desteklemeler tek kalem de ödiycez diyorlar 4 taksitte ödüyorlar ben anlamıyom neden 2008 ödemesi 2009 da ödeniyor sn başbakanım çiftçi bitti artık gübre fiyatı ne kadar biliryormusunuz 2002 den buyana yüzde yüz otuz arttı

 109. Sencer Murat Çelik 5 Ocak 2009 - 04:59 - Yanıtla

  Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kalktı arkadaşlar , MGD (Mazot Gübre Desteği) aldi onun yerini hububat alanlari için dekarbaşı 7-7,5 ytl arasi bir değer ama bahar’dan önce ödeme beklemeyin.

 110. rıdvan aslan 5 Ocak 2009 - 11:38 - Yanıtla

  Bu hükümete oy verdik 2002 yılında bu ülkeyi bu çiftçiyi han gi şartlarda aldı ise o şartlarda bıraksın yoksa sayın başbakan mahşerdeki durumunu iyi düşünsün manevi yönü güçlü olduğu için o bilir başaramamak ayıp değil özürde beklemiyoruz ÇİFÇİYİ hiç anlayamadın sayın başbakan hiç ama hiç…..

 111. akin karayazı 6 Ocak 2009 - 01:50 - Yanıtla

  doğu anadolu bölgesine de bu destek sağlanacakmi arazi parası yani tarla parası ve fiğ parası ödenekleri2009 yılı içerisinde ne zaman ödenecek ve nekadar öderme yapılacak bu bilgiyi gönderirsen iz veya yorumlarsanız sevinirim.
  tesekür ederim

 112. İZETTİN KAYA 13 Ocak 2009 - 08:18 - Yanıtla

  bize verilecek 2008 mazot gubre desteklemesi ne zaman verilecek bizim e. posta adrese bildiirseniz seviniriz

 113. mehmet şahin(adıyaman) 15 Ocak 2009 - 05:59 - Yanıtla

  2008 in ödenecek destekleri nezaman verilecek.bu destekler mazot ve gübre testeği

 114. m.faysal akıncı 19 Ocak 2009 - 05:10 - Yanıtla

  2008’e ait mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek mağdur bir çiftçiyim cevabınızı acilen bekliyorum saygılar

 115. murat şahiner 21 Ocak 2009 - 08:36 - Yanıtla

  2008′e ait mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek mağdur bir çiftçiyim cevabınızı acilen bekliyorum saygılar

 116. zeynel uray 22 Ocak 2009 - 03:50 - Yanıtla

  sayın başbakan degerli bakanlar kendi maaşınıza gelince anlaşıyorsunuzda çiftciye gelince erteledıkce ertelıyorsunuz unutmayı çifci sizden sadaka degil hakkını istiyor yakında seçim var bu çiftçi sizi sandıga gömer yada nadasa bırakıt anlayın verin hakkımızı

 117. NURİYE SÖZMEN 23 Ocak 2009 - 02:35 - Yanıtla

  2008 gübre ve mazot desteklemesi şubatta ödenecek diye duydum ama yine başbakanızın insafına kalmış

 118. ender..kocaeli.. 23 Ocak 2009 - 12:59 - Yanıtla

  gülmek ağlanacak halimize..amerikada işletme başina düşen 1500 hektar,avrupa birliği ortalaması 150 hektar,türkiyede ise 15 hektar tarım alanı düşüyor..bu 15 hektar bir hanede 3 kişi varsa tarımla geçine,meyen birdaha bölündü oldu 5 dönüm haayırlı olsun..yıllar önce yapılması gereken tarım reformları yapılamadı nedense..5 dönümlük bi arazide ne ekilir ne biçilir?1995 ten beri tarımda yıldırma politikası var ve devam ediyor..tarımda çalişan %10 olacakmiş iyi olsun ben tarımda yarı aç çalişan bir ırgatım ben meraklı değilim göstersin bana işi çalişayım..oda yok..zavallı köylünün hakkını savunacak bir sendikası seside yok..vur abalıya bağir ananıda al gel babanıda..birkaç kuruş ver sadakayı sussun(gerçi oda yok ufukta)..buraya sizleri taşra getirdi ve götürmesinide bilir..ben bu şartlarda ekiyorum kazanıyorum diyen arkadaşlar asrıyorum varsa söylesinler..saygılarımla..

 119. Cengiz Çalışkan 25 Ocak 2009 - 03:36 - Yanıtla

  Çiftçinin ve süt üreticilerinin hali parişan
  görünen köy kılavuz istemez. Durumumuz giderek daha da kötüye gitmekte. Dünyanın en pahalı mazotu, gübresi, vergisi bizde. Özellikle küçük üretici bu zor koşullara rağmen boğaz tokluğuna yaşamaya çalışıyor. Sütün lt fiyatı 485 kuruş 50 kg yem 28 lira gübreyi alamadık zaten. Hükümet ne yapıyor; çiftçinin alın teri desteğini seçim malzemesi yapıyor dışarıdan süt tozu vs.. ithal ediyor çiftçinin hakkını bedava kömürdü, paraydı, yardımdı yalakalarına dağıtıyor.

  Çiftçiyi milletin efendisi olmaktan çıkarıp kölesi yaptılar.
  Elbet bir gün gelecek mağdur üretici bunun hesabını sorumlularından bi şekilde soracaktır.

  En önemlisi çiftçi örgütlenmeli, sendikalaşmalıdır, ancak o zaman emeğinin hakkını talep edecek duruma gelecektir.

  Çiftçi arkadaşlarıma saygılar

 120. evren saruhan 25 Ocak 2009 - 11:02 - Yanıtla

  tarım bakanı mehdi eker olcak olsa cificnini hali bu olur arkadşlar cificyi kalkındırıyoruz diyaorlar cificiliği yok ediyorlar dünya bankasında gelen dosğrudan gelir desteği gübre mazot hubat desteğinin cific adına alıp kekendi bankadlarında değerlendip ondan sonra arta kalanı cificye dağıtıp göz boyamaya calışıyorlarrrrrr gelde gülelimi yoksa ağlıyalımıı türkiyeni /80 vergisini calıyorlar yetmiyor bide cificicinin iki kuruş desteğine göz dikiyorlarrrrrrrrrr?

 121. mehmeh emin çetiner 27 Ocak 2009 - 06:20 - Yanıtla

  2009 mazot gübre desteklemsi verilecek niye vermiyorlar sayın başbakanımız biraz insafına kalmış versinki biraz çiftçi sevinsin…..

 122. Cihan 28 Ocak 2009 - 09:11 - Yanıtla

  Ya hardeşim de kadar ödenecek diye sormuyoruz ne zaman ödenecek diye soruyoruz belirli pir tarih verin ÖR:gg.aa.yyyy Biçiminde ne kadar verilecehi her sitede veriliyo

 123. ilkay çakır 29 Ocak 2009 - 11:40 - Yanıtla

  SAYIN ALİ EKBER

 124. ferhat yıldız 31 Ocak 2009 - 10:42 - Yanıtla

  slm
  ben dogrudan gelir desteklemeyinn nexzamn verilecegini ararken buraya buldum ben çiftciyim eyer dogrudan gelir destelemede olmasaydı biz çiftci olarak aç kalırdık desteklemeyi aldıgımıza ramen genede açız kırız var herkes perişan

 125. yasemın koc 2 Şubat 2009 - 10:25 - Yanıtla

  ne zaman tarıh kac?

 126. medeni altun 5 Şubat 2009 - 16:26 - Yanıtla

  doğrudan destek bir kuştu hükümet yoldu yoldu şimdi tek bir kanat kaldı onu acaba ne zaman kesecek diye bekliyoruz

 127. baki sakat 12 Şubat 2009 - 03:18 - Yanıtla

  nezaman

 128. zekeriye ekiçi 12 Şubat 2009 - 13:28 - Yanıtla

  sayın bakanım 2009 doğrudan gelir desteyi nezaman ödenecek saygılarımla.

 129. sezayi turkcü 13 Şubat 2009 - 13:10 - Yanıtla

  kolay gelsin arkadaşlar ben çorum alaca dan sezayi çiftciye yapılan yardımları az buluyorum çünkü şu an çiftcilik yapıyorum YARINA YİYECEK EKMEGİM YOK SADECE BUNU DEMEK İSTİYORUM

 130. bekir çelikel 13 Şubat 2009 - 13:24 - Yanıtla

  bugday farkı mazot gübre parası destek parası nezaman verilecek

 131. zeyneluray 17 Şubat 2009 - 05:08 - Yanıtla

  sayın başbakanım israil cumhur başkanıana karşı konuşmalarından dolayı seni teprik ediyorum saglık alanında reformlar yaptınız başarılısınız enfilasyon düştü ama bu milletin efendisi çifçiyi bitirdiniz haberiniz olsun çifçinin haklarını geri iade ediniz dogrudan gelir destegini geri istiyoruz saygılar zeynel uray

 132. sinan eskici 21 Şubat 2009 - 19:09 - Yanıtla

  Arkadaşlar ne demiş! Mustafa Kemal Atatürk. Köylü milletin efendisidir…
  Arkadaşlar şimdi köylü milletin neyi oldu biliyormusunuz. KÖLESİ..
  Hepimiz dilenci olduk 3-5 kuruşa el açar olduk.
  Çok afedersiniz çok özür dileyerek söylüyorum.Biz eşşek oldukça sırtımıza semer vuran çok olur..

 133. neslihan kinci 24 Şubat 2009 - 04:05 - Yanıtla

  valla hepsini okuya okuya bitiremedim çok güzel hem bilgilerde veriliyo

 134. neslihan kinci 24 Şubat 2009 - 04:06 - Yanıtla

  çok güzel

 135. Sencer Murat Çelik 24 Şubat 2009 - 14:37 - Yanıtla

  Doğrudan Gelir Desteği kaldırıldı ama Mazot Gübre Desteğinden sanki yeni bir destek gibi sözediliyor ve geçen seneye oranla %80 oranında arttırıldığı iddia edilerek buradan prim yapiliyor(oysa ki Mazot Gübre Desteği %10 kesintili olarak ödeniyor ve bu sene Doğrudan Gelir Desteği ödenmeyecek)

 136. neslihan kinci 27 Şubat 2009 - 05:17 - Yanıtla

  doğrudan gelen destek ne zaman olcak

 137. hakann .antepten 1 Mart 2009 - 02:06 - Yanıtla

  selamın aleyküm biz sözde efendi çiftçi arkadaşlar..sözde destek veriyolar bize ama aslında köstek oluyolar bizim sesimiz çıkmadıkça hem mahsulumuz yok pahasına gider hemde yine açlıktan nefesimiz kokar..hemde yine seçer başımıza getiririz bir tekme daha yiyelim diyehakkımızı yiyenin boğazında dursun

 138. SADUN KENKEŞ 5 Mart 2009 - 13:09 - Yanıtla

  2009 yılı mart ayı içinde ödenmesı gereken doğrudan destek parası ne zaman verilecek 2007 yilı mart ayı içinde ödemeler yapılmış olup oysa 2009 mart ayi içinde ne zaman ödenecek acaba bütün yorumculara ve çiftçiye allah yardım etsin

 139. TÜRKIYE TARIMDA SÖZ SAYIBI OLSUN 7 Mart 2009 - 17:35 - Yanıtla

  SAYIN ALI BEY BU YORUMUMU
  BASBAKANA BILDIRINIZ
  AK ICRAATLAR SITESINE YOLLAYINIZ
  TÜRKIYE COK ACIL TARIM VE HAYVANCILIK REFORMU YAPMALI
  YURT DISINDAKI TÜRKLERIN PARASI GELIR

 140. ismet yılmaz 10 Mart 2009 - 06:43 - Yanıtla

  tüm dengelerin bozuldugu ozan tabakasının bile delindiği bu dünyada nedendirki bir avuç kalan çifçinin yaşama tutunması ve üretimini yapabilmesi icin destek vermekten kacınıyor ve devlet olarak secim zamanı sorduğumuz halimizi secimden sonra sormakta kacınıyoruz.destek olmuycaksınız yardım diğil sadece yarınlar icin teşvik icin yapmalısınız

 141. Sencer Murat Çelik 13 Mart 2009 - 10:46 - Yanıtla

  Özlemle beklenen ekonomiyi canlandırma paketi açıklandı ama sanki kriz tarım sektörünü teğet geçmiş gibi bizi ilgilendiren en ufak bişi yok!ve yapilan anketlerde AKP hala %40+ civarında..benim çiftçim hala uyuyor herkesin bilgisine

 142. nilüfer berker 14 Mart 2009 - 16:00 - Yanıtla

  DGD ile ilgili ödenen meblalarda rakam yalnışlığımı yapılıyor yoksa tarım bakanlığı keyfi ödemeler yapıp meblalarımı karıştırıyor ben anlayamadım.Dekar 5 dolar bazından hesaplanıyorsa eğer bizlere ödenmesi gereken mebla neden bazılarına doğru ödenirken kimimize eksik ödemeler yapılıyor?Acilen bu sorunun düzeltilmesini tarım bakanlığından bekliyoruz.

 143. Abdullah Cotuk 17 Mart 2009 - 04:35 - Yanıtla

  Çiftçiye destek sağlıyoruz diyorsunuz. Gelen desteklemelerin çoğu düşürüldü bunun sebebini anlayamadık. Düşürülme ile kalmadı artık çiftçinin ihtiyaç duyduğu zamanda ödenmiyor. çiftçi gübre alacak parası yok desteklemeyi bekliyor ama nafile. keşke her sene seçim yapılsa o zaman çiftçinin karnı doyacaktı. Ürün desteklemelerini 70 ten 20 indiriyor sonra 40 a yükseltiyor tekrar bi uygulama yapıyorlar 36 oldu. bu oranlarla uğraşacağınıza tek bir kalemde bitiverin. kanun elinizde çiftçi mecburen boyun eğecek. Artık tarıma son verilsin diyorsunuz.

 144. mehmet acıbınnar 21 Mart 2009 - 15:40 - Yanıtla

  ne zaman gececek ınternete verın la paramızı artık

 145. hakan 27 Mart 2009 - 04:52 - Yanıtla

  dün aldığımız bilgilere göre ödenmeyen 2007 dgd ödemeleri yarından itibaren ödenecekmiş.bu kunu hakkında bilgisi olan varmı.

 146. cihan yılmaz aybastı 27 Mart 2009 - 13:15 - Yanıtla

  merhabalar bende bir fındık üreticisi olarak şikayetciyim küçük mebleda ödenekler veriyorlar ama devamı olumlu değil biz üreticiler olarak ürettiğimiz ürünü satıp hakımızı istıyoruz yetkili kurumlardan biraz daha ilgi bekliyoruz

 147. ömer binar 6 Nisan 2009 - 03:37 - Yanıtla

  2009 un hangi ayında ödenecek mısır teşvikleri kaç paradan ödenecek yardımcı olursanız sevinirim

 148. SADUN KENKEŞ 13 Nisan 2009 - 12:58 - Yanıtla

  çittçinin yüzü gülmesı lazım hep zarar ediyor mazotu botrçla aliyor traktörü olmayan bortçla süruyor tarlasını yapmayanda olduğu gibi kaliyor tam zamanı bu ayda verilirse çiftçiye ilaç gibi gelir başbakanımız bu konuyu ele alırsa çüzer başka kimse uğraşmaz saygılarımla

 149. zeynel uray 15 Nisan 2009 - 05:34 - Yanıtla

  sayın başbakanım biz çifciyiz ama sayende int cafe sahibi oldum 250 koyunum 10tane inegim 250 dekar tarlam vardı siz iktidara geldinizde sagolun varolun 10 koyun bir inek ekemedigim tarla kaldı 30 dekarı ekdim tohum alamadım kuaraklık destegini kışın zemheride verdiniz sagolun bir diger yorumumda bu halk sizi sandıga gömer yada nadasa bırakır demiştim ama nadasa kaldınız şu dgd destegini verin çifciye atatürk köyü milletin efendisi demiş siz ananıda l git dediniz saygılar

 150. yılmaz ılmaz 20 Nisan 2009 - 05:31 - Yanıtla

  2009 dogrudan gelir destegin ödeme tarihleri blli oldumu nezaman verceklerini bilmiyoruz bu konuda yardımlarınızı bekliyorm

 151. naci çankaya 21 Nisan 2009 - 03:07 - Yanıtla

  bir sürü yorum yorum hiç bir kimse malesef bu çiftçinin sorununu derdini dinlemiyor bakan çıkıyo televizyona şöyle teşvik veriyoruz hayvancılığa bu kadar teşvik veriyoruz hiç aslı yok 2007.den bu tarafa suni tohumlama desteği alamıyoruz süt derseniz sudan ucuz 40 kuruş yem fiyatları aldı başını gitti soruyorum tarım bakanına bizim halimiz ne olacak

 152. zeynep selen 27 Nisan 2009 - 08:25 - Yanıtla

  ya ben sizden çiftçinin sonra öğretmenin mühendisin marangorun gelirlerini ve çalışma sürelerini yüzde(%)olrak istiyorum ya lütfen performans ödevim için allah rızası için ya bulun

 153. ebru gündüz 23 Mayıs 2009 - 11:45 - Yanıtla

  2009 da verilecek çiftçi destek paraları tam olarak halka ne zaman verilecek bilgilendirmenizi bekliyorum şimdiden teşekkürler

 154. sabri 27 Mayıs 2009 - 06:52 - Yanıtla

  Hububat desteği ne zaman ödenecek bellımı bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekür ederiz saygılarımla Hocam ….

 155. ebru gündüz 2 Haziran 2009 - 08:13 - Yanıtla

  2009 da paralar ne zaman verilecek ya bilginiz yok mu haziranın başında dediler ama yok ses yok bilgi istiyoruz bu kadar yorum bilgizizz

 156. fatma otacı 6 Haziran 2009 - 18:05 - Yanıtla

  yağlık ayçiçeği primini ne zaman alacağız bayağı gecikti.sayın yetkililer zaten ucuz aldığınız ayçiçeğinin primini neden vermiyorsunuz.

 157. fatma otacı 6 Haziran 2009 - 18:07 - Yanıtla

  yaglık ayçiçeği primleri balışeh ilçesine ne zaman ödenecek bır bılen varmı.bayağı geç kalındı.

 158. nurddin bat 7 Haziran 2009 - 14:27 - Yanıtla

  pamuk prim desteğini ne zaman verileceğini bana bildirirseniz çok sevinirim ilgiyle rica olunur hepimize kolay gelsin şimdiden

 159. recep bostan 22 Ekim 2009 - 11:05 - Yanıtla

  sayın yetkililer bu köylüleri neden her zaman sona bırakıyorsunuz ödemeler için

 160. hilal 11 Kasım 2009 - 12:38 - Yanıtla

  doğrudan gelir desteği ne zaman verilecek

 161. ramazan tekin 18 Kasım 2009 - 17:05 - Yanıtla

  doğrudan gelir desteği nezaman verilecek 2009 un

 162. TOPRAK ANA 19 Kasım 2009 - 10:30 - Yanıtla

  ***benim hakkım neden sona bırakılıyor*** (not:toprak ana)

 163. Alaettin ALByrak 23 Kasım 2009 - 03:33 - Yanıtla

  2009 dgd nezaman verilecek?

 164. adnan ercan 2 Aralık 2009 - 04:21 - Yanıtla

  bayram önü hububat destekleri verilecek denildi bayağı sevindik kurbanları peşin kesebileceğiz diye ama maalesef verilmedi bende kurbanı veresiye almak zorunda kaldım ve bayram sonu öderiz dedik ses seda yokgününde ödeyemediğimiz kurban kurban olurmu bilemem ama bizi bu duruma düşüren yönetimlerin de vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum.dogrudan gelir desteğindende hiç bir haber yok çiftçinin desteklerini gününde verirseniz bunlar ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ve haliylede çiftçi derin bir nefes alacaktır. çiftçide para olursa esnafın işide rahatlar kırizlere yol açılmadan önlenmiş olur çiftçiyi sadece seçimler yaklaşırken hatırlamayalım bunun sonucu hem ülkemiz açısından hemde siyaset açısından olumlu sonuçlar doğurmaz saygılarımlar

 165. babacan 50 2 Aralık 2009 - 13:11 - Yanıtla

  bu destek cıfcıye yansıyana kadar cıffcının anası aglar kardesım cıfcıyle muhattap olan kım nana soleyın yıne bız garıbanız bu ulkede tum cıfcılerın KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM selametle kalın

 166. GANİ SÖMEK 7 Aralık 2009 - 17:47 - Yanıtla

  Ben ADANA-KARATAŞ -KESİK KÖYÜ Çifçilerindenim.Ali Bey mazot gübre desteği nezaman verileceği hakkında bir bilginiz varmı..Bizim buralarda hala ürününü hasat etmeyen çifçilerimiz var.Desteklerini alsalar biraz rahatlarlar.Ayrıca yağış sebebiyle buğdaylarımız bile düzgün bitmedi.tüm çifçiler perişan…tşk…

 167. yasin yavuz 10 Aralık 2009 - 12:19 - Yanıtla

  2009 hububat desteklemeleri ne zaman ödenecek öldük yav çiftçiye yardım edin süründük

 168. toprak olmazsa aç kalacagınızı biliyormusunuz 14 Aralık 2009 - 13:58 - Yanıtla

  slm bu dgd desdegi nezaman ödenecek biz topraktan ekmek kazanıyoruz sizde rahat rahat yaşıyorsunuz bırakın acılımı birazda toprak acılımı yapın yoksa bizde ölecegiz sonra neyle acılım yapacaksınız su dgd verinde bizde nefes alalım ki sizde acılım yapın :))

 169. loklü 21 Aralık 2009 - 18:23 - Yanıtla

  16 kasımda dosyayı teslim ettim ama halen prım ödemesi alamadım nezaman verecekler çok zor durumdayız daha kurban paralarını veremedik

 170. allaattin kılıç 22 Aralık 2009 - 03:03 - Yanıtla

  babamın üzüm desteklemesi ne zaman verilecek erzincan

 171. fatihdurdu 23 Aralık 2009 - 03:04 - Yanıtla

  ülkenin efendisi çifç,i kardeşlerim hepinizi sayğıyla selamlıyorum bende çifçiyim 7 yıl oldu ben para kazanamıyorum bu hükümetin sayesinde ne yapalım taktir milletimin oy verdi getirdi sayğıyla karşılamak lazım şimdi ben tarım bakanına sesleniyorum bu adam tarımdan ne anlar ben çözemedim koskoca türkiye cumhutiyetinin tarım bakanı birdefada doğruyu söylese bari 2009 buğday desteklemeleri bayramdan önc ödenecek diyor daha bir şey yok evet adaö sözünün eri vallaha kırıkanda 30 reyhanlıda 30 kumluda 5 kişiye gelmiş hadi yalan de bakim bakan bey senin hiç şuçun yok seni oraya gönderen türkiye vatandaşlarını şuçu ama seçim yaklaştı sizinle görüşeceğiz bu çifçi size oy verirse herşeyi hak ediyor demekki neyse bizi alıştırdılar yokluğa eyer allahın kılıncı varsa bu kadar yetinin hakkını sizden sorar işallah tez gün üçünde o koltuklarda inersinizde rahat ederiz

 172. çapan arık 28 Aralık 2009 - 03:19 - Yanıtla

  valla yetti gayri. ne para var ne pul. ödensin artık şu desteklemeler.

 173. film izle 17 Ocak 2010 - 09:56 - Yanıtla

  hocam fındık üreticileri ne kadar para alacak acaba ? veyahut nerden sogulama yapabiliyoruz?

 174. cevdet ertunç 22 Ocak 2010 - 11:07 - Yanıtla

  merhaba 2010 da traktörler için hangi desteklemeler vardır

 175. mirc 24 Ocak 2010 - 10:16 - Yanıtla

  ne zaman aliyoruz paralari..

 176. fuhat çetin 5 Şubat 2010 - 03:41 - Yanıtla

  neyin destelemesinden konuşuyorsunuz kardişim mantık olarak düşünün çiftçi denilen bişey kaldımı çiftçi adeta sömürülmüş ve damarındaki kan vapirlerce emiliş yaşamak için artık sünü tenefüse ihtiyac duyor borçlu olmayan bir çifçiyi bana gösterin elini öperim tarımdaki girdi eflasonu her yıl yüde 56 ları buluyor ve çifçinin malınasa 1 kuruş veriyorlar 1 kuruş demeye utanıyorlar 10 lira diyorlar yapmayın kardaşlar birlik olmak lazım sesimizi duyuralım artık yeter demenin zamanı geldi ve geçti söylenecek daha çok şey var ama duyan kimki sevgli kardeşlerim sepinize selamlar.

 177. himmet şahinkaya 10 Mart 2010 - 14:10 - Yanıtla

  2009 hayvan destekleri ne zaman verilecek valla köylünün cebinde çay parası yok hepimiz dört gözle bekliyoruz

 178. fatihdurdu 11 Mart 2010 - 05:11 - Yanıtla

  selam çifçi kardeşlerim nasıl olduğunuzu sormaya gerek yok çünki herkeş ayni durumda bir ata sözü var alma mazlumun ahını çıkar aheste ahetse bir yerde okudum vatandaş yazmış hırsızlık yapma bu hükümet rakabeti sevmez diye çok güldüm çifçinin malı deniz yemeyen domuz güzel söz 7 yıl oldu desteklerle bizi avutan hükümet uyuyan çifçiyi uyandıracak heralde artık çünki çifçininde uykusu kaçtı artık eskiden parayı koyacak yer bulamayan çifçi şimdi koyduğu paranın yerini bulamıyor bu çifçiyi bu hale getirenleri allaha havale ediyorum çifçi kardeşlerim bizim dostumuz yok bizi mecliste savunan yok hayatımız tesadüflere bağlı günü birlik yaşamaya başladık artık
  bunlar adeletten bahsediyorlar
  adana çifçisi 1000 dönüm yer suluyor bir milyara ben yüzdönüm yer suluyorum on milyara adelet bunun nerseinde başbakan masallah havadan yere inmiyorki vatandaşını görsün tarım bakanı kendini uzayda yaşıyor sanıyor çünki çifçiden haberi yok maşallah desteklemeler çok hanii en az on kalem söylüyorlar acaba yunanistan çifçisiylemi karıştırıyor bu bakan bizi çifçi kardeşleri bunlara oy vermeyinde kime verirseniz verin yeter artık bunlar tutturdular bir açılım bir ergenekon aldı başını gidiyor bizdi iyi uyutuyorlar malum mısır ekim sezonu geldi ne mısır nede pamuk desteklemesinden haber yok yalan bunlar SAYĞILARIMLA

 179. Yaşar KESKİNKURT 29 Mart 2010 - 10:02 - Yanıtla

  Fındık için doğrudan destek ödemeleri kapsamında ödenen desteklerde uygulanan büyük yanlışlıkların kaldırılması ve arazi sahiplerinin madur edilmemesi için arazilerin doğru ölçümünün yapılmasını istemekteyim.
  Arazi ölçümleri için köylere giden arazi ölçüm memurlarının köylerde ziyafete kalıp işlerini iyi yapmamakta ve isteyen istediği gibi arazi dönümünü yazdırmaktadır. Bu kapsamda 37 dönüm arazim;önce 35 dönüme indi, daha sonra 32 dönüme, en son da 21.5 dönüme düşürüldüğünü farkettim.fakat yine de iyi niyetimden itiraz etmedim. Gelen destek ödemesini almak için bankaya gittiğimde arazimin 2 dönüm olduğunu söylediler. Kimi üreticiler de listede hiç adının çıkmadiğinı ifade etmektedirler.Birilerinin bu duruma el atmasını ve arazilerin doğru ölçülerek kimsenin madur edilmemesini istemekteyim.

 180. devran aslan 19 Nisan 2010 - 03:36 - Yanıtla

  selam türkiye nereye gidiyur anlamaıyurum.türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülke neden bu kadar çok ekonomik kriz yaşıyur anlamıyurum övülmeye gelince bizim ülkemiz birinci diyuruz ama üretime gelince halk açlıktan ölüyor bu ne iş ne oluyuruz bu hükümet geliyur öbürüöbürünüaratıyur allah aşkına artık sömürmeyi bırakın bu ülkede milyonlarca yetimin hakkını yemeyin bakın sabancı bir çift çorap bile götüremedi mezarına benden söylemesi

 181. mustafa kemal altun 12 Ocak 2011 - 16:15 - Yanıtla

  acilen tarım bakanı değişmesi lazım

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler