Afetzede çiftçilerin borçlarına 5 yıla kadar yapılandırma

·

08 Eylül 2015

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Afetzede çiftçilerin borçlarına 5 yıla kadar yapılandırma

08 Eylül 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Doğal afetlere maruz kalan ve gelir kaybına uğrayan çiftçilerin , Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ ne olan borçları 5 yıla kadar yapılandırılıyor. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Son günlerde tarımla ilgili meslek örgütlerinin bir kısmı tarafından, doğal afetler nedeniyle gelir kaybına uğrayan üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin bir yıllık ertelemelerin üreticilerin borçlarını ödemesi için yeterli olmadığı, borçların 4-5 yıla varan sürelerde ödenebilmesine imkan tanıyan düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundukları görülmektedir.
Söz konusu açıklamalar nedeniyle tarım kesimindeki üreticilerin Ziraat Bankası’na olan borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması konusunda kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği doğmuştur.
Doğal afetlere maruz kalınması nedeniyle gelir kaybına uğrayan üreticilerin Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi  Kooperatiflerine olan borçları ertelenebilmektedir.
Ziraat Bankası tarafından daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığı üzere;
Son iki yıldır Ziraat Bankasıtabii afet, maliyet artışı-gelir azalışı gibi etkenler nedeniyle nakit akışı bozulan ve kredi geri ödemesini vadesinde yapamayan veya ödeme güçlüğü yaşaması muhtemel tarımsal üreticilere likidite gücü kazandırmak için,
–Mevcut borçları 5 yıla kadar yapılandırarak, uzun ve esnek vadeler ile uygun koşullarda geri ödeme,
–Tarımsal üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için ilave işletme kredisi kullanma,olanağı sağlanmaktadır.
Böylece, 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan yapılandırma programları ile çeşitli sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerini yapamayan üreticilere; daha uzun ve esnek vadelerde geri ödeme ve devam eden faaliyetlerinin finansmanına yönelik yeni kredi kullanma seçenekleri sunularak karşılaştıkları ekonomik zararların uygun koşullarda telafi edebilmesine imkan tanınmaktadır.
Tarımsal üretimin ülkemizdeki en büyük destekçisi olan Ziraat Bankası tarım kesimindeki üreticilere olan finansal desteğini en doğru, en hızlı ve en uygun şekilde sunmaya devam edecektir.”

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler