AB ile tarım tavizleri yeniden görüşülecek

·

07 Mart 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

AB ile tarım tavizleri yeniden görüşülecek

07 Mart 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları çerçevesinde tarım müzakereleri de yeniden ele alınacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) bu müzakerelerde değerlendirmek üzere ihracatçıların görüşünü istedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden tarımla ilgili ihracatçı birliklerine gönderilen ve birliklerin de üyelerine gönderdiği yazıda 7 soruya yanıt verilmesi istendi.
Yazıda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği ile yapılacak tarım tavizlerinin geliştirilmesi müzakereleri öncesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut tavizlerin kullanım durumu, ilave taviz talep edilebilecek alanların tespiti ve muhtemel ilave taviz talepleri üzerinde incelemelerde bulunmak ve tarafların konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini almak üzere Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak 2016’da bir toplantı gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Bu toplantı sonucunda önümüzdeki dönemde kapsamlı bir Etki Analizi Raporu’nun hazırlanacağı belirtilen yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlardan genel ve sektör bazlı görüş ve önerilerinin bildirilmesinin talep edildiği bildirildi.
Arama Konferansı yapılacak
Konunun TİM Tarım Komisyonu Toplantısı’nda görüşülmesi sonucunda, reel sektörün anılan tarım müzakerelerine ilişkin süreçte yer almasının büyük önem taşıdığı ve bu çerçevede konuların kapsamlı şekilde ele alınacağı bir arama konferansının yapılmasında fayda görüldüğü belirtildi.Yapılması planlanan söz konusu konferansa hazırlık amacıyla, ihracat sektörleri bazında mevcut durumun ortaya konulmasının yanı sıra, özellikle de Ekonomi Bakanlığı tarafından talep edilmekte olan, sektörlerin bire bir karşılaştıkları sıkıntılar, kalite veya fiyat bazında karşılaşılan sorunlar, sektörlerin pazardaki rekabet koşulları ve rekabet gücünü etkileyen unsurların detaylı şekilde tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.
Ele alınacak konular
Tarım tavizleri çalışmasında yer alması istenen konular ve ihracatçıların yanıtlaması istenen 7 soru ise şöyle belirlendi:
1- Sektörünüzce AB’ye yapılan ihracatta birebir karşılaşılan sorunlar (Nakliye, gümrükleme, ihracat işlemleri, analiz süreci, vs.) nelerdir?
2- Sektörünüzün AB pazarındaki rekabet koşulları ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen unsurlar nelerdir?
3- Kalite ve fiyata ilişkin olarak varsa yaşanan sorunlar nelerdir?
4- AB’ye ihracatta sektördeki daha fazla potansiyel arz eden ürünler hangileridir?
5- AB’den, vergi indirimi talebinde bulunulabilecek sektördeki ürünler hangileridir?
6- Ülkemizce koruma altında olması ve kesinlikle taviz verilmemesi gereken ürünler hangileridir?
7- Varsa belirtilmesinde yarar görülen diğer hususlar?
Tarım alanında faaliyet gösteren ve ihracatçılar birliğine üye firmaların bu sorulara bu bu hafta içinde yanıt vermeleri istendi.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler