Savaş gerekçesiyle Türkiye’den 3 ürünün ihracatı kısıtlandı

·

28 Şubat 2022

·
Savaş gerekçesiyle Türkiye’den 3 ürünün ihracatı kısıtlandı

28 Şubat 2022

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Türkiye, Rusya – Ukrayna savaşını gerekçe göstererek kırmızı mercimek, kuru fasulye ve dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kuru fasulye, kırmızı mercimek ve dökme zeytinyağı ihracatına kısıtlama getirdi. Resmi Gazete’nin 27 Ocak 2022 tarihli sayısında yayınlanan tebliğ ile 20 tarım ürününde dönemsel ihracat düzenlemesi Tarım Bakanlığı’na verilmişti. İlk uygulama olarak 3 üründe ihracat kısıtlamasına gidildi.

İşte o yazı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin’in bakan adına imzaladığı ve 81 İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine gönderilen yazıda şöyle deniliyor:

“Bilindiği üzere 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İHRACAT: 2022/1)”de belirtilen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.

Karadeniz havzasında yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

26.02.2022 tarih ve 4652059 sayılı Bakanlık Olur’u ile;

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak ihracat başvuruları,

– Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

– AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,

– Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 Kg’a kadar yapılacak ihracat başvuruları,

– Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracat başvuruları,

– Başlamış işlemler, hariç olmak üzere arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak yeni bir bilgilendirme yapılana kadar; 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan;

1- 071333900019 GTİP’li Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil),

2- 071340000013 GTİP’li Kırmızı Mercimek,

3- 150930000014 ve 150990000018 GTİP’li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Dökme Zeytinyağı), ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Adi Fasulye (Beyaz Fasulye), Kırmızı Mercimek, Dökme Zeytinyağı (Ambalaj Miktarı 5 Kg geçen) ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan Pakdemirli “kısıtlama olmayacak” sözü vermişti

Resmî Gazete’ de yayınlanan tebliğ ile 20 tarımsal üründe dönemsel ihracat düzenlemesi Tarım ve Orman Bakanlığına verildiğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hiç bir tarım ürününde kısıtlama olmayacağını söylemişti. Pakdemirli kendisi ile görüşen ihracatçılara da kısıtlama yapmayacaklarına dair söz vermişti. Ancak yazıdan da anlaşılacağı üzere 3 üründeki kısıtlama Bakan Pakdemirli’nin oluru ile uygulamaya konuldu.

Zeytinyağının savaşla ilgisi yok

İhracat kısıtlamasının gerekçesi olarak Rusya-Ukrayna savaşı gösterilirken özellikle zeytinyağı ihracatının bu bölgeyle hiçbir ilgisinin olmaması dikkat çekti. Sektör temsilcileri, bakanlık yetkililerinin ayçiçeği yağı ile zeytinyağını karıştıracak kadar konuya uzak olduğunu belirterek, kısıtlama uygulanacaksa ayçiçeği yağında olması gerektiğini, zeytinyağının Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgisi olmadığını söyledi. Bu kararın üreticide zeytinyağı fiyatını litre başına 2 lira düşürdüğünü ve ihracat yasağı devam ederse çiftçinin zarar göreceğini belirten sektör temsilcileri kısıtlamanın acilen kaldırılmasını istedi.

 

 

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler