Nisan’da 55 bin baş besilik sığır ithalatına izin verildi

·

03 Nisan 2021

·
Nisan’da 55 bin baş besilik sığır ithalatına izin verildi

03 Nisan 2021

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2021 yılında besilik sığır ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin Nisan, Haziran ve Ağustos olmak üzere 3 dönemde düzenleneceğini ilan etmişti. Nisan dönemi için 8 Mart- 31 Mart tarihleri arasında başvurular alındı ve 21 bin baş Avrupa’dan 34 bin baş Güney Amerika’dan olmak üzere toplam 55 bin baş besilik hayvan ithalatı için izin verildi.

İthalat izinleri ilk kez internette yayınlandı

Bakanlık ilk kez besilik hayvan ithalatı için verilen izinleri internet sitesinde yayınladı. Listede il bazında, işletme numarası, başvuru tarihi, talep edilen hayvan sayısı, izin verilen hayvan sayısı ve hangi kıtadan ithal edileceği tek tek internet sitesinde yayınlandı. Böylece hangi işletmenin nereden ve ne kadar hayvan ithal edileceği kamuoyuna açıklanmış oldu.

Avrupa’dan 21 bin, Güney Amerika’dan 34 bin başa izin verildi

İthalat için Avrupa kıtasından 21 bin baş, Güney Amerika’dan 34 bin baş için izin verildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa’dan ithalat yapmak için 29 bin baş besilik sığır ithalat başvurusu yapıldı. Ancak, yüzde 26.32 düşüşle 21 bin baş için izin verildi. Örneğin 300 baş talep eden herkese yüzde 26.32 kırımla 221 baş için izin verildi. Güney Amerika için ise kısıtlamaya gidilmedi. Başvuru yapılan 34 bin baş besilik sığırın tamamı için izin verildi.

İthalat izinleri kontrol belgesine dönüştürülecek

İthalatın yapılabilmesi için alınan izinlerin kontrol belgesine dönüştürülmesi,onaylanması gerekiyor. Aldığı izni kontrol belgesine dönüştürenler ithalat yapsa da yapmasa da bu yıl bir daha başvuru yapamayacak. Eğer üretici izin verilen sayıdan memnun değilse, kontrol belgesi almayarak ithalat yapmayabilir. O zaman diğer dönemlerde başvuru hakkı devam edecek.

Yetkililer Avrupa’dan bu dönemde ithalat yapmanın zor olduğunu. Sezonun henüz yeni başladığını ve fiyat oluşumunun zaman alacağını ifade ediyor. Bu nedenle Nisan’da Avrupa’dan ithalatın verilen izin sayısının altında gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz dönemi Avrupa’dan ithalat için daha uygun görülüyor.

İthalatla ilgili önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından listelerle ilgili yapılan açıklamada şu noktalara dikkat çekiliyor:

1- 08.03.2021 tarih ve E.70251323-020-440265 Sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’u ile uygulamaya konulan Besilik Sığır İthalatı Uyguma Talimatının 5.Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzün web adresinde yayımlanmıştır.

2- 2021 yılı besilik sığır ithalatı I. Dönem başvurularında Avrupa kıtasından talep edilen toplam miktarın, Bakanlığımızca izin verilen miktardan fazla olması nedeniyle tüm başvurulardan aynı oranda yaklaşık %26,32 düşüm yapılarak izin miktarları hesaplanmıştır.

Onay için 30 Nisan son gün

3- Listede bilgileri yazılı gerçek ve tüzel kişiler, 30.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar kontrol belgesi onaylanması için gerekli evrakları dilekçe ekinde Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne teslim etmeleri durumunda kontrol belgeleri onaylanacaktır. Başvuru sahiplerinin kontrol belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 30.04.2021 tarihi, Saat 18:00’a kadar teslim etmemesi durumunda, besilik sığır ithalatı için verilen izinleri iptal edilecektir.

4- Başvuru sahibine 2021 yılı içerisinde aynı işletme için sadece bir kontrol belgesi düzenlenecektir. Bir dönem içerisinde alınan kontrol belgesi başka bir döneme devredilemeyecektir.

5- Kontrol belgesi onaylandıktan sonra, değişikliğe izin verilmeyecek olup ödenen döner sermaye ücretinin iadesi ilgili mevzuat gereği yapılmamaktadır.

6- Kontrol belgesi onaylanmadan, ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılan besilik sığırların ülkeye girişine izin verilmeyecektir. İhracatçı ülkenin resmi otoritesi tarafından düzenlenen veteriner sağlık sertifikasının tarihi, Genel Müdürlüğümüzce onaylanan kontrol belgesinin tarihi ile aynı tarihte ya da sonraki bir tarihte onaylanmış olmalıdır. Aksi durumda yaşanılabilecek olumsuzluklardan ithalatçı sorumlu olacaktır.

Başvurular 8 Mart’ta başlamıştı

Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı’na göre, besilik sığır ithalatının 3 kategoride ve 3 dönemde yapılacağı 8 Mart 2021’de duyurulmuştu. İlk başvurular da 8 Mart’ta alınmaya başlandı. Besilik sığır ithalatı yapmak isteyen işletmeler kapasitelerine göre ithalat yapabiliyor. Buna göre, 5001 baş ve üzeri ahır kapasitesi olan işletmeler kapasitelerinin yüzde 15’i kadar besilik sığır ithalatı yapmasına izin veriliyor. Kapasitesi 500 baş ile 5 bin baş arasında olan işletmeler, bu kapasitelerinin yüzde 20’si kadar besilik sığır ithalatı yapabilecek. İşletmenin besi hayvanı ahırı kapasitesi, 500 başın altında olan gerçek veya tüzel kişiler, Tarım Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen Kooperatif Merkez Birlikleri, Üretici ve Yetiştirici Merkez Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve İştirakleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığı ile müracaat ediyor.

Bundan sonraki başvuru 1 Mayıs’ta başlıyor

Besilik sığır ithalatı için gerekli olan kontrol belgesi 2021 yılı için Nisan, Haziran ve Ağustos olmak üzere 3 dönemde düzenlenecek. Nisan dönemi için 8 Mart- 31 Mart tarihleri arasında başvurular alındı ve toplamda 55 bin baş besilik sığır ithalatına izin verildi. İkici dönem olan Haziran ayındaki ithalat için 1-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak. Son olarak ise Ağustos dönemi için 1-31 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler