Çiftçiye yeni destek 2009’a kaldı

HABER/ANALİZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 60.Hükümetin eylem planını açıklarken, doğrudan gelir desteği uygulamasına son verileceğini ve ürün bazında destekleme sistemine geçileceğini açıkladı. 2008 bütçesinden tarıma ayrılan kaynak ile 2007 destekleri ödeneceği için  Başbakanın açıkladığı ürün bazında destekleme çiftçiye en erken  2009’da ödenebilir.

Girdi,fiyat ve kredi destekleri kaldırılarak Dünya Bankası ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2000 yılında uygulamaya konulan Tarımda Reform Uygulama Projesi ile Doğrudan Gelir Desteği(DGD) uygulamasına geçildi. 2001 yılından beri uygulanan ve üretime, ürüne bağlı olmaksızın alan bazında desteklemeyi öngören DGD, tarım sektörü tarafından hiç bir zaman tam olarak benimsenmedi.

DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Doğrudan gelir desteği, ödemeleri her zaman sorun oldu. Başlangıçta dekar başına ve dolar bazında tespit edilen DGD, daha sonra  Türk Lirası üzerinden belirlendi.Yılda iki taksitle ödenmesi gereken DGD, iki yıl gecikmeli ödenmeye başlandı. Son iki yılda destek azaltıldı.

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 60.Hükümetin Eylem Planı’nı açıklarken tarım sektörünü derinden etkileyecek bir politika değişikliğine gideceklerini söyledi. Erdoğan, “Doğrudan gelir desteğini kaldırıyoruz.Bundan sonra araziye değil,ürüne destek vereceğiz” dedi. Başbakanın açıkladığı destekleme modelindeki değişikliğin çiftçilere yansıması en erken 2009’da olacak. 22 Temmuz seçimlerinden önce 2007 tarım bütçesinin yüzde 95’i harcandığı için 2007 destekleri ödenemiyor. Hükümet, 2008 bütçesinden ayırdığı kaynak ile 2007 desteklerini ödeyecek. Bu nedenle 2008’de yapılacak değişimin çiftçiye yansıması 2009’da olacak.
Başbakan Erdoğan’ın “kaldıracağız” dediği doğrudan gelir desteği, Dünya Bankası’nın önerdiği bir modeldi. Dünya Bankası, Türkiye’nin uyguladığı fiyat, girdi ve kredi desteğinin kamu maliyesi üzerinde çok büyük baskı yarattığını, bu desteklemelerin tarımda serbest piyasanın oluşmasını engellediğini, verilen desteklerin zengin çiftçiye yaradığını ileri sürerek bu sistemden tamamen vazgeçilmesini ve yerine doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesini istedi. 2000 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Ekonomik Reform Kredisi anlaşması çerçevesinde “Tarımda Reform Uygulama Projesi” uygulanmasına karar verildi. Proje ile destekleme sistemi tamamen değiştirilerek doğrudan gelir desteği uygulamasına geçilmesi, bunun altyapısını oluşturmak üzere çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yeniden yapılandırılması hedeflendi. Ancak gelinen noktada bu hedeflerden sadece çiftçi kayıt sisteminde başarı sağlanabildi. Doğrudan gelir desteği uygulaması ise tarım üzerinde çok büyük tahribata yol açtı.
Doğrudan gelir desteği, 14 Mart 2000 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı  doğrultusunda, Ankara-Polatlı,  Antalya- Serik ve Manavgat, Adıyaman- Merkez ve Kahta, Trabzon- Akçaabat ve Sürmene ilçelerine bağlı merkezlerde pilot uygulama ile başladı. Üreticilere 199 dekara kadar dekar başına 5 dolar  ödenmesi öngörüldü. Fakat, pilot uygulamada çok ciddi sıkıntılar yaşandı.Ankara Polatlı’da 2 bin kişinin başvurması beklenirken 8 bin kişi başvurdu. Adıyaman Merkez ve Kahta ilçelerinde beyan edilen arazi, Adıyaman’ın toplam arazi varlığından daha büyük olunca ciddi sıkıntılar yaşandı. Buna rağmen Dünya Bankası ısrar etti ve 2001’de DGD ülke genelinde uygulanmaya başlandı.
2001’de üreticiye dekar başına 10 dolar ödenmesi kararlaştırıldı.Dolardaki aşırı yükselme nedeniyle 10 dolar yerine 10 milyon lira(10 YTL) olarak ödendi. Üretici 2001 ödemelerini 2002’de ancak alabildi.  2002’de ise üreticiye dekar başına 13 milyon 500 bin lira (13.5 YTL) doğrudan gelir desteği ödemesi kararlaştırıldı. 2003 ve 2004’te dekar başına 16 milyon lira(16 YTL) ödenirken 2005 ve 2006’da  10 milyon liraya(10 YTL) düşürüldü.
2006′ da kabul edilen Tarım Strateji belgesinde tarımsal destekler içerisinde DGD’ nin payı azaltıldı. Daha önce toplam tarımsal desteklerin yüzde 85’ini oluşturan DGD’ nin payı yüzde 45’e düşürüldü.Geçen yıl kabul edilen Tarım Kanunu’nda DGD uygulamasına yer verildi.
DGD ödemeleri her zaman sorun oldu
Dekar başına ödenen DGD’nin ödenmesinde de her zaman ciddi sıkıntılar yaşandı. Genellikle bir yıl gecikmeli olarak ödenen DGD, 2004’ten itibaren ödemeler iki yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlandı. 2004 yılının  ödemeleri 2006’da tamamlanabildi. Hükümet 22 Temmuz 2007 seçiminden önce geçmiş yıllara ait DGD ve diğer birikmiş desteklerin büyük bölümünü ödedi. 5 milyar 300 milyon YTL olan 2007 tarım bütçesinin 5 milyar YTL’ si seçimden önce harcadı. 2007 yılına ait hayvancılık, kuraklık, destekleme primleri ve benzeri desteklerin hiçbiri ödenmedi. Ödenemiyor çünkü bütçede para yok. 2008 bütçesi ile 2007’nin destekleri ödenecek. Çiftçiler 2007 desteklerini alamadıkları için her gün Ankara’da Tarım Bakanlığı’nın kapısını aşındırıyor. Köşeye sıkışan hükümet, destekleme sistemini değiştirerek hem üreticinin memnun olmadığı DGD’ den kurtulmayı hem de 1 yıl zaman kazanmayı hedefliyor. Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa 2008 için DGD açıklanmayacak. Ürün bazında desteklemeler ise çiftçiye en erken 2009’da ulaşacak.
Üretim yerine arazi desteklendi
Arazi büyüklüğü ve kadastro çalışmalarındaki sorunlar nedeniyle DGD, bazı bölgelerdeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olurken bazı bölgelerde üreticinin başvuru masraflarını bile karşılamaktan uzaktı. Karadeniz Bölgesi’ndeki çiftçiler ortalama 170 milyon lira destek alırken Güneydoğu veya İç Anadolu’daki bir çiftçi 1.5 milyar lira destek alıyor.Dünya Bankası’nın önerdiği doğrudan gelir desteği de yoksul çiftçiye değil, zengin çiftçiye yaradı.
DGD’ nin en önemli özelliği ise, üretime ve ürüne bağlı olmaksızın çiftçiye verilmesidir.Tapu sahibi olan herkes üretim yapsın yapmasın bu destekten yararlanabiliyor.Avrupa Birliği’nin üretim fazlası olan ürünlerde üretim artışını frenlemek için uyguladığı DGD’ nin Türkiye’de uygulanması bir çok üründe üretimin düşmesine neden olurken çiftçiyi tembelleştirdi. Çiftçi üretim yapmadan destek aldı. Özellikle Güneydoğu da büyük toprak sahipleri DGD zengini oldu. Başlangıçtan 2005’e kadar DGD tüm çiftçilere eşit olarak ödenirken iki yıldan beri toprak analizi yapan çiftçiler ile organik üretim yapan çiftçilere ek bir ödeme yapılıyor.
Mazot ve gübre desteği nasıl verilecek?
Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda DGD kaldırılırsa  mazot ve kimyevi gübre desteği de bundan etkilenecek. Mazot ve gübre desteği DGD kayıtları esas alınarak üreticiye veriliyor. DGD kaldırılınca mazot ve gübre desteğinin nasıl verileceği, bu iki desteğin de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.
Havza bazında destekleme ne olacak?
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı destekleme uygulamaları konusunda iki önemli çalışması var. İki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan “Havza Bazlı Destekleme Projesi” uygulamaya geçilemedi. DGD kaldırıldığında Havza Bazlı Destekleme Projesi’ne işlerlik kazandırılması bekleniyor. Proje ile ürün bazında desteklemeden çok havza bazında destekleme  hedefleniyor. Havza bazında destekleme ile ürün planlaması hedefleniyor. Belli ürünler sadece belli bölgelerde desteklenecek. Edirne’de ayçiçeği desteklenecekse Ege’deki ayçiçeği üreticisine destek verilmeyecek. Ege’de, GAP’ta  pamuk üreten çiftçiye destek verilecek, fakat Balıkesir’de, Çanakkale’de veya başka bir yerde  pamuk üreten çiftçiye destek verilmeyecek. Konya’da buğday desteklenecek. Karadeniz’de fındık.
Destekleme priminde doğrudan ödemeye geçiliyor
Hükümetin destekleme konusunda yaptığı ikinci bir çalışma ise yağlı tohumlara verilen destekleme priminin miktar bazından alan bazına geçilmesi. Başbakan’ın kaldıracaklarını söylediği doğrudan destek uygulaması yağlı tohumlarda farklı bir biçimde uygulanacak. Buna göre, kütlü pamuk, soya fasulyesi, dane mısır, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir ve zeytinyağında kilo başına yapılan destekleme primi, verime bakılmaksızın alan üzerinden yani araziye verilecek. Türkiye’de destekleme primi uygulaması 1993’te pamuk ile başladı. Ürün bazında verilen destekleme primi, üreticiyi de ihracatçıyı memnun eden bir sistem. Tarım Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin alan bazlı doğrudan destekleme sistemini örnek alarak bunu değiştirmek için çalışmalar başlattı. Bugüne kadar kilo başına alınan destek bundan sonra alan üzerinden doğrudan gelir desteği olarak verilecek. Mevcut sistemde pamuk üreten bir çiftçi ürettiği kütlü pamuğa kilo başına destek alıyor. Alan bazlı desteklemeye geçilirse Türkiye’nin ortalama pamuk verimi dekara 400 kilo kabul ediliyor ve destekleme bunun üzerinden verilecek. Yani bir çiftçi dekardan 600 kilo pamuk alsa bile sadece 400 kilosuna destek alacak, 200 kilosu desteklenmeyecek. Tarım Bakanlığı alan bazlı doğrudan gelir desteği üzerinde çalışırken, Başbakan’ın “doğrudan gelir desteği uygulamasına son verilecek” sözleri şaşkınlık yarattı.
Başbakanın söylediği gibi doğrudan gelir desteğinden vazgeçilerek ürün bazlı destekleme modeline geçilirse 2000 öncesi sisteme yani taban fiyat ve görev zararı uygulamasına geri dönülecek.
Görev zararı dönemi yeniden başladı
2000 öncesinde tarım sektörünün en önemli sorunu olan ve devlet bütçesine de ağır yük getiren görev zararı uygulamasına dönülmesi endişe ile karşılanıyor. Fındıkta bunun ilk adımı atıldı. Fiskobirlik’i  devre dışı bırakarak fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne aldıran Hükümet, 13 Kasım 2007’de çıkardığı kararname ile TMO’nun fındık alımından, satımına,  fındığın yağlığa ayrılmasından doğacak tüm zararların Hazine tarafından üstlenilmesini kabul etti.
Başbakanın ürün bazında destek sözü diğer ürünlerde de uygulanırsa fındıkta olduğu gibi, tütünde, pancarda, üzümde, ayçiçeğinde her üründe görev zararı dönemi yeniden başlayacak. Zaten tarım satış kooperatifleri birlikleri de TMO’ya tanınan görev zararı imtiyazının kendilerine de tanınmasını istiyor.

Tablo:

Doğrudan Gelir desteği ödemeleri
Yıl                    DGD Ödemesi(Milyon YTL)   
———–         ———————————–                       
2001              84              
2002          1.877
2003          1.942
2004          2.120
2005          1.675
2006*         2.639
2007          Ödenmedi 

*ödemelerin 1 milyar YTL’ si 2004 yılına aittir.
Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Destekleme, Tarım politikaları, Yazdığım haberler kategorisine gönderildi
183 comments on “Çiftçiye yeni destek 2009’a kaldı
 1. naci çankaya diyor ki:

  bir sürü yorum yorum hiç bir kimse malesef bu çiftçinin sorununu derdini dinlemiyor bakan çıkıyo televizyona şöyle teşvik veriyoruz hayvancılığa bu kadar teşvik veriyoruz hiç aslı yok 2007.den bu tarafa suni tohumlama desteği alamıyoruz süt derseniz sudan ucuz 40 kuruş yem fiyatları aldı başını gitti soruyorum tarım bakanına bizim halimiz ne olacak

 2. zeynep selen diyor ki:

  ya ben sizden çiftçinin sonra öğretmenin mühendisin marangorun gelirlerini ve çalışma sürelerini yüzde(%)olrak istiyorum ya lütfen performans ödevim için allah rızası için ya bulun

 3. ebru gündüz diyor ki:

  2009 da verilecek çiftçi destek paraları tam olarak halka ne zaman verilecek bilgilendirmenizi bekliyorum şimdiden teşekkürler

 4. sabri diyor ki:

  Hububat desteği ne zaman ödenecek bellımı bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekür ederiz saygılarımla Hocam ….

 5. ebru gündüz diyor ki:

  2009 da paralar ne zaman verilecek ya bilginiz yok mu haziranın başında dediler ama yok ses yok bilgi istiyoruz bu kadar yorum bilgizizz

 6. fatma otacı diyor ki:

  yağlık ayçiçeği primini ne zaman alacağız bayağı gecikti.sayın yetkililer zaten ucuz aldığınız ayçiçeğinin primini neden vermiyorsunuz.

 7. fatma otacı diyor ki:

  yaglık ayçiçeği primleri balışeh ilçesine ne zaman ödenecek bır bılen varmı.bayağı geç kalındı.

 8. nurddin bat diyor ki:

  pamuk prim desteğini ne zaman verileceğini bana bildirirseniz çok sevinirim ilgiyle rica olunur hepimize kolay gelsin şimdiden

 9. recep bostan diyor ki:

  sayın yetkililer bu köylüleri neden her zaman sona bırakıyorsunuz ödemeler için

 10. hilal diyor ki:

  doğrudan gelir desteği ne zaman verilecek

 11. ramazan tekin diyor ki:

  doğrudan gelir desteği nezaman verilecek 2009 un

 12. TOPRAK ANA diyor ki:

  ***benim hakkım neden sona bırakılıyor*** (not:toprak ana)

 13. Alaettin ALByrak diyor ki:

  2009 dgd nezaman verilecek?

 14. adnan ercan diyor ki:

  bayram önü hububat destekleri verilecek denildi bayağı sevindik kurbanları peşin kesebileceğiz diye ama maalesef verilmedi bende kurbanı veresiye almak zorunda kaldım ve bayram sonu öderiz dedik ses seda yokgününde ödeyemediğimiz kurban kurban olurmu bilemem ama bizi bu duruma düşüren yönetimlerin de vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum.dogrudan gelir desteğindende hiç bir haber yok çiftçinin desteklerini gününde verirseniz bunlar ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ve haliylede çiftçi derin bir nefes alacaktır. çiftçide para olursa esnafın işide rahatlar kırizlere yol açılmadan önlenmiş olur çiftçiyi sadece seçimler yaklaşırken hatırlamayalım bunun sonucu hem ülkemiz açısından hemde siyaset açısından olumlu sonuçlar doğurmaz saygılarımlar

 15. babacan 50 diyor ki:

  bu destek cıfcıye yansıyana kadar cıffcının anası aglar kardesım cıfcıyle muhattap olan kım nana soleyın yıne bız garıbanız bu ulkede tum cıfcılerın KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM selametle kalın

 16. GANİ SÖMEK diyor ki:

  Ben ADANA-KARATAŞ -KESİK KÖYÜ Çifçilerindenim.Ali Bey mazot gübre desteği nezaman verileceği hakkında bir bilginiz varmı..Bizim buralarda hala ürününü hasat etmeyen çifçilerimiz var.Desteklerini alsalar biraz rahatlarlar.Ayrıca yağış sebebiyle buğdaylarımız bile düzgün bitmedi.tüm çifçiler perişan…tşk…

 17. yasin yavuz diyor ki:

  2009 hububat desteklemeleri ne zaman ödenecek öldük yav çiftçiye yardım edin süründük

 18. toprak olmazsa aç kalacagınızı biliyormusunuz diyor ki:

  slm bu dgd desdegi nezaman ödenecek biz topraktan ekmek kazanıyoruz sizde rahat rahat yaşıyorsunuz bırakın acılımı birazda toprak acılımı yapın yoksa bizde ölecegiz sonra neyle acılım yapacaksınız su dgd verinde bizde nefes alalım ki sizde acılım yapın :))

 19. loklü diyor ki:

  16 kasımda dosyayı teslim ettim ama halen prım ödemesi alamadım nezaman verecekler çok zor durumdayız daha kurban paralarını veremedik

 20. allaattin kılıç diyor ki:

  babamın üzüm desteklemesi ne zaman verilecek erzincan

 21. fatihdurdu diyor ki:

  ülkenin efendisi çifç,i kardeşlerim hepinizi sayğıyla selamlıyorum bende çifçiyim 7 yıl oldu ben para kazanamıyorum bu hükümetin sayesinde ne yapalım taktir milletimin oy verdi getirdi sayğıyla karşılamak lazım şimdi ben tarım bakanına sesleniyorum bu adam tarımdan ne anlar ben çözemedim koskoca türkiye cumhutiyetinin tarım bakanı birdefada doğruyu söylese bari 2009 buğday desteklemeleri bayramdan önc ödenecek diyor daha bir şey yok evet adaö sözünün eri vallaha kırıkanda 30 reyhanlıda 30 kumluda 5 kişiye gelmiş hadi yalan de bakim bakan bey senin hiç şuçun yok seni oraya gönderen türkiye vatandaşlarını şuçu ama seçim yaklaştı sizinle görüşeceğiz bu çifçi size oy verirse herşeyi hak ediyor demekki neyse bizi alıştırdılar yokluğa eyer allahın kılıncı varsa bu kadar yetinin hakkını sizden sorar işallah tez gün üçünde o koltuklarda inersinizde rahat ederiz

 22. çapan arık diyor ki:

  valla yetti gayri. ne para var ne pul. ödensin artık şu desteklemeler.

 23. film izle diyor ki:

  hocam fındık üreticileri ne kadar para alacak acaba ? veyahut nerden sogulama yapabiliyoruz?

 24. cevdet ertunç diyor ki:

  merhaba 2010 da traktörler için hangi desteklemeler vardır

 25. mirc diyor ki:

  ne zaman aliyoruz paralari..

 26. fuhat çetin diyor ki:

  neyin destelemesinden konuşuyorsunuz kardişim mantık olarak düşünün çiftçi denilen bişey kaldımı çiftçi adeta sömürülmüş ve damarındaki kan vapirlerce emiliş yaşamak için artık sünü tenefüse ihtiyac duyor borçlu olmayan bir çifçiyi bana gösterin elini öperim tarımdaki girdi eflasonu her yıl yüde 56 ları buluyor ve çifçinin malınasa 1 kuruş veriyorlar 1 kuruş demeye utanıyorlar 10 lira diyorlar yapmayın kardaşlar birlik olmak lazım sesimizi duyuralım artık yeter demenin zamanı geldi ve geçti söylenecek daha çok şey var ama duyan kimki sevgli kardeşlerim sepinize selamlar.

 27. himmet şahinkaya diyor ki:

  2009 hayvan destekleri ne zaman verilecek valla köylünün cebinde çay parası yok hepimiz dört gözle bekliyoruz

 28. fatihdurdu diyor ki:

  selam çifçi kardeşlerim nasıl olduğunuzu sormaya gerek yok çünki herkeş ayni durumda bir ata sözü var alma mazlumun ahını çıkar aheste ahetse bir yerde okudum vatandaş yazmış hırsızlık yapma bu hükümet rakabeti sevmez diye çok güldüm çifçinin malı deniz yemeyen domuz güzel söz 7 yıl oldu desteklerle bizi avutan hükümet uyuyan çifçiyi uyandıracak heralde artık çünki çifçininde uykusu kaçtı artık eskiden parayı koyacak yer bulamayan çifçi şimdi koyduğu paranın yerini bulamıyor bu çifçiyi bu hale getirenleri allaha havale ediyorum çifçi kardeşlerim bizim dostumuz yok bizi mecliste savunan yok hayatımız tesadüflere bağlı günü birlik yaşamaya başladık artık
  bunlar adeletten bahsediyorlar
  adana çifçisi 1000 dönüm yer suluyor bir milyara ben yüzdönüm yer suluyorum on milyara adelet bunun nerseinde başbakan masallah havadan yere inmiyorki vatandaşını görsün tarım bakanı kendini uzayda yaşıyor sanıyor çünki çifçiden haberi yok maşallah desteklemeler çok hanii en az on kalem söylüyorlar acaba yunanistan çifçisiylemi karıştırıyor bu bakan bizi çifçi kardeşleri bunlara oy vermeyinde kime verirseniz verin yeter artık bunlar tutturdular bir açılım bir ergenekon aldı başını gidiyor bizdi iyi uyutuyorlar malum mısır ekim sezonu geldi ne mısır nede pamuk desteklemesinden haber yok yalan bunlar SAYĞILARIMLA

 29. Yaşar KESKİNKURT diyor ki:

  Fındık için doğrudan destek ödemeleri kapsamında ödenen desteklerde uygulanan büyük yanlışlıkların kaldırılması ve arazi sahiplerinin madur edilmemesi için arazilerin doğru ölçümünün yapılmasını istemekteyim.
  Arazi ölçümleri için köylere giden arazi ölçüm memurlarının köylerde ziyafete kalıp işlerini iyi yapmamakta ve isteyen istediği gibi arazi dönümünü yazdırmaktadır. Bu kapsamda 37 dönüm arazim;önce 35 dönüme indi, daha sonra 32 dönüme, en son da 21.5 dönüme düşürüldüğünü farkettim.fakat yine de iyi niyetimden itiraz etmedim. Gelen destek ödemesini almak için bankaya gittiğimde arazimin 2 dönüm olduğunu söylediler. Kimi üreticiler de listede hiç adının çıkmadiğinı ifade etmektedirler.Birilerinin bu duruma el atmasını ve arazilerin doğru ölçülerek kimsenin madur edilmemesini istemekteyim.

 30. devran aslan diyor ki:

  selam türkiye nereye gidiyur anlamaıyurum.türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülke neden bu kadar çok ekonomik kriz yaşıyur anlamıyurum övülmeye gelince bizim ülkemiz birinci diyuruz ama üretime gelince halk açlıktan ölüyor bu ne iş ne oluyuruz bu hükümet geliyur öbürüöbürünüaratıyur allah aşkına artık sömürmeyi bırakın bu ülkede milyonlarca yetimin hakkını yemeyin bakın sabancı bir çift çorap bile götüremedi mezarına benden söylemesi

 31. mustafa kemal altun diyor ki:

  acilen tarım bakanı değişmesi lazım

 32. karapınar bölgesinde benimde arazim var 600 den verir se bende israilden alayım bakın dahada fazla veriyorum tekerleme-masalı gerekyok diyor ki:

  çiftçi nezaman alınterinin hakkını tam alacak hep aracılarmı cebe indirecek

 33. mustafa kaptan diyor ki:

  ben acizane bir çiftçi olarak bukadar bizleri hiç saymanız bizler olmasak aş bulamazsınız cok degil birazda bize kulak verin çiftçi çok zordurumda sizler birazcıkta bizimyerimize koyun kendinizi bizlerin piskolejileri dibe vurmuş durumda ben gelecek seneyi değil 2013 ü temeye başladım sizlere kendimi acıklandırmıyorum fakat biraz iyleştirme istiyoruz gübre nekadar mazot uçtu mısır 1997 de 400 şimdide aynı mazot biliraydı 1997 de şuan 3 lira lütfen adalet istiyorum bu çiftçi bakanımız ne yapar neler düşünür birileri sesimi duysun lütfen saygılarımla tüm insanlıga kaptan mustafa.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tarim/domains/tarimdunyasi.net/public_html/wp-content/themes/responsive/header.php:25) in /home/tarim/domains/tarimdunyasi.net/public_html/wp-content/plugins/sayfa_sayac/sayfa_sayac.php on line 491

Arşivler