Tarım arazisine kurulan hobi bahçeleri yıkılacak

Tarım arazisine kurulan hobi bahçeleri yıkılacak

11 Kasım 2020

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 22, 2024

Tarımda “torba yasa” olarak adlandırılan 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adından da anlaşılacağı üzere yasa ile gıda, tarım ve orman alanlarında önemli düzenlemeler yapıldı. Fakat, işin odağında hobi bahçeleri var. Her gün çok sayıda soru geliyor. “Yasa çıktı, hobi bahçeleri yıkılacak mı?” diye.

Yasanın çıkarılması konusunda büyük çaba gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, tarım arazilerine kurulmuş hobi bahçelerinin kesinlikle yıkılacağını söylüyor.

Yasa ne getiriyor?

Kabul edilen 7255 Sayılı Yasa ile 2005 yılında çıkarılan ve daha sonra bir kaç değiştirilen 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası’nda hobi bahçeleri veya başka amaçlarla tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik yaptırımlarda önemli düzenlemeler yapıldı. Hapis cezası dahil önemli cezalar getirildi

Özellikle hobi bahçelerini ilgilendiren o düzenlemeleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:

1- İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacak ve planlanamayacak.

2- Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plân veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde yani tarım arazisine hobi bahçesi kurulması durumunda valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara; 1000 Türk Lirasından az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 Türk Lirası idarî para cezası uygulanacak.

Ovadaki yapılara iki kat ceza

3- Projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Hobi bahçesi büyük ova koruma alanlarında ise bu cezalar iki katı olarak uygulanacak.

4- Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanacak.

5- İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idareleri tarafından yıkılacak. Arazi yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilecek.

6- Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları %100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecek. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde belediyelerin veya il özel idarelerinin Hazine veya İller Bankası ödeneklerinden kesilecek.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

7- Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumlu tutulacak.

8- Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin Türk Lirasından 250 bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilecek. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmayacak, açılmış olan kamu davası düşecek, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacak.

Önlem alınmazsa ekim yapılacak toprak kalmayacak

Geçen hafta Umut Özdil’in moderatörlüğünde AGRO TV’de yayınlanan Gerçek Boyut programına birlikte katıldığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, hobi bahçeleri yıkılacak mı sorusuna aynen şu yanıtı verdi: ” “Kanunun emrettiği şekliyle şu anda yıkılacak. Hiç o yana bu yana kıvırmaya gerek yok. Çok net söylüyorum. Hobi bahçelerinin böyle düzensiz, plansız böyle tarım arazilerine gelişigüzel, bir şekilde yapılmasına müsaade edersek bu alanları bir iki yıl sonra göremeyeceğiz.

Hobi bahçeleri tarımsal arazilerde çok önemli bir alanı kaplamaya başladı. Hobi bahçeleri için sadece pandemi sürecinde yüzde 500 yüzde 1000′ lik artış söz konusu oldu. Yani zapturapt altına alınmazsa ekip biçeceğimiz toprak kalmayacak.

Vatandaş şunu söyleyebilir. Yahu kardeşim niye yaptırdınız? Bugüne kadar neredeydiniz?

Bakın bunların hepsinin cevapları var. Çeşitli sayiklerle olabilir, siyasi olabilir, çeşitli ilişkilerle olabilir. Belediyeler bu konuda yol açıcı olabilir. İnsanları heves ettiren, teşvik ettiren bunlar. Ama bunun için alanları belirlememişler. Marjinal tarım alanlarını ortaya çıkarmamışlar. Altyapı götürmemişler, vatandaşlar kendi ufkuyla buralara bu yapıları yapmış. Bizim derdimiz insanların bu haklı taleplerine ket vurmak, görmezden gelmek değil. Bunları yapılması gereken alanlarda teşvik etmeliyiz. Vatandaşın bu anlamda önünde gitmeliyiz.

Arazilerin tarım dışına çıkarılması ile alakalı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nda bir takım yaptırımlar var zaten. Fakat, bunları uygulayacakların bu yaptırımları uygulamadıkları taktirde nasıl bir yaptırımla karşılaşacakları yok. Kanunu çıkarmışsınız ama emredici değilsiniz. Yani yerel yönetimler, belediyeler bu görevi yapmamış, yapmadığı taktirde biriken ve sonra çok eleştirilen imar afları, yeni yasal değişiklikler, yasaya yeni ilaveler, çıkarmalar sahada sorunları çözmeye yetmeyince yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.”

Dönümünü 10 bin liraya alıp 200 bin liraya satıyorlar

Tarım topraklarının üretim dışına çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Kılıç: “Tarım arazilerini amaç dışına çıkaranlar, kimler yapıyor? Mesela emlak danışmanları, çıkarıyor. Bazen muhtarlar yapıyor. Adam 10 dönümlük tarlayı alıyor. Şirket veya yapı kooperatif kuruyor. Hisse satıyor. Yani 10 bin liraya aldığı dönümü 200 bin liraya satıyor. Bunun tapuda beyanlar kısmına baktığınızda hala tarla gözüküyor. Tescil edilemeyecek şekilde satmış. Peki bunun bir cezası olmayacak mı? Bakın bunu kanun da yazdık. Buna aracılık edenler, göz yumanlar, görevini yapmayanlara cezalar getirdik. Hapis cezası var. Bugüne kadar yapılmış 3-4 bin yapı var ortada. Hobi bahçelerine kimsenin karşı çıktığı yok. Ağırlığı mutlak tarım arazilerinde, hülle yöntemiyle verimli arazilerde bunların kurulmasına karşı tedbirler getirildi.” dedi.

Özetle, yeni yasa ile tarım arazisine yapılmış hobi bahçeleri ve diğer yapıların yıkılarak bu alanların yeniden tarımsal üretime uygun hale getirilmesi öngörülüyor. Yasa aynen uygulanırsa emlak, gayrimenkul şirketlerinin, bu amaçla kurulan kooperatiflerin yöneticileri ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Bu şirket veya kooperatiflerden hobi bahçesi alan yurttaşlar sıkıntı yaşayabilir. Yapılması gereken tarım arazisi olmayan, tarımsal üretimin yapılmadığı alanlarda yerel yönetimlerin hobi bahçeciliğini teşvik etmesidir. Hobi bahçesi adı üzerinde ana amaç hobi amaçlı bahçe, bostan olmalı, konut veya yapılaşma değil. Almanya örneğini daha önce yazmıştım. Bu model örnek alınabilir.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Yasin KİRISCi 11 Kasım 2020 - 14:35 - Yanıtla

  Ovaların içinden geçen tarlaları 2 ye bölen otobanlar ne olacak.

 2. Kemak akkaya 11 Kasım 2020 - 15:24 - Yanıtla

  Tarim arazilerini nasisil korunuyor adam oraya bir kulibe yapmiş onu görüyonuz toki bütün tarim arazilerini beton dokmüş onu gören yok.

 3. Adnan Kulu 11 Kasım 2020 - 15:37 - Yanıtla

  Çok geç kalınmış bir yasa şimdiye kadar çok yer kasaba köy statüsüne kavuşmuştur komple yıkacak halleri yok işin aslı oralarda hobi bahçesi kuranlar şehirli arkadaşlar zamanında köyünde oturmayip şehre göçen şehri kaosa sürükleyen sonrada kendine sığınma yeri arayan sonradan görmeler gerçek bu araştırın bire bir örtüşecek

 4. Süleyman Yurddaşer 11 Kasım 2020 - 19:12 - Yanıtla

  Benim bu yasadan anladığım; belediyeler yerleşim yeri genişletmek için izin alarak yapabilir. Yanı belediyelerin tarım arazilerine saldırması önlenmemistir.
  Boş bırakılan tarım arazileri için bir yaptırım yok yasada. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesine kalıcı bir çözüm yok. Bu bölünme ile fiyatı çok düşen tarım arazilerini bölge dışından gelen varlıklı kişi ve şirketler binlerce dekar arazi toplayıp yeni bir feodal sistem ortaya çıkmıştır. Içanadolu’da Konya Niğde arasındaki tarım arazileri yağmalanmıştır.
  Bir başka olumsuzluk ticaret hukukunun miras yoluyla bölünmüş arazilerin haraç mezat satılıp bütünlüğünün bozulmasıdır.

 5. Rüzgar gülü 12 Kasım 2020 - 06:32 - Yanıtla

  Tarım arazilerindeki hobi bahçelerinden sıkıntı duyuyorlar. Ama iş ruzgar gullerine gelince tarım arazilerini istimlak edip bol miktarda rüzgar gülü dikiveriyorlar..

 6. omer 12 Kasım 2020 - 13:24 - Yanıtla

  Geç kalınmış bir proje inşallah en kısa zamanda yıkılırsa görürüz bir çiftçi olarak

 7. Saniye Reel 12 Kasım 2020 - 15:06 - Yanıtla

  Tamam diyelimki yıkıldı peki bu alanların tekrar tarım alanına çevrilmesi mümkün mü sizce..herkesin 500m2 yerivar.herkeze ne denilecek kardeşim hep birlikte buraya pamuk ekip biceceksiniz mı denicek.peki nasıl olucak.insanlar orada evi yok bı yağmur yaş olduğunda yada tuvalet ihtiyacında.yada dinlenmek istediğinde nasıl karşılayacak ihtiyacını.inanin ki eski haline çevirmek mümkün değil.bu halini yıkıp eskine haline getirilmesi imkansız.insanlar oralara kredi çekip milyarlar harcadılar.cokuk çoğunun riskini oraya döktüler ki ilerde onlara bı ağaç bı bahçe kalsın diye .bizim de hobi bahçemiz var taşlık çalılık bı yerdi herkes 2 traktor tas topladi attı.sonra verimli olabilmesi için toprak getirip serdi.3yildir gübre döküp anca verimli hale getirdik.1tane bile ağaç olmayan yere sadece biz 70 agac diktik.girseniz cennet gibi oldu.anne ve babam orda kalıyor ekip bicerken hastalıklarını unutup dvitamini alıyorlar.cocugum izne gitmeyi hevesle bekliyor toprakta oynamak için.apartmanda kaybettiğimiz özümüz olan komsulugumuzu orada yeniden farkına vardik kültürumuzle pekistik.peki bu kadar emek neolucak.indanlarin hayalleri ne olucak.bunlarida göz ardı etmiycektir umarım vekillerimiz..ben bı çare bulacakları kanaatindeyim.

 8. hasan 13 Kasım 2020 - 00:57 - Yanıtla

  Ali Ekber bey merhaba. Evet, tarım arazilerini koruyalım. Bir yasanın hazırlanış amacı ile elde edilmek istenen sonucun birbirini karşılaması da beklenir. Bu yasa ile bunun karşılanamayacağını da görmek lazım. Mevcut bahçelerdeki evler, ağaçlar, hayvanlar vs. hepsi birlikte düşünüldüğünde milyarlarca liralık milli servet yok olacak. Peki buralar tarıma kazandırılabilecek mi.. Cevabı çok net, hayır. Onlarca ortağın olduğu bu yerler eski hale getirilince kime, nasıl tarım yaptıracaksınız. İnsanların elinden bu arsayı alamayacağınıza göre bu yerleri atıl hale getireceksiniz. Elektriği, suyu bağlanan, yolları belediyeler tarafından yapılan, dolmuş hatları önünden geçirtilen bir olaydan bahsediyoruz. Bugüne kadar seyirci kalınan bu yerlerde insanların dişinden tırnağından artırdığı birikimleri yok olacak. Yüzbinlerce ağaç kurutulacak. Mevcutların korunması halinde insanların zaten ağaç yetiştirip, organik tarım yaptığı yerler korunmuş olacak. Evet bundan sonrakilere izin verilmemeli haklısınız. Ama mevcutların yıkılması inanın elde edilmek istenen amacı karşılamayacak. Buralara kredi çekip gelen insanlara, bu bahçelerin olduğu toprağa, velhasılı insanlara yazık olacak sadece.

Belediyeler ve Tarım,Tarım,Toprak: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler