Çiftçi borçları ertelendi mi?

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Çiftçi borçları ertelendi mi?

28 Kasım 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Kas 28, 2012

Bakanlar Kurulu Karar verdi. Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçları bir yıl süreyle ertelenecekti.
İlgili Kararname, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararname ile 60 ilde çiftçi borçlarının ertelenmesi öngörülüyordu. Bakanlar Kurulu, 24 Eylül’de aldığı ikinci bir kararla borç ertelemenin kapsamını genişletti.Böylece, tüm illerde yılbaşından geçerli olmak üzere meydana gelen sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları bir yıl ertelenmesi kararlaştırıldı.
Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi ve o kararın Resmi Gazete’de yayınlanması borçların ertelendiği anlamına gelmiyor. Uygulamada borçların ertelenmesi değil ertelenmemesi için sudan bahaneler üretiliyor. Çiftçi mağdur ediliyor.
Okurumuz Suat Gürer’in mektubu, çiftçinin nasıl mağdur edildiğinin kanıtı. Mektup şöyle:
“Sayın Ali Bey, Dünya Gazetesi’ndeki tarımla ilgili yazılarınızı ilgi ile okuyorum.
28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 Sayılı Resmi Gazete’nin, 2012/3570 Bakanlar Kurulu Kararları bölümünde, “Çeşitli afetler nedeni ile zarar gören gerçek veya tüzelkişi üreticilerin T.C.Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine dair kararı” yayınlandı.
Bakanlar Kurulu Kararı üzerine ilçe tarım müdürlüklerine ve ilgili banka şubelerine kredi borçlarımızın ertelenmesi için müracaatlarımızı yaptık. Banka şubelerine şahsen müracaat ettiğimizde bizlerden ilce tarım müdürlüğünden ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi getirmemizi, kefillerin gelip imzalarının olması, birde borç ertelemesi için dilekçe vermemiz gerektiği ifade edildi.
Bankanın talebi üzerine ilçe tarım müdürlüklerine şahsen müracaat ettik. Borç erteleme talebimizin olduğunu, banka şubesine verilmek üzere ÇKS belgesi almak için müracaatlarımız oldu. Bizlere ÇKS belgelerimizi alabilmemiz için fiş kestirmemiz gerektiği söylendi. Ücretimizi ödedik. Aldığımız fişleri görevliye teslim ettik.ÇKS belgemizi aldık.Kefillerimizle birlikte ilgili banka şubelerine giderek istenen belgelerle birlikte müracaatımızı yaptık.
Daha sonra toplanan ilçe hasar tespit komisyonunun bankaya göndermiş olduğu listede birçok borçlunun isminin yazılı olmadığından dolayı banka borçlulara yazı gönderdi. Borç ertelemesi müracaatlarının kabul edilmediğini borçlarını en kısa sürede ödemeleri gerektiği, ödenmediği taktirde yasal işlemlere başlanacağını yazı ile borçlulara bildirmiştir.
İlçe tarım müdürlüğüne gönderilen listede neden isimlerimizin yazılmadığını sorduğumuzda, bize tarım ilçeye dilekçe ile müracaat etmemiz gerektiği söylendi. Müracaatımız esnasında görevlilerin dilekçe vermemiz gerektiği, bizlere söylenebilirdi, bu yapılmadı. O zaman neden bizlere ücret karşılığı ÇKS belgesi verdiler. Bizlerden boş yere mi para alındı. Belge almak müracaat sayılmıyor mu?
Müracaat yazılı olabileceği gibi sözlüde olabilir. Hangi kanunda yazıyor, müracaatlar mutlaka yazılı yapılacaktır. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda bütün müracaatlarımızı yazılı mı yapıyoruz?
İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nda müracaat süresi 5.maddede “bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde kredi borçlarının ertelenmesi için banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yazılı olarak müracaat ederler” denilmektedir. Borçluların ilçe tarım müdürlüklerine yazılı olarak müracaat edeceklerine dair herhangi bir ibare yoktur.
2007- 2008- 2009- 2010 yıllarında da kuraklık ertelemeleri olmuştu. O yıllarda da borç ertelemeleri için ilgili banka ve kuruma borç erteleme taleplerimiz oldu. İlçe tarım müdürlüklerine o zamanda yazılı olarak müracaatımız olmadı. Müracaatımızı sözlü olarak yaptık. Belgemizi aldık, bankaya teslim ettik. Listelerde de ismimiz vardı. O yıllarda tarım müdürlüğünce bankaya gönderilen listelerde sisteme kayıtlı ve her yıl kaydını yenileyen, ÇKS’ ye kayıtlı tüm üreticilerin isim listesi köy köy yazılarak bankaya gönderilmiştir. Bu yılki uygulamada bu yapılmadığından birçok üreticinin borç erteleme müracaatı kabul edilmemiştir.
Borç erteleme talebi kabul edilmeyen birçok üretici mağdur duruma düşmüştür. Bankaya olan borcunu ödeyebilmek için Ziraat Bankası’ndan traktör kredisi alarak traktör alan birçok üretici, traktörünü satılığa çıkarmıştır. Borçlarımızın borç ödeme süreleri dolduğundan yüklü miktarlarda borç faizi ödemek zorundayız.
Sizlerden talebimiz bu yazımızda köşenizde yer vermeniz. Durumumuzu ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yetkili ve ilgililere iletmenizi rica ederiz.”
İlgili kurum ve kuruluşlara buradan duyuruyoruz. Bakanlar Kurulu kararı çok açık ve net. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yazılı başvurulması yönünde bir emare yok.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım Bankacılığı: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler