Bakanlığın “erkek” inekleri doğurdu

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Bakanlığın “erkek” inekleri doğurdu

11 Haziran 2012

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Haz 11, 2012

Hayaldi gerçek oldu!..
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “erkek” diye kaydettiği inekler doğurdu.İthalatla birlikte hayvancılıkta trajikomik pek çok olay yaşandı. Fakat böylesi hiç yaşanmamıştı. Aziz Nesin’in öykülerine bile taş çıkartacak olaylar dizisi Diyarbakır merkeze bağlı Çakmak Köyün’de faaliyet gösteren Karacadağ Hayvancılık İşletmesi’nin 150 damızlık inek ithalatı ile başladı. Uruguay’dan ithal edilen damızlık ineklerden 40 tanesi Tarım Bakanlığı tarafından millileştirilirken, yani kaydedilirken “erkek” diye yazıldı. İşletmenin sahipleri ineklerin erkek olmadığını kanıtlamak için aylarca uğraştı. Onlarca yazışma yapıldı. Devlet zooteknist görevlendirerek hayvanların cinsiyetine baktırdı. İnekler doğurunca Bakanlık, “bunlar erkek, doğuramaz hemen kesin” dedi.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR
– İthalatının başladığı 2010 yılından bu yana hayvancılığa yatırım yapanlar birçok sorunla, trajikomik olayla karşı karşıya kaldı. Besi hayvanı ithal eden besicilere hayvanları 300 kiloyu birkaç gram geçtiği için milyonlarca lira ceza kesildi. Diyarbakır’ın Çakmak Köyü’nde hayvancılık işletmesi kuran iki ortak Ahmet Hayri Biroğul ve Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Pulat’ın başına gelenler ise Aziz Nesin hikayelerine taş çıkartacak nitelikte. İki ortağın Uruguay’dan getirdiği damızlık inekler Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından millileştirilirken yani kaydedilirken bir bölümü erkek bir bölümü başka bir ırk olarak kaydedildi. İnekler doğun yapınca Bakanlık, “bunlar erkek, doğum yapamazlar hemen kesmeniz gerekir” diye talimat gönderdi.
Diyarbakır merkeze bağlı Çakmak Köyü’nde kurulu Karacadağ Veterinerlik Hayvancılık Limited Şirketi’nin ortağı Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Pulat’ın “hayaldi, gerçek oldu.Bakanlığın erkek diye kaydettiği inekler doğurdu” diye anlattığı trajikomik olay şöyle gelişti.
İki ortaklı Damızlık Süt Sığırcılığı ve süt üretimi yapan Karacadağ Veterinerlik Hayvancılık işletmesi 150 baş damızlık düve ithalatı için Angos Hayvancılık ile anlaştı. İnekler Uruguay’dan ithal edilerek Tekirdağ Çorlu’ya getirildi. Burada Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tekirdağ Çorlu ilçe müdürlüğü yetkilileri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra inekleri millileştirmek üzere yasal kayıtlarını yaptı ve kulak küpelerini taktı. İthal edilen hayvanlardan 1 tanesi telef olmuş geri kalan 149 ineğin 40 tanesi yanlışlıkla erkek olarak kaydediliyor. İneklerin tamamı Holstein –siyah alaca olmasına rağmen bir bölümü besilik Aberdeen-Angus, bir bölümü Hereford olarak kaydediliyor. Firma yetkilileri yapılan bu yanlışı inekler doğum yaptıktan sonra fark ediyor. İnekler doğum yapınca Yenişehir Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne başvurarak kulak küpesi alarak doğan buzağıları kayıt altına almak istiyorlar. Fakat, ilçe müdürlüğü hayvanlarının erkek olduğunu doğum yapmalarının mümkün olmadığını bildiriyor.
İşletmenin büyük ortağı Ahmet Hayri Biroğul Yenişehir Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne 26 Eylül 2011 tarihinde dilekçe ile başvurarak yapılan yanlışlığın düzeltilmesini talep eder.
İneklerin cinsiyetini belirlemek için komisyon kuruldu
Bu başvurudan üç gün sonra Yenişehir İlçe Müdürü Abbas Ateş imzası ile Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne şu yazı gönderildi: “ İlçemiz Çakmak Köyü’nde TR21 382604 nolu işletmede Süt sığırcılığı yapan Karacadağ Veterinerlik Hayvancılık Tarım Gıda Sanayi Limited Şirketinin satın aldığı ithal hayvanların Türkvet kayıt sisteminde yapılan kontrollerinde hayvanların ırk,yaş ve cinsiyetlerinin yanlış yazıldığını belirten dilekçe ile müracaat etmişlerdir.Kuracağımız komisyonda ilçemizde zooteknist olmadığından bir adet zooteknistin görevlendirilmesini bilgilerinize arz ederim.”
Diyarbakır İl Müdürlüğü ertesi gün hayvanların cinsiyetini, ırkını ve yaşını tespit etmek üzere Bağlar İlçe Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi(zooteknist) Hasan Demen’in görevlendirildiğini Yenişehir İlçe Müdürlüğüne bildirdi.
hayvanların cinsiyetini, ırkını ve yaşını tespit etmek üzere Bağlar İlçe Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi(zooteknist) Hasan Demen’in görevlendirildiğini Yenişehir İlçe Müdürlüğüne bildirdi.
Komisyon: “Bunlar süt ineği” diye rapor verdi
Yenişehir İlçe Müdürlüğü, görevlendirilen Zooteknistin de yer aldığı 3 kişilik komisyon oluşturdu. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Demirelli imzası ile Diyarbakır Valiliği Diyarbakır Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne yazı ile bildirildi. Yazı şöyle: “İlçemiz Çakmak Köyü’nde TR21382604 işletme numarası ile süt sığırcılığı yapan Karacadağ Hayvanclık Ltd. Şirketine ait firma yetkilisinin yazılı müracaatı üzerine işletmesine getirdiği hayvanların Türkvet sisteminde yanlış yazıldıkları ile ilgili üç kişilik komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun doldurmuş olduğu EK 44 ekte sunulmuştur. Ancak bu hayvanlar Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçe Müdürlüğü’nün 23.8.2011 tarih 000985 cilt 049208 sayfa nolu Veteriner Sağlık Raporuı ile sevk edilmişlerdir. Yapılan görüşmelerde bu hayvanların yurt dışından besilik erkek sığır olarak ithal edildikleri ve tamamının Çorlu ilçesinde küpelendiği tarafımıza bildirilmiştir. Sevk işlemi esnasında bu hayvanların rastgele sevkinin yapıldığı bu hayvanların tamamının Holstein Siyah Alaca gebe düve olmasına rağmen Türkvet kayıt sisteminde çoğunun erkek ve farklı ırklar olarak kayıtları girilmiştir. Ayrıca bunlarda 8 adedinde de sadece 4 rakamlı küpelerin olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu hayvanların morfolojik olarak saf olup olmadıkları tespit edilemediğinden EK 44’te belirttiğimiz hayvanların ırk ve cinsiyetlerinin tarafımızdan düzeltilip düzeltilemeyeceği ve küpesiz olan 8 adet hayvana küpe takıp takamayacağımız hususunu Bilgilerinize arz ederim.”
Sevk raporu ve faturada “gebe düve” yazıyor
Hayvanların sevkini yapan Tekirdağ Marmara Ereğlisi Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevk raporunda, Diyarbakır Yenişehir İlçe Müdürlüğü’nün oluşturduğu komisyonun tutanağında, hayvanların satın alındığını gösteren faturada hayvanların gebe düve olduğu açıkça yazılmasına rağmen sorun Diyarbakır’da çözülemiyor. İneklerin cinsiyet sorunu sonunda Ankara’ya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda,Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildiriliyor.
Bakanlıktan “hayvanları kesin” talimatı
Gıda,Kontrol Genel Müdürlüğüne o dönem vekalet eden Dr. Nihat Pakdil’in Bakan adına imzalayarak Diyarbakır Valiliği İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 1 Şubat 2012 ‘de faksla gönderilen yazısında hayvanların kesilmesi talimatı verildi. Yazı aynen şöyle: “İliniz Yenişehir ilçesi Çakmak Köyü’nde faaliyet gösteren ve Karacadağ Hayvancılık Ltd. Şti’ne ait TR2138264 nolu işletmeye Tekirdağ/ Marmara Ereğlisi ilçesinden sevk edilen hayvanların Türkvet Kayıt Sisteminde bulunan özellikleri taşımadığı, Türkvet kayıtlarındaki ırk,cinsiyet ve yaş gibi bilgilerin ilinize sevk edilen hayvanlarla uyuşmadığı, 8(sekiz) adet hayvanın da dört haneli yabancı menşeili küpeye sahip olduğu,bir başka deyişle ülkemiz mevzuatına göre küpelenip kayıt altına alınmadığı ilgili yazınız ve eklerinde anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili Tekirdağ İl Gıda,tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 30.01.2012 tarih ve sayılı yazı ekinden alınan raporda yer alan bilgiler ışığında Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede;
a) Söz konusu hayvanların 06.01.2011 tarih ve 27 sayılı, 25.03.2011 tarih ve 652 sayılı kontrol belgeleri ile Uruguay’dan besilik canlı sığır olarak ithal edildiği,
b) Tekirdağ/Marmara Ereğlisi İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25.03.2011 tarih ve 000985 cilt no,049208 seri nolu veteriner sağlık raporunda 150 baş düvenin sevk edildiği bildirilmesine rağmen rapor ekinde yer alan kulak küpe listesinde 139 hayvanın ilinize sevk edildiği,
c) Sevk edilen hayvanlara ait cinsiyet,ırk ve yaş gibi bilgilerin bazı hayvanlar için Türkvet kayıt sistemine ilk kaydının yapıldığı yerde sisteme doğru olarak girilmediği,
d) Dört haneli yabancı menşeili kulak küpesine sahip 8 adet hayvan hakkında Tekirdağ/ Marmara Ereğlisi İlçe Müdürlüğünün bilgisi olmadığı, sonucuna varılmıştır.
Bu kapsamda;
1- İlinize sevk edilen hayvanlarla ilgili olarak,besilik olarak ithal edilen hayvanların besi amacı dışında kullanılmaması,besi süreleri sonunda mutlaka kesilmeleri,
2- Dört haneli yabancı menşeili kulak küpesine sahip sekiz adet hayvanın işletmeye nereden geldiğinin ve akıbetinin araştırılması,yapılan araştırma sonucuna göre 5996 sayılı kanun hükümlerine göre;
a) hayvanların kaçak olarak yurda girdiğinin tespiti halinde 5996 sayılı Kanunun 41-ı maddesine göre işlem yapılması,
b) ithal edilmiş ancak milli mevzuat hükümlerine göre küpelenmemiş olması halinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde küpelenerek kayıt altına alınması,hayvan sahibine belgesiz hayvan naklinden dolayı idari para cezası uygulanması hususunda gereğini rica ederim.”
c) Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 10 Nisan 2012’de ikinci bir yazı ile hayvanların kesilmesini kesilmediği taktirde bakanlık talimatını yerine getirmeyenler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.
Hayvanların cinsiyetine yargı karar verecek
Bu yazışmalar sürerken erkek olarak kaydedilen hayvanlar doğum yaptı. Bu kez doğan buzağıların kayıt altına alınması gerekiyordu. Yine yazışmalar yapıldı ve en sonunda işletme sahiplerinin hayvan başına 356 lira idari para cezası yatırmaları halinde doğum yapan ineklerin buzağılarının kaydedilebileceği diğerlerinin kesilmesi gerektiği bildirildi.
Tekirdağ İl Müdürlüğü’nde yapılan basit bir hatanın hayatlarını kararttığımı söyleyen Karacadağ Hayvancılık ortağı Veteriner Hekim Hüseyin Pulat, bütün bu gelişmelerden sonra kendilerinin suçlandığını ve hayvanlarının kesilmek istendiğini belirterek: “Bu konuda idari yargıya başvuracağız. Biz hayvancılık yapmak itiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için verilen yüzde 40 hibe desteğinden yararlanmadık. Yatırımımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Yapılan yanlışlar nedeniyle hiçbir hayvancılık desteğini alamıyoruz. Buna rağmen hayvanlarımızı kesmemizi istiyorlar. Hiçbir yasada hayvanların kesilmesini zorunlu kılan bir madde yok. İdari yargıya giderek haklılığımız kanıtlayacağız.”

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler