Hayvancılıkta 2018’de uygulanacak yeni destek paketini açıklıyoruz

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hayvancılıkta 2018’de uygulanacak yeni destek paketini açıklıyoruz

07 Kasım 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 25, 2024

Hayvancılıkta 2018’de uygulanacak yeni destek paketini açıklıyoruz

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018’de uygulayacağı hayvancılık destek paketini açıklıyoruz.Paket kapsamında;küçük aile işletmelerinin rehabilitasyonuna 1.3 milyar lira destek sağlanacak.Yerli hayvanla besicilik yapanlara 50 başa kadar hayvan başına 250 lira destek verilecek.Küçükbaş hayvancılıkta kuzu ve oğlak desteği uygulanacak.Küçükbaş işletmelerinde istihdam edilen çobanların SGK primlerini bakanlık ödeyecek.İşletmelere finansman ve yem desteği sağlanacak.Meralar rasyonel kullanılacak. Canlı hayvan ve et ithalatı sürecek.

Bakanlar Kurulu’na yapılacak sunumun ayrıntıları

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 yılında uygulanacak hayvancılık politikasını büyük oranda tamamladı. Eski Bakan Faruk Çelik döneminde hazırlanan Milli Hayvancılık Politikası temel alınarak hazırlanan projede küçük aile işletmeciliği,besicilik ve küçükbaş hayvancılığına yönelik destekler artırılırken, 2018 yılında 20 bin işletmenin rehabilitasyonu öngörülüyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 2018 yılında uygulanacak hayvancılık projesini ve uygulanması düşünülen destekleri Bakanlar Kurulu’na sunacak. DÜNYA, Fakıbaba’nın Bakanlar Kurulu’na yapacağı sunuma ulaştı. Bakanlığın 2018 yılında uygulayacağı hayvancılık projesi kapsamında canlı hayvan ve et ithalatı devem edecek. Ancak, bir yandan da üretimi artırmaya yönelik destekler sağlanacak.

Paket yeni destekler getiriyor

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yapacağı sunumda 2018 yılındaki uygulamalar hakkında şu bilgiler yer alıyor: “Küçük aile işletmelerine besi desteği sağlanacak. 50 başa kadar kapasiteye sahip küçük aile işletmelerinin, yerli hayvanlardan ürettikleri karkas et için 250 TL/baş destekleme ödenecek. Küçükbaş hayvan sayısını arttırmak ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen et miktarını yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmek için; erken kuzu oğlak kesimlerini engelleyerek birim karkas ağırlığını arttırmak için kuzu ve oğlaklara 2018 yılında destek vermesi planlanıyor. Ayrıca, küçük aile işletmeleri sözleşmeli yetiştiricilik kapsamına dahil edilerek canlı materyal alımı ve yem giderleri finanse edilecek.”

Küçük aile işletme desteği 81 ilde uygulanacak

Hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üretimin artırılması, küçük aile işletmelerinin rehabilite edilerek optimum işletme ölçeğine ulaşmasının sağlanması, gelir düzeylerinin arttırılması amacıyla uygulanacak Küçük Aile İşletmeciliği Projesi,81 ildeki hayvancılık işletmelerinde uygulanacak. Projenin finansmanı Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredileri ile karşılanacak. Küçük işletmelerin yararlandırılma şartlarının kolaylaştırılması için 2018 yılında uygulanacak olan Bakanlar Kurulu Kararında uygulanmaya ilişkin ilave öneri yapıldığı belirtiliyor.Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yapacağı sunumda: ” Damızlık gebe düveler TİGEM(Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), besilik erkek danalar ESK(Et ve Süt Kurumu) tarafından temin edilecektir. Yem, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından temin edilecek peşin fiyatına faizsiz ve vadeli olarak üreticiye dağıtılacaktır.Uygulamanın 3 yıl sürdürülmesi ve her yıl 20 bin işletmeye destek verilmesi planlanmaktadır.”deniliyor.

Proje için 1.3 milyar lira kaynağa ihtiyaç var

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Bakanlar Kurulu’na yapacağı sunumda proje ile ilk yıl 20 bin işletmeye 5’er baş kombine verim yönlü ırklardan damızlık gebe düve verilmesi öngörülüyor. Damızlık materyal için; kombine verim yönlü ırklardan 5 baş damızlık gebe düve verildiği takdirde ilk yıl 5 baş anaç inek ve 2’şer baş dişi ve erkek buzağı-danadan oluşan 9 başlık sürü, üçüncü yılın sonunda her işletmede ortalama 7 baş anaç inek, 2 baş düve, 3 baş erkek ve 3 baş dişi danadan oluşan 15 başlık sürü kompozisyonu ortaya çıkacak. Yurt dışından getirilecek olan kombine verim yönlü damızlık gebe düve bedeli yaklaşık 13.000 TL/Baş olarak düşünülüyor. Bunun için işletme başına 5 x 13 Bin TL = 65 Bin TL kaynağa ihtiyaç vardır. Bu durumda toplamda damızlık materyal bedeli yıllık 20 bin işletme için 1,3 milyar TL olacak. Alınacak gebe düvelerin ortalama 4 aylık gebe olduğu varsayılarak doğuma kadar geçecek 5 aylık sürede kesif yem için (150 gün x7TL/gün x5 Baş) 5.250 TL işletme sermayesine ihtiyaç duyulacak..

Hangi işletmeler yararlanacak?

Rehabilite edilecek aile işletmelerinin bu destekten yararlanması için; damızlık sığırların kaba yem ihtiyaçlarını kendi işletmeleri içerisinden temin etmeleri gerekiyor. İşletmeler Türkvet’e kayıtlı olacak. İşletmenin fiziki altyapısı, dağıtılacak ve tam gelişmede öngörülen hayvan sayısını barındıracak yeterlikte olacak.

Besicilere 2018’de 200 milyon lira destek

Bakanlık 2016 yılında; yerli besilik hayvandan üretilen,190 Kg ve üstü karkas et veren erkek hayvanlara hayvan başına 200 lira destek verirken 2017’de bu destek kaldırıldı. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Bakanlar Kurulu’na yapacağı sunumda 2018’de besi desteğinin yeniden uygulanması da yer alıyor. Ancak, önerilen yeni uygulamada sadece 50 başa kadar olan işletmelerin yararlanması öngörülüyor. Besi desteği ile ilgili öneri özetle şöyle: “2018 yılında; 50 başa kadar kapasiteye sahip işletmelerin, yerli besilik hayvandan üretilen 220 kg ve üstü karkas et veren erkek hayvanlarına 250 TL/baş besi desteği verilmesi planlanmaktadır. Uygulama için 800 bin baş hayvan için 250TL/baş ödendiğinde 2018 yılık için ilave 200 milyon TL’ye ihtiyaç vardır.

Hayvan başı besi desteği uygulamasına geçilmesi ile sağlanacak faydalar;
• Kayıtlılık artacağından milli ekonomiye katkı sağlanacaktır.
• Kapasitesi düşük yerli besi yapan küçük işletmeler desteklenecektir.
• Besisini almamış hayvanların erken kesimi önlenecektir.
• Yerli üretici ithalat baskısına karşı korunmuş olacaktır.

Vergi tahsilatına sağlanacak katkı
• Bu uygulamayla 800 bin baş hayvana destek öngörülmektedir.
• Kayıt dışı kesildiği tahmin edilen 400 bin baş hayvan üzerinden hesaplandığında 88 bin ton karkas kayıt altına alınacaktır.
• 25TL/kg/karkas birim fiyatından maddi karşılığı 2 milyar 200 milyon TL’dir. Bu bedel üzerinden 44 milyon TL gelir vergisi stopajı(%2)ve 176 Milyon TL ilave KDV(%8) olmak üzere toplam220 Milyon TL vergi geliri söz konusudur.

Et üretimine sağlanacak katkı
* Mevvcutta 190 kg olan karkas ağırlığı 220 kg a çıkartılıp 30 kg/baş /karkas artışı sağlanacaktır.
* 800 bin baş hayvandan elde edilecek 24 bin ton ilave karkastır. (190 kg /karkas 220 kg a çıktı).
* Bu miktar 70 bin büyükbaş hayvana karşılık gelir. Yani bu miktar kadar hayvan az ithal edilecektir.

Kırmızı et üretimini artıracak tedbirler

Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yapacağı sunumda kırmızı et üretiminin artırılması için alınacak önlemler ise şöyle sıralanıyor: ” Kombine ve etçi ırk sığır yetiştiriciliğine uygun illeri belirledik.Bu 30 İlde; et üretimine yönelik düve alımlarına yüzde 30 hibe veriyoruz.Buzağı desteklemesini ilave 200 TL ile 750 TL olarak ödüyoruz. Damızlık hayvan üretim merkezleri kuruyoruz 40 İlde Damızlık düve, 14 İlde manda ve 40 İlde koç teke üretim merkezlerini faaliyete geçiriyoruz. Ağıl ahır yapımına, alet-ekipman ve hayvan alımına % 50 hibe veriyoruz. Genç çiftçi projelerinde kaynağın % 80’nini hayvancılığa ayırıyoruz. Küçükbaş işletmelerinde istihdam edilen çobanların SGK primleri 12 ay olarak destek kapsamında Bakanlıkça ödenecektir. Anadolu coğrafyasına en uygun hayvan türü koyun ve keçidir.”

Hayvancılık politikasının hedefleri

* Artan kırmızı et talebini karşılamak,
* Damızlık üretimini geliştirmek,
* Buzağı kayıplarını azaltmak,
* Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele etmek,
* Meraları rasyonel kullanmak,
* Yem bitkisi üretimini teşvik etmek,
* Süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümek

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

En Son Yayınlanan Makaleler