Yaş sebze ve meyveye "künye" zorunluluğu

Tarım Haberleri

·

21 Eylül 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Yaş sebze ve meyveye "künye" zorunluluğu

21 Eylül 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Yaş sebze ve meyveye “künye” zorunluluğu

Üretici ile tüketici arasındaki zincirde yüksek fiyat artışının önlenmesi amacıyla yaş sebze ve meyvede “künye” zorunluluğu getiren tebliğ yürürlüğe girdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’nin 21 Eylül 2016 tarihli sayısında yayınlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile toptan ve perakende satılacak yaş sebze ve meyvelere künye zorunluluğu getiriyor.
Yaş sebze ve meyvenin perakende veya toptan satışında doldurulması zorunlu ürün künyesinde, malın üretim veya ithal edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, malın üretildiği veya ithal edilmişse ülkeye girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, malın gideceği/tüketime sunulduğu yer, üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı, malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı, bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı, malın miktarı,araç plaka/belge numarası, sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,ürünün sertifika numarası,bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgilerin yer alması gerekiyor. Toptan veya birden çok ürünün bir arada sevkiyatında tekli veya çoklu künye kullanılması, son tüketiciye yapılan satışta ise etiket kullanılması zorunluluğu getiren tebliğ 21 Eylül itibariyle yürürlükte.
Organik ürünler de künye ile satılacak
Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallar ile iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler için de yine künye ile satış yapılması zorunluluğu getirildi.
Künye ve etiketin şekli
Ürünle ilgili künyeler A4 formundaki kağıtlara üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılması gerekiyor. Etiket formatındaki künyeler; en az 9X9 ebadında, Times New Roman yazı karakterinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılması gerekiyor.
Künyenin kullanımı
Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden toptan ya da perakende satış merkezleri ile depo, tesis, dağıtım merkezlerine, malları kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlar ile sanayi kuruluşlarına, ambalajlama ve tasnifleme tesislerine ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılacak. Bu künyelerin kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunlu değil,denetim sırasında ibrazı ise zorunlu olacak.
Etiket formatındaki künyeler, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan malların kap veya ambalajlarının üzerine yapıştırılması zorunlu. Kap veya ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda, barkodlu etiket formatındaki künyeler, mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulması gerekiyor.Künyeler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez.
İstisna
Kendilerince üretilen malları, üretim yapılan yerde, yakınında veya pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticiler ile henüz satışa konu edilmemiş mallarını üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi, sınai işletme veya toptancı haline götüren üreticiler künye ve etiket zorunluluğu olmayacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler