Torba'dan çıkan destek!..

Tarım Haberleri

·

07 Ağustos 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Torba'dan çıkan destek!..

07 Ağustos 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Torba Yasa’dan “sahtekarlık” yaptığı iddiası ile haklarında soruşturma açılan ve tarımsal desteklemelerden yararlanması yasaklanan çiftçilere af çıktı. Bu çiftçiler iki ay içerisinde başvurarak üretim yaptıklarını kanıtlamak şartıyla 2006’dan bu yana alamadıkları destekleri alabilecekler.
Resmi Gazete’nin 2 Ağustos tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren “Torba Yasa”da Tarım Yasası’na geçici bir madde eklendi.
Haksız yere tarımsal destek alan ve haklarında soruşturma açılan çiftçilere af getiren geçici madde şöyle:
“Bu Kanun(Tarım Kanunu) uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde haklarında ödeme yasağı konulan kişilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuruda bulunmaları durumunda anılan Bakanlık tarafından altı ay içinde yapılacak incelemede gerçek üretim yapıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olması şartıyla kaldırılır.
25/4/2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu hâlde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan faiz, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanuna göre alınan TEFE/ÜFE tutarı, katsayı tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu hüküm yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılanlar için de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde haklarındaki takip işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin olarak haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde anılan Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden aynı şartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak mahrumiyeti uygulanmaz.
25/4/2006 tarihinden itibaren meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için başvuruda bulunan ancak ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi birini ibraz edememesi nedeniyle desteklemeden yararlandırılmayanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükmünden yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargılama gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.”
Bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?
Tarımsal desteklemelerle ilgili her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nda ve daha sonra yayınlanan uygulama tebliğlerinde tarımsal destekleme yapılmayacak olanlar ve yanlış beyanda bulunarak haksız yere destek alanlarla ilgili yaptırımlar ayrıntılı olarak yer alır. Bu düzenleme ile sahtekarlık yapan çiftçi veya onlar adına evrak düzenleyerek haksız yere destek alanlar ödüllendiriliyor. Dürüst çiftçi ise cezalandırılıyor.
Haklarında soruşturma açılan çiftçiler bahane edilerek destekler hep geç ödendi. Dürüst çiftçiler cezalandırıldı. Şimdi sahte belge düzenleyenler af edilerek ödüllendiriliyor.
Geçici maddeye göre,hakkında destekleme ödemesi yasağı olanlar bu aftan yararlanmak için gerçek üretim yaptığına dair bulgu ve emareleri sunması gerekiyor. Çiftçi 2006 ve sonrasında üretim yaptığını bugün nasıl kanıtlayacak?
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanlara destek ödemesi yapılmıyor. Bakanlık, kayıt sisteminden kimin ne ürettiğini hatta üretim yapıp yapmadığını tespit edemiyorsa o kayıt sistemini çöpe atın gitsin.
Özetle, dürüst çiftçi cezalandırılırken sahte belge ile haksız yere destek alanlar ödüllendiriliyor.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler