Tarım makine ve ekipmanlarına yüzde 50 hibe desteği

Tarım Haberleri

·

27 Haziran 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım makine ve ekipmanlarına yüzde 50 hibe desteği

27 Haziran 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2006 yılından bu yana Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım makineleri ve ekipmanlarına yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.
Bakanlık, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının yüzde 50 ile desteklenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda 26 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan uygulama tebliğine göre 2013 yılında desteklenecek 34 makine ve ekipmanlar şöyle:
1-Anıza doğrudan ekim makinesi,
2-Arıcılık makine ve ekipmanı,
3- Balıkçı gemilerinde soğuk depo,
4- Balya makinesi,
5- Biçer bağlar,
6- Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,
7-Canlı balık nakil tankı,
8- Çayır biçme makinesi,
9- Çeltik fide dikim makinesi,
10- Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
11-Dal parçalama makinesi,
12-Diskli tırmık,
13-El traktörü,
14-Fındık toplama makinesi,
15-File sisteminin kurulması
16-Güneş kolektörü,
17-Mibzer,
18-Motorlu tırpan,
19-Pamuk toplama makinesi,
20-Pancar söküm makinesi,
21-Patates söküm makinesi,
22-Pülverizatör,
23-Sap parçalama makinesi,
24-Sap toplamalı saman makinesi,
25-Silaj makinesi,
26-Sıra arası çapa makinesi
27-Su ürünlerinde buzlama makinesi,
28-Su ürünleri için kuluçka dolabı,
29- Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,
30- Tambur filtre,
31- Taş toplama makinesi,
32- Toprak frezesi,
33- Yem hazırlama makinesi,
34- Zeytin hasat makinesi.
Ülke genelinde uygulanacak hibe desteği program kapsamında, kabul edilen başvurular ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 30 gün içerisinde tamamlanacak. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 30 gün olarak belirlendi.
Hibeye kimler başvurabilir?
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri başvurarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 34 makine ve ekipmandan sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.
Başvurular 25 günde yapılmalıHibe desteğinden yararlanmak isteyenler bu tebliğin yayımı tarihinden yani 26 Haziran’dan başlamak üzere elektronik ortamda veya şahsen 25 gün içerisinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
Hibe destek tutarları
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira ve tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100 bin liralık yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
Proje kaynaklarından karşılanacak giderler
Uygulama tebliğine göre proje kaynaklarından karşılanacak giderler şunlar olacak;belirlenen 34 makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak.Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamayacak. Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilecek, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilecek. Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz. Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.
Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
Tebliğe göre,her türlü borçlanma giderleri,faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,kur farkı giderleri,makine ve ekipman kira bedelleri,nakliye giderleri,bankacılık giderleri,denetim giderleri, KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,ikinci el/kullanılmış mal alım giderleri,eğitim giderleri, üretim tarihi 2012 ve 2013 yılından önce olan makine ve ekipmanlar hibe programı kapsamında karşılanmayacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler