Hükümet zeytin katliamından vazgeçmiyor

Tarım Haberleri

·

11 Aralık 2022

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hükümet zeytin katliamından vazgeçmiyor

11 Aralık 2022

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 23, 2024

Zeytin katliamına yol açacak düzenleme bir kez daha gündemde. Yargı kararlarına rağmen zeytin sahalarının madenciliğe açılması için 20 yılda 10 kez Zeytincilik Yasası’nı delme girişiminde bulunuldu. Bu kez torba yasa teklifi ile zeytin katliamının yolu açılmak isteniyor.

Zeytinlik sahalarda madenciliğe izin veren torba yasa teklifi, 10 Aralık’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Adalet ve Kalkınma Partisi( AKP)Düzce Milketvekili Fahri Çakır ve 28 milletvekilinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Torba yasa teklifinin 1. maddesi zeytin sahalarının madenciliğe açılmasını öngörüyor. Madde şöyle:

MADDE 1- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 45 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahalann çevre ile uyum çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılır. Bu sahalar madencilik faaliyetlerinin öncesinde sahada bulunan zeytin ağacı sayısı ile aynı sayıda zeytin ağacı dikilerek çevre ile uyumlu hale getirilir. Zeytin sahasının taşınması ile zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Aynı düzenleme 9 ay önce getirildi yargı “dur”dedi

Enerji Bakanlığı, 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklikle Madencilik Yönetmeliği’ne bir madde ekleyerek zeytin sahalarının madenciliğe açılmasını istedi. Önce Danıştay 8. Dairesi, Enerji Bakanlığının itirazı üzerine Danıştay 8. ve 10. Dairesi ortak karar ile yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Enerji Bakanlığı, zeytin sahalarının madenciliğe açılmasını enerjinin yerli kaynaklardan ve kamu yararı gözetilerek üretileceği gerekçesini gösterdi. Danıştay 8. ve 10. Dairesi asıl kamu yararının zeytincilikte olduğunu ayrıca bir yönetmelik maddesi ile yasanın değiştirilemeyeceğini vurgulayarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay’ın geçen ay yürütmesini durdurduğu bir düzenleme bu kez Torba Yasa ile getiriliyor.

20 yılda 10. girişim

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra zeytincilik yasasını değiştirmek için 10 kez girişimde bulundu.

Hükümet ilk olarak 2003 yılında, yani iktidara geldikten çok kısa bir süre sonra gündeme getirdi.

Daha sonra 17 Ocak 2006’da, 15 Temmuz 2008’de, 3 Temmuz 2009’da, 21 Nisan 2010’da, 20 Şubat 2013’te, 16 Haziran 2014’te, 17 Mayıs 2017’de, 1 Mart 2022’de ve 10 Aralık 2022’de olmak üzere bu güne kadar tam 10 kez zeytin sahaları ile ilgili yasal düzenleme girişiminde bulundu.

Bugüne kadar bu düzenlemelerin 9’u ya yargıdan döndü veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde muhalefet ve iktidar mensubu duyarlı milletvekillerinin çabası ve desteği ile reddedildi, geri püskürtüldü.

Zeytin üretiminde 2,9 milyon ton üretimle rekor kırılan 2022’de, yargı kararına rağmen, zeytin katliamına neden olacak bir düzenlemenin tekrar gündeme getirilmesi kabul edilebilir bir durum değil.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Aydın Şener 11 Aralık 2022 - 18:27 - Yanıtla

  Düzce İlinde ne kadar zeytin/zeytinyağı üretimi var bilmiyorum ama eğer teklif yasalaşırsa ülkemizin tamamında uygulanacaktır.
  Bu teklife her partiden ve her ilden vekiller karşı çıkmalıdır.

 2. Ali kök 12 Aralık 2022 - 16:59 - Yanıtla

  Maden ve enerji işletecek ve yapacak 10,20, 100 belki 500kişi kazanacak ancak ege ve Akdeniz, Marmara bölgesindeki en az 2000 köy, mahalle ilçe kaybedecek, doğa kaybedecek,

 3. Remzi Ünaldı 13 Aralık 2022 - 01:56 - Yanıtla

  Ali bey Bir Defa Aydın karpuzluve Milas Arsindaki Katliamı görün lütfen Milas ve karpuzluda ne zeytin agacı nede çam agacı kaldı _o maden firmaları her halde diş geçmiyor _Ali bey On binlerce zeytin ağacından bahsediyorum hani bu ülkedeki çevreciler.
  Anlaşılan bu ülkede çevrecide, hayvan severde ,Doğa severde Hepsi Yalan siyasi görüş ve yandaşları na göre. Olan bu masum insanlara ve saf temiz insanlara oluyor

 4. Hasan Basri ŞENAL 13 Aralık 2022 - 09:47 - Yanıtla

  Kanalizasyon atıklarının geri berterafı ve geri kazanımından tüketilen enerjinin 10 katı enerji uretimi yapölabilinirken, halen zeytin alanlarının maden ve enerji bahane gösterilerek açılmaya çalışılması Dünyanın geleceğine (merkezine) dinamik koyup patlatmaktir.

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler