Et ithalatı başlıyor

Tarım Haberleri

·

01 Nisan 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Et ithalatı başlıyor

01 Nisan 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Et ithalatı başlıyor.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in Et ve Süt Kurumu’na besilik canlı hayvan ithalat yetkisi verilebileceğini söyledikten sonra Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı et ihalesi açması dikkat çekti.Et ve Süt Kurumu, Bosna Hersek Menşeli 5 bin 700 ton soğutulmuş kemiksiz sığır eti alımı için ihale açtı. İhale 27 Nisan 2016 günü saat 10.30’da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.
Et ve Süt Kurumu’nun ihale duyurusuna göre,27 Nisan 2016’da yapılacak ihale iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 2 bin 200 ton Bosna-Hersek menşeli soğutulmuş kemiksiz sığır etinin Et ve Süt Kurumu İstanbul Depo Müdürlüğüne, 800 tonunun ise Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğüne teslim edilmesini kapsıyor.
İkinci bölüm için 1.780 ton Bosna-Hersek menşeli soğutulmuş kemiksiz sığır eti İstanbul Depo Müdürlüğüne, 920 ton etin ise Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
İhale şartnamesine göre, 1.bölüm için teslim süresi 01.06.2016 tarihinden 31.08.2016 tarihine kadar olmak üzere 92 gün olarak belirlendi. İkinci bölüm için ise 01.09.2016 tarihinden 30.11.2016 tarihine kadar,91 günde teslim edilmesi gerekiyor.
İhale şartları şöyle:
— Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.
— İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık.
— İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 lira karşılığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Posta yoluyla da satın alınması mümkün.
— Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
— İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
— İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
— İhalede, kısmı teklif verilebilir.
— İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
— Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
— Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler