Danıştay, GDO Yönetmeliğine “dur” dedi…

Tarım Haberleri

·

03 Aralık 2009

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Danıştay, GDO Yönetmeliğine “dur” dedi…

03 Aralık 2009

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Danıştay 10. ve 13. Daireleri Müşterek Heyeti, Genetiği Değiştirilmiş Organizma(GDO)’ lı ürünlerle ilgili yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve  26 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ”Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 11. ve 20. maddelerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da açılan davada ilk karar çıktı. Danıştay 10. ve 13. Daireleri Müşterek Heyeti, yönetmeliğin 11 ve 20. maddelerinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.
Danıştay, durdurma gerekçesinde,  gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimi konularının çıkarılacak bir yasayla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Danıştay’ın yürütmesini durduğu 11.madde GDO’lu ürünlerin ithalatını, 20.madde ise  yönetmeliğin yürürlük tarihini kapsıyor.  Bu iki madde şöyle:

İthalat
 MADDE 11 – (1) Komite tarafından değerlendirilmesi yapılarak Karar belgesinde ithalatı uygun görülmüş GDO ve ürünlerinin ithalatında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
 a) GDO ve ürünlerinin üretildiği ülkenin yetkili otoritesinden parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranır.
 b) Ürünün üretildiği ülke dışında başka bir ülkeden yüklenmesi durumunda üretici ülkenin vermiş olduğu belgeyle beraber yüklendiği ülkenin yetkili otoritesince düzenlenmiş, parti numarası, miktarı ve GDO çeşidini belirten belge aranır.
 c) Bakanlık, kontrol ve denetim amaçlı analizler yapabilir.
 ç) Yapılacak analizlerin sıklığı, risk esasına göre Bakanlıkça belirlenir.
 (2) GDO riski taşıyan ancak, GDO suz ürün olduğu taahhüt edilen ürünlerin ithalatında aşağıdaki esaslar uygulanır:
 a) İthalatta, GDO riski taşıması nedeniyle analize tabi tutulacak ürünler ve bunların sıklıkları Bakanlık onayı ile belirlenir. Gerektiğinde yine Bakanlık onayı ile güncellenir.
 b) Belirlenen analiz sıklıklarına göre ürünlerin analizi yaptırılır. Analiz sonucunun uygun olması durumunda söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilir.
 c) Yapılan analiz sonucunda GDO lu olduğu tespit edilen ürünün ülkeye girişine izin verilmez. Söz konusu ithalatçı ve ihracatçı firma ve ülke risk listesine alınır.
 (3) Tespit ve kontrol işlemleri için istenecek her türlü analiz yöntemi ve analizlerde kullanılan özel ürünler de dâhil, bilgi, belge, ürün ve malzemeyi temin etmekle ithalatçı yükümlüdür.
Yürürlük
 MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler