Buzağı desteği

Tarım Haberleri

·

21 Temmuz 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Buzağı desteği

21 Temmuz 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Buzağı desteği

Hayvancılık desteklerinde özellikle süt hayvancılığında önemli değişiklikler yapıldı.İlk olarak 2008’de başlayan anaç hayvan desteği kaldırıldı. Bu yıldan başlayarak anaç hayvan yerine buzağıya destek verilecek. Buzağı başına 350 lira, soykütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına ilave olarak 50 lira ödeme yapılacak.
Süt hayvancılığı yapanlar için temel destek, buzağı desteği oldu. Bu yıl ilk kez uygulanacağı için buzağı desteği alabilmek için yetiştiriciler yeterli bilgiye sahip değil. Neler yapılması gerektiği konusunda kafalar karışık. Bu konuda bize de çok sayıda soru geliyor. Bu sorulara yanıt vermek ve yetiştiricileri doğru bilgilendirmek için 2016 Yılı Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği’ni mutlaka okumak ve anlamak gerekiyor. Çok ayrıntılı ve toplam 71 sayfalık tebliğin buzağı desteği bölümü özetle şöyle:
1- Buzağı desteğinden yararlanmak için buzağının TÜRKVET ve e-lslah’a kayıtlı ve iki kayıt sisteminde de doğum tarihinin aynı olması gerekir.
2- Destekten yararlanacak buzağının 2016 doğumlu olması gerekiyor. 1 Ocak 2016 öncesi doğan buzağılar için destek alınamayacak.
3- Buzağı desteği almak için buzağının işletmede 4 ay yani 120 gün yaşaması gerekiyor. Doğduğu işletmede 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye giden buzağılar için destek alınamayacak. Bu konuda bir istisna var. Buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri, il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüzyirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır. Yani süt hayvancılığı yapan bir işletme buzağı yetiştirmek istemiyorsa elindeki buzağıyı satabilir. Fakat satılan bu buzağı için desteğin alınması için yine buzağının 4 ay süreyle yaşaması ve aşılarının tam olarak yapılması gerekiyor.
4- Buzağının 4 ay yaşadığı nasıl tespit edilecek? İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve e-Islahtan alınacak. TÜRKVET veya e-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı tespit edilenler, bu desteklemeden yararlandırılmayacak.
5-Aşısız ari işletme statüsü kazanan işletmeler hariç, tüm buzağıların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri TÜRKVET’e kaydedilmiş olması gerekir.Aşısı tamamlanmayan ve kaydedilmeyen buzağıya da destek verilmeyecek.
6- Her buzağı için sadece bir kez destekleme ödemesi yapılacak.
7-İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılacak.
8- Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden yapılacak.
9- Buzağının doğum bilgisi e-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-Islahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmayacak.
10- Soykütüğü Buzağı Desteğinden yararlanacakların bu desteği alabilmeleri için, buzağılarının e-Islah da kayıtlı analardan; saf kültür ırkı veya melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk veya melezi buzağıların ise her hangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekiyor.
11-Soykütüğü Buzağı ve Döl Kontrolü İlave Desteğinde; suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde Türkiye’de yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekiyor.
12- Soykütüğü Buzağı Desteklemesinden yararlanacak işletmelerin; 1 Ekim 2016 tarihinden önce e- Islah’ın soykütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31 Aralık 2016 tarihinde halen kayıtlı olması gerekiyor. Bu desteklemeye müracaatın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla yapılması, 2016 yılı itibariyle soykütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymuş olması şartı var. Soykütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soykütüğü buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına ilave 50 lira ödenmeyecek, normal buzağı desteği yani 350 lira ödenecek.
13-Soykütüğü faaliyetlerinin ve soykütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Birlikleri sorumlu olacak. Birlikler talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından dolayı oluşabilecek haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar.
Özetle, buzağı desteğinin alınması için bir çok prosedürün yerine getirilmesi gerekiyor. Bu prosedürlerin takip edilmesi,desteğin alınabilmesi için damızlık birlikleri önemli bir rol üstelenecek. Yeri gelmişken, görevini yapan,üreticiye hizmet veren birliklerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha vurgulamakta yarar var.Buzağı desteğini tam ve eksiksiz almak isteyenler damızlık birliklerinden yardım ve bilgi desteği alabilirler.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler