Bakanlığın hayvancılıkta yeni arayışları…

Tarım Haberleri

·

15 Mart 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Bakanlığın hayvancılıkta yeni arayışları…

15 Mart 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Dünya Gazetesi Başyazarı Osman S.Arolat, “Hayvancılıkta yeni destek paketi” haberimize yorum yazdı. Arolat’ın yazısı şöyle:
Bakanlığın hayvancılıkta yeni arayışları…
Osman AROLAT / AROLAT’tan
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hayvancılık sektörü ile ilgili kısa ve orta vadede alınacak önlemleri Bakanlar Kuruluna sunarak köklü bir politika değişikliğine gitme kararını ortaya koyacak.
Arkadaşımız Ali Ekber Yıldırımın bakanın son açıklamalarına dayanarak yaptığı saptamalarına göre,yeni düzenlemede şu konular yer alacak:
— Hayvancılığa verilen 57 kalemlik destek, tamamen değiştirilerek 10 kaleme indirilecek. Destekler üretici örgütleri üzerinden değil, doğrudan  üreticiye verilecek.
— Et ve Süt kurumunun piyasaya müdahale gücü ve regülasyon imkanı artırılacak. Zorunluluk taşımaması durumunda  et ithalatına gitmeyecek. İlk kez çiğ süt piyasasına müdahale ederek, arz fazlasını piyasadan çekip büt tozuna dönüştürecek. 
— İthalata dayalı politikalar yerine üretime dayalı politikalar geliştirecek. TİGEM’ler dağıtım ve üretim merkezleri gibi çalışacak. İlk etapta 50 bin damızlık hayvan ithal ederek ihtiyacı olan üreticileri dağıtıcak. 
— Et ve süt üreticilerini denetim altına almak, tüketiciye pahalı satılmasını önlemek için, market zincirleri kurulacak, denetimler ve cezalar artırılacak.
Ali Ekber Yıldırım’ın haberinde yer alan bu yeni düzenlemeler, bir yandan et üretimini  artırma yönünde kararları, diğer yandan çiğ süt fazlasını Et ve Süt Kurumu aracılığıyla piyasadan çekip süt tozu üretmeyi içeriyor. Bir yandan süt fiyatlarının dibe vurmasını önlerken, diğer yandan süt hayvanlarının kesime gitmesini ve hayvan varlığının azalmasını da  önlemesi amaçlanıyor. 2015 yılında süt fiyatlarının dibe vurması ile hayvan kesimi artmış olması , hayvan varlığımız 250 bin azalması da bu önlemlerde etkili oldu. Bu açıdan sütte arz fazlasının piyasadan çekilmesi büyük önem taşıyor.
Aynı şekilde son yıllarda et fiyatlarının aşağıya çekilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafından ithalat yapılması, yerli besicileri zor durumda bırakıyordu. TİGEM’ler  vaıstasıyla damızlık üretimi ve dağıtımı, üretimi artırıcı bir sonuç vereceği için doğru sonuç verici bir önlem olacaktır.
Ama bana göre, Yıldırım’ın haberinde sözü edilmeyen bunlara ilave edilmesi gereken konular da Tarım Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak önlemler arasında yer almalıdır. Bunlar arasında meraların ıslahı ve özel sektör hayvancılığına açılması, yem fiyatlarını aşağıya çekecek politikaların geliştirilmesi, etçil hayvan besiciliğinin artırılmasına dönük desteklerin artırılarak, süt hayvanlarından etçil olarak faydalanmasının sona erdirilmesi  bana göre Yıldırım’ın haberindeki önlemlere ek olarak Tarım Bakanlığı önlemleri arasında yer almalıdır.
1980 sonrası terör olaylarının artmasıyla , meralarda gezici olarak beslenen  büyük sürüler döneminin sona ermesi ile  dengesi bozulan hayvancılık sektöründe yeniden ucuz maliyet ve verim artırıcı politikalar için çok yönlü değişimlere ve önlemlere ihtiyaç vardır. Tarım Bakanlığının Bakanlar Kurulu’na  sunacağı önlemler paketi bana göre doğru yöndeki adımlardır. Uzun süredir et fiyatlarının artışı ve süt fiyatlarının arz fazlası nedeniyle dibe vururken süt hayvanlarının kesime gönderilmesiyle hayvan varlığının azalması, bu sektörde önlemlerin gerektiğini zorunlu kılıyor. Tarım bakanlığının önlem arayışına girmesi bu açıdan doğru ve önemlidir.(14.3.2016)

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler