Tarımda kadroları da politikayı da Cumhurbaşkanı belirleyecek

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarımda kadroları da politikayı da Cumhurbaşkanı belirleyecek

18 Temmuz 2018

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 25, 2024

Tarımda kadroları da politikayı da Cumhurbaşkanı belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte peş peşe kararnameler yayınlandı. Yeni sisteme ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnameler nasıl bir politika uygulanacağı konusunda önemli ipuçları veriyor. Her alanda olduğu gibi tarım ve gıda konusunda da kadrolar, politikalar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Eskiden olduğu gibi bakan kendi kadrosunu oluşturamayacak, uygulayacağı politikayı belirleyemeyecek. Bu dönemde müsteşar olmayacak. Bakan yardımcısından ilçe müdürüne kadar,genel müdürlerden daire başkanlarına kadar hepsi Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Edindiğimiz bilgilere göre şu anda bu kadrolar için yoğun çalışmalar yapılıyor. Bir çok bürokrat işini kaybedebilir. Yerlerine eski milletvekilleri, hükümet partisinden herhangi bir seçimde aday adayı olanlar görevlendirilebilir.

Daha önce fiilen uygulanan şimdi kararnamelerle resmiyet kazanan yeni sistemde,Tarım ve Orman Bakanı nasıl bir kadro ile nasıl bir politika uygulayacağını henüz bilmiyor. Yukarıdan kendisine verilecek kadro ile yine yukarıdan belirlenen politikayı uygulayacak. Bu dönemde derdini cumhurbaşkanına anlatan çare bulacak. Cumhurbaşkanı tarım konusuna önem verir,üretim odaklı bir politika uygulanmasını isterse Türkiye üretime odaklanır. İthalata dayalı politika isterse ithalat devam edecek.

Politika nasıl belirleniyor?

Daha önce yazdığımız gibi Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı yapıldı. Oluşturulacak kadro ve politika bu yeni yapılanmaya uygun olacak. Politikaların belirlenmesinde yeni oluşturulan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu çalışacak.

Herkesin merak ettiği politikaların belirlenmesinde etkin olacak bu kurul, tarım ve gıda konusunda bakanlığın uygulayacağı politikaları mı belirleyecek? Bakanlık ile kurul arasında nasıl bir çalışma düzeni olacak henüz belli değil.

Kurulla ilgili bilinen tek şey yayınlanan kararnameler. Cumhurbaşkanlığı 1.Kararnamesinin 20.Maddesi’ne göre 9 politika kurulu oluşturuldu. Bu kurullardan birisi de Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.

Kararnameye göre tüm kurulların başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kurullar en az üç üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirecek.

Kurulun görev ve yetkileri

Kararnameye göre oluşturulan tüm kurullar; Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirecek. Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirecek. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş verecek. Görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunacaklar. Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak sayılan görevler arasında.

Kararnameden anlaşıldığı kadarıyla kurullar, hem politika belirlenmesinde etkili olacak hem de bakanlık ve ilgili kuruşları izleyerek, bir ölçüde denetleyerek Cumhurbaşkanına rapor sunacak.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ne yapacak?

Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesine göre, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri ise şöyle:

— Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, gıda sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

— Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

— Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika önerilerinde bulunmak,

— Sağlık ve gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

— Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliştirmek,

— Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşların yüklerinin azaltılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

— Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak,

— Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek, sonuçları raporlamak,

— Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri oluşturmak,

— Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini sağlamak.

— Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek,

Özetle, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, bakanlığın üstünde, politikaların belirlenmesinde,uygulanmasında Cumhurbaşkanı adına belirleyici ve denetleyici bir kurum olacak. Kurulun başkanı olarak Cumhurbaşkanı kadroların ve politikanın belirlenmesinde uygulanmasında tek yetkili olacak.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

  1. sadettin karaarslan 18 Temmuz 2018 - 15:15 - Yanıtla

    önce şu modası ziraat odaları ve ziraat odaları birliği kanununu değiştir adam gibi bir çifçi tarifi yap.destekleri bueğinden emin olarak bu işinlara ver.bunları örgütlendir üzerlerinden üretimi planla toplullaşmayı hızlandır toprağı işleyene suyu kulllana ver tarımda sıfır faizli kredi sistemi getir.tarımsal üretimi arz talep doğrultusunda disipline et.çifçinin mekanizasyon düzeyini yükselt.gençleri özendir kırsalın emniyetini sağla yoksa yakın bir gelecekte bedava traktör versen üstüne binecek adam kalmayacak şu çifçinini kolay yetişmediğini artık anla risklere karşı tedbirleri artır adam geleceğin emin olsun

En Son Yayınlanan Makaleler