Tarım karşıtlığı yükseliyor…

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım karşıtlığı yükseliyor…

10 Ocak 2008

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Oca 10, 2008

Türkiye’de tarım karşıtlığı 1980’de başladı. Yaşanan ekonomik sorunların baş sorumlusu ilan edilen tarım sektörü, dışa açılma politikalarının ve sanayileşmenin önünde bir engel gibi gösterildi. Tarım yapmak “ayıp” sayıldı. Çiftçilik horlandı, küçümsendi.
Tarımdan ve tarımcılardan kurtulmak temel ilke olarak benimsendi. Bu nedenledir ki, dünyadaki bir çok uygulamanın aksine, Türkiye’de özelleştirme, Süt Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Kurumu gibi tarımsal KİT’lerin tasfiyesi ile başladı. Bu dönemde tarım karşıtlığı adeta bir virüs gibi beyinlere girdi ve yerleşti.
Günümüzde küresel ısınma tehdidi,  tarımsal ürünlerden enerji üretimi, hızlı nüfus artışı nedeniyle beslenme ihtiyacı dünyada tarımın önemini her geçen gün artırıyor.
Bir çok ülke, yeni döneme uygun politikalar geliştiriyor. Tarımsal üretimi destekleyen, katma değer üreten ve daha da önemlisi “kendi kendine yeterlilik” ilkesini benimseyen bir politika bu.
Türkiye’de ise, 1980’den beri beyinlere yerleşen virüsün etkisi ile tarım karşıtlığı yükselmeye devam ediyor. Tarım ile başka bir sektör arasında tercih yapmak gerektiğinde tarım ikinci plana atılıyor.
** Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan, Türkiye’nin en verimli ovalarından Bursa  Karacabey’de kireç ocağı ve kireç fabrikası kurmak için Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, en basit yatırımlarda bile istenen Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) raporu istemeden gerekli izini verdi. Karacabey Ovası’nın tarımsal üretimi hiçe sayıldı. (Bu konuda Dr. Burhan Özfatura’nın 12.12.2007 tarihli DÜNYA Gazetesi’ndeki yazısını okumanızı öneririz.)
** Pamuk üretimi hızla düşerken ve ithalatta patlama yaşanırken önlem almak bir yana Maliye Bakanlığı, pamukta katma değer vergisini yüzde 1’den yüzde 8’e çıkardı.
**  Geçimini bağcılık ve zeytincilikten sağlayan İzmir’in Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü’nde üreticilerin 35 parsel arazisi  Bakanlar Kurulu kararı ile “acilen”  kamulaştırılarak Kanadalı altın firmasına verildi. Sadece yurt savunması durumunda “acil” kamulaştırma yapıldığını hatırlatmakta yarar var.
** Yıllar önce Bergama Ovacık’ta olduğu gibi, Kaz Dağları’nda da altın arama ruhsatı verilirken tarımsal üretim, ekolojik sistemin bozulması, hiç dikkate alınmadı
**  Pamuk hasat makinesi, biçer döver ve teknoloji yoğun tarım makinelerinin tamamı finansal kiralama ile alınabilirken, Maliye Bakanlığı finansal kiralamada KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkardı. Tarımda teknolojinin yaygınlaşması istenmiyor.
** Tarım Yasası’nda  “bütçeden ayrılacak kaynak, gayri safi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.” hükmü olmasına rağmen iki yıldır yasal zorunluluk bile yerine getirilmiyor. Tarıma  gayri safi milli hasılanın sadece binde 7’si ayrılıyor. Sektörün kaybı 2.5 milyar YTL.
Örnekler çoğaltılabilir. Hepsini alt alta yazınca ülkede tarım karşıtlığının nerelere vardığını görmek mümkün. Tarımda dünyanın tersine giden Türkiye, sektörden değer yaratmak yerine elindeki potansiyeli bilinçsizce harcıyor.
                                 ****
Ödül ve onur
Türkiye’de tarımsal eğitim, 162 yıl önce (10 Ocak 1846)  İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliği’nde kurulan “Ziraat Mektebi” ile başladı. Ziraat Mühendisleri Odası, her yıl tarımsal eğitimin başlangıcı kabul edilen 10 Ocak’ı  kapsayan “Tarım Haftası”nda bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Tarımın önemini anlatmak ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu çalışmalar sadece Ankara’da değil İzmir, İstanbul, Adana başta olmak üzere ülkenin her yerinde yapılıyor. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin etkinlikleri kapsamında ilk kez ” Tarım Hizmet Ödülleri” verildi. Yaşamını tarım sektörüne adamış çok değerli bilim insanları  Prof. Dr. Reşit Sönmez, Prof. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. Metin Talim, Prof. Dr. Erdoğan Uz, Prof. Dr. Atilla Alpbaz ile birlikte “hizmet ödülü” almak bizim için en büyük onur. Bu onuru yaşatan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve oda yöneticilerine teşekkür ederiz.
Ayrıca ,Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nin düzenlediği ve bizimde katılacağımız, “Tarımda Yeni Özelleştirme Dönemi” konulu toplantı bugün Ankara’da Milli Kütüphane de yapılıyor.
                      *****
DÜNYA değişiyor
Gazeteniz DÜNYA’ nın vitrini, içeriği, sayfaları değişiyor. “Tarım- Hayvancılık” sayfası bundan böyle perşembe günleri yayınlanacak. Ayrıca her salı, emtia sayfasında da görüşlerimizi paylaşacağız.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

Tarım,Tarım Politikaları: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler