Hazine’ye ait tarım arazileri yarı fiyatına satılacak

·

02 Ağustos 2019

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Hazine’ye ait tarım arazileri yarı fiyatına satılacak

02 Ağustos 2019

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Hazine’ye ait tarım arazileri yarı fiyatına satılacak

Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle Hazine’ye ait tarımsal arazilerin satışındaki uygulamalarda önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenleme ile “rayiç bedel” yarı yarıya azaltıldı. Bu arazileri alacaklar rayiç bedelin yarısını ödeyecek.

Resmi Gazete’nin 2 Ağustos 2019 tarihli sayısında yapılan değişiklikler ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında uygulanacak koşullar, arazilerin kullanılma biçimi,nadasa bırakılması,imara açılması gibi temel konular yeniden düzenlendi.

Rayiç bedelin yarısı ödenecek

Resmi Gazete’de yayınlanan 382 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’nde’ki değişiklik ile, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin tamamından yarısına düşürüldü. Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Satış bedeli, rayiç bedelin tamamıdır.” hükmü “Satış bedeli rayiç bedelin yüzde 50’sidir.” şeklinde değiştirildi.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanacak

Daha önceden olduğu gibi satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanacak. Bu bedel yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Taksitli satışlarda ise; satış bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde bu şekilde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde 10’nu yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecek. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek.

Kira ve ecrimisil bedeli mahsup edilecek

Yapılan düzenlemeye göre, doğrudan satışa konu edilecek taşınmazlardan başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl için tahsil edilen kira ve ecrimisil bedelleri, satış bedelinden mahsup edilecek. Satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyecek. Bu bedeller gecikme zammıyla tahsil edilmişse gecikme zammı miktarı mahsuplaşmada dikkate alınmayacak.

Gecikme zammı uygulanacak

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacak.

Tarım dışı amaçla kullanım süresi 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı

Tebliğ’de yapılan en önemli değişikliklerden birisi Hazine’ye ait tarım arazilerinin tarımsal amaç dışında kullanılması ve nadasa bırakılma süresi ile ilgili. Buna göre daha önce amaç dışı kullanım için 20 yıl geçmesi beklenirken yeni düzenleme ile bu 30 yıla çıkarıldı. Bu konuda tebliğin 18. maddesindeki değişiklikler şöyle:

Satılan Hazineye ait tarım arazilerinin tapu kütüğüne “Taşınmaz satış tarihinden itibaren 30 yıl( daha önce 20 yıldı) içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılırsa, taşınmazın güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 12. fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden tahsil edilir.”

Tarımsal amaçla 3 yıl kullanılmazsa satış iptal edilecek

Ayrıca taşınmaz bu süre içerisinde 3 yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaz ise, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilir.

Satılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde nadasa bırakılma süresi hariç aralıksız olarak 3 yıl tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edileceğinden ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edileceğinden satışı yapılan taşınmazların bu kapsamda takip ve tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılacak. Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınacak.Taşınmazların nadasa bırakılma durumu ve süresine ilişkin gerektiğinde ilgili tarım ve orman müdürlüğünün görüşü alınabilir.

Düzenleme ne getiriyor?

Yapılan düzenleme ile Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış bedeli düşürülürken, tarımsal amaçla kullanım süresi uzatılıyor. Yani Daha önce rayiç bedelden satın alınırken şimdi bu düzenleme ile rayiç bedelinin yarısı ödenerek satın alınabilecek. Daha önce 20 yılın sonunda bu araziler tarımsal üretim amacının dışında kullanılabilecekken bu düzenleme ile bu süre 30 yıla çıkarılıyor. Ayrıca 3 yıl üst üste tarım amaçlı kullanılmazsa satış işlemi iptal edilecek.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. Adnan aydoğan 3 Ağustos 2019 - 20:58 - Yanıtla

  Hayırlı olsun inşallah hepimize guzel bir uygulama olmuş

 2. Veysel meysel 20 Ağustos 2019 - 23:32 - Yanıtla

  amin..

 3. Veysel meysel 20 Ağustos 2019 - 23:33 - Yanıtla

  güzel haber.

 4. A A Ö 7 Eylül 2019 - 21:42 - Yanıtla

  Satış işlemi ne zaman olacak

 5. yok 6 Aralık 2019 - 23:25 - Yanıtla

  Beyler bu satışları dikkate almayın devlet bu arazileri hazine diye satıp tapu senedi verse dahi bu araziler devlete ait değil çünkü buralar bölgede bulunan idare bölüm sınırları halen oluşturulmamış geçmişten günümüze devam eden kurucu ailelerindir boşuna patanızı kaptırmayın

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler