GDO' lu 37 gen için "basitleştirilmiş işlem" uygulanacak

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

GDO' lu 37 gen için "basitleştirilmiş işlem" uygulanacak

16 Haziran 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Haz 16, 2015

Biyogüvenlik Kurulu,Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi(BESDBİR), genetiği değiştirilmiş(GDO) 14 mısır,9 soya,10 pamuk ve 4 kolza(kanola) geninin ithalatı için 11 Mayıs 2015’te yaptığı başvuruyu hemen ertesi gün kabul etti. Prof.Dr. Hakan Yardımcı Başkanlığı’nda toplanan Biyogüvenlik Kurulu, izin istenen 37 genin “basitleştirilmiş işlem” kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR- Biyogüvenlik Kurulu, yem amaçlı ithalat izni istenen 37 genetiği değiştirilmiş gen için jet hızıyla karar verdi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi işletmesi (BESDBİR)’nin Biyogüvenlik Kurulu’na 11 Mayıs 2015’te yaptığı başvuru ertesi gün 12 Mayıs’ta kabul edildi.
Prof. Dr. Hakan Yardımcı başkanlığında toplanan Biyogüvenlik Kurulu, genetiği değiştirilmiş 14 mısır,9 soya,10 pamuk ve 4 kolza(kanola) geninin ithalatında basitleştirilmiş işlem uygulanmasına karar verdi.
Biyogüvenlik Yasası’nın 6. Maddesi’nde basitleştirilmiş işlem uygulaması şöyle tanımlanıyor: “GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ve ürünlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir riski olmayan ve insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik çeşitliliğe herhangi bir zararının bulunmadığı yönünde mevcut bilgiye ve daha önce yapılmış olan risk değerlendirmesine dayanan başvurular için, sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak basitleştirilmiş işlem uygulanabilir.”
Basitleştirilmiş işlemin koşullarıBiyogüvenlik Kurulu’nun 37 gen için uygulanmasına karar verdiği basitleştirilmiş işlemin koşulları var. Biyogvenlik Yasası’na dayanılarak çıkarılan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik’ te bu koşulları şöyle sıralanıyor:
1- Basitleştirilmiş işleme başvuru için Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’e müracaat edilir. Alınan başvuru TAGEM tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na iletilir. Kurul başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili işlemleri başvuruyu takip eden ilk toplantısında görüşür.
2- Basitleştirilmiş işleme başvurunun kabul edilmesi için; GDO ve ürünlerinin geliştirildiği veya tescil edildiği ülkede çevreye serbest bırakılmasına, tüketim amacıyla piyasaya sürülmesine müsaade edildiğine dair resmî belgelerin sunulması,
3-Verilen iznin devam ettiğine, piyasada yer aldığına, üretimine ve tüketimine devam edildiğine dair resmî belgelerin sunulması,
4- Gen kaynağı ile transfer edilen canlı organizmanın taksonomisi ve biyolojisinin biliniyor olması,
5- GDO’nun insan, hayvan, çevre sağlığı ve biyolojik çeşitliliğe olabilecek etkileri hakkında yeterli bilgi bulunması,
6- GDO’nun diğer canlı organizmalarla ilişkisi ile ilgili olarak kullanılabilecek daha önce yapılmış risk değerlendirmelerinden elde edilen olumsuz bir etki olmadığına dair bilginin mevcut olması,
7-Transfer edilen genetik materyalin tanımlanması ve transfer edildiği canlı organizma içinde belirlenmesi için detaylı yöntem ve verilerin bulunması,
8-Daha önce yapılmış risk değerlendirmesi ve varsa sosyo-ekonomik ve etik değerlendirme sonuçlarının sunulması,
9- Kurul tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur.
Süreç hızlanacak
Biyogüvenlik Kurulu’nun 37 gen ile ilgili basitleştirilmiş ,şlem uygulaması bu genlere izin verilmesi sürecini hızlandıracak. Böylece yem sektöründe kullanılmak üzere genetiği değiştirilmiş(GDO) ) 14 mısır,9 soya,10 pamuk ve 4 kolza(kanola)olmak üzere 37 genin ithalatı ve bu genlerden kaynaklanan bulaşıklık sorunu daha kolaylaşacak.

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

GDO,Hayvancılık: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler