Şekerde GDO yok mu?

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Şekerde GDO yok mu?

13 Aralık 2010

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Ara 13, 2010

Geçen Perşembe “GDO’lu ürünler nerede? ” başlıklı yazıda Türkiye’ye bugüne kadar 32 çeşit GDO’lu ürünün girişine izin verildiğini, ancak ithal edilen bu ürünlerin nerede kullanıldığının tam olarak bilinemediğini yazdık.
Çünkü, 26 Eylül 2010’da yürürlüğe giren Biyogüvenlik Yasası ve GDO Yönetmeliği’ne göre, içerisinde binde 9’un üzerinde GDO içeren gıda ürünlerinin etiketinde “genetik yapısı değiştirilmiştir” veya “genetik yapısı değiştirilmiş üründen üretilmiştir” ibaresinin yazılması gerekiyor. Etiketlere yansımayan GDO’lu ürünlerin nerede olduğunu sorduk.
Yazı değişik kesimlerde yankı buldu. Pek çok internet sitesinde yayınlandı. Radikal Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarı Jale Özgentürk konuyu köşesine taşıdı. Çok sayıda okurumuzdan mesaj geldi. Kaygılı olanlarda var, konunun abartıldığını düşünenler de.
Soruya yanıt vermesi gereken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan henüz ses seda yok.
Bir açıklama da Şeker Kurumu’ndan geldi.
Şeker Kurumu’nun yazısı şöyle:
“Sayın Ali Ekber Yıldırım
Dünya Gazetesi
Gazetenizin 09/12/2010 tarihli nüshasında “Tarım Dünyasından” adlı köşede yayımlanan “GDO’lu ürünler nerede?” başlıklı makalenizde “İthalatına izin verilen GDO’lu ürünler arasında soya, mısır, kanola, şekerpancarı, patates, maya gibi gıda sektöründe yaygın kullanılan ürünler var. Bu ürünleri kimler hangi ürünlerde kullandı bilinmiyor. Tüketiciler farkında olmadan ithal edilen GDO’lu ürünleri afiyetle tüketiyor” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Konu, Tarım Köyişleri Bakanlığı’nın “Biyogüvenlik Yasası ve GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Yönetmeliği” ile ilgili olmakla birlikte, bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26 Eylül 2010 tarihinden sonra, özellikle ülkemizde şeker üretiminin hammaddeleri olan şeker pancarı ve mısır tohumlarının, transgenik (GDO’lu) tohum şeklinde ithal edildiği yönünde, bazı basın ve yayın organlarında gerçeklerle örtüşmeyen, asılsız haber ve yorumlar yer almıştır.
Kurumumuz bu haber ve yorumlara karşı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen yaptığı basın açıklamalarını, Şeker Kurumu web sitesi www.sekerkurumu.org.tr’den kamuoyuna duyurmuştur. Kurumumuz web sitesindeki;
16/03/2010 tarihli “Basında Pancar ve Nişasta Bazlı Şeker Üretimi İle İlgili Yer Alan Haber ve Değerlendirmelere İlişkin Basın Açıklaması”
05/08/2010 tarihli “GDO’lu Pancar ve Mısır İthalatı İddialarına Karşı Açıklama”
09/11/2010 tarihli “Şeker, Şeker Tüketimi İle Ülkemiz Şeker Rejimine Yönelik Yaygın İddialara İlişkin Basın Açıklaması” linklerinden ulaşılan basın açıklamaları incelenirse, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2010/1 sayılı Tohumluk İthalatı Genelgesi’ne göre, hiçbir transgenik (GDO’lu) tohum çeşidinin ithaline izin verilmemekte olduğu, bu kapsamda ithal edilen ne pancar tohumu ne de mısır tohumlarının GDO’lu olmasının söz konusu olmadığı, ülkemizde kullanılan şeker pancarının; 17/01/2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği”, mısır tohumlarının ise, yine aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” çerçevesinde üretim, ithalat ve çoğaltımının sıkı kontrollerle yürütülmekte olduğu hususlarının yanı sıra, Şeker Kanunu’nun “yurt içi talebi karşılayacak düzeyde şekerin yurt içinde üretilmesi” temel amacı doğrultusunda, şeker üretiminde kullanılan pancarın halihazırda yurtiçinden temin edildiği, 2009 yılında Kurumumuzca yapılan yönetmelik değişikliği ile yurt içine arz edilecek nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretiminde kullanılan mısırın da yurt içinden temininin sağlandığı, yurt içine arz edilen gerek pancar şekeri gerekse NBŞ’nin yurt içinde yetiştirilen hammadde kullanılarak üretilmesinin sağlanması nedeniyle, yurt içine arz edilmek üzere üretilen şekerlerin GDO’lu olmadığı görülebilecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
ŞEKER KURUMU”
Şeker Kurumu’nun açıklamasında yer alan basın açıklamaları incelendiğinde, Şeker Kurumu diyor ki, iç piyasaya arz edilen şeker ve mısırdan elde edilen nişasta bazlı şekerin GDO’ lu olmadığını iddia ediyor. GDO’ lu mısır ve şekerpancarının ithal edilmediği ileri sürülüyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 26 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı,İşlenmesi, İhracatı,Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdikten sonra oluşturulan “Bilimsel Komite” görev yaptığı süre zarfında 4 toplantı yaptı. Bu toplantılarda toplam 32 çeşit GDO’lu ürünün Türkiye’ye girişine izin verdi.
Komitenin ikinci toplantısı13-14 Mayıs 2010’da yapıldı. Sadece bu toplantıda genetiği değiştirilmiş 9 çeşit mısırın ithalatına izin verildi. Bugüne kadar toplam 16 çeşit GDO’lu mısırın ithalatına izin verildi.
Komitenin 4. toplantısında ise izin verilen diğer ürünlerin yanı sıra ilk kez 1 çeşit genetiği değiştirilmiş şekerpancarına izin verildi.
Kararda, “H7-1 şeker pancarı çeşidinin yem, gıda olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir” denildi.
Şeker Kurumu’nun iddiasına göre Türkiye’ye GDO’lu mısır ve şekerpancarı girmedi. Bilimsel Komite kararları ise tersini söylüyor. Komite kararları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde duruyor. İsteyen açıp okuyabilir.
Bizim sorumuz çok net. İthal edilen GDO’lu ürünler nerede?
Neden kimse etiketine bu ürünleri kullandığını yazmıyor.
Konya Şeker Fabrikası yasal hakkını kullanarak ve haklı olarak ürettiği şekerin ambalajına “GDO içermez” ibaresini yazıyor.
Başta Türkiye Şeker Fabrikaları olmak üzere, şeker üreticileri ve nişasta bazlı şeker üreticileri yasal haklarını kullanarak ürünlerinin etiketine “GDO içermez” ibaresini neden yazmıyorlar?
Bilimsel komite kararı ile ithal edilen GDO’lu mısır ve şekerpancarını kimin kullandığı ortaya çıkmazsa, tüm sektör töhmet altında kalır. O zaman, Şeker Kurumu’da bizim sorduğumuz soruya yanıt aramalı. GDO’lu mısır ve şekerpancarı nerede?

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

GDO,Şeker - Pancar: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler