GDO yasağı için yönetmeliğe gerek var mı?

·

05 Kasım 2009

·

Bu makalede ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

GDO yasağı için yönetmeliğe gerek var mı?

05 Kasım 2009

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Köşe Yazısı

Güncelleme: Şub 23, 2024

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in açıklamaları, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar(GDO) ile ilgili tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Başbakan Erdoğan ile Tarım Bakanı Mehdi Eker, GDO yönetmeliğini GDO’ yu yasaklamak için çıkardıklarını iddia ediyor.
“GDO yasaklandı mı?” başlıklı 29 Ekim tarihli yazımızda yönetmeliği bu yönüyle ele almıştık. O yazıyı www.dunya.com veya www.tarimdunyasi.net ‘ten okuyabilirsiniz. Ancak Başbakan Erdoğan ve Bakan Eker’in konuşmaları ile bu konuyu bir kez daha ele almakta yarar var.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Başbakan Erdoğan AKP Grup toplantısında GDO yönetmeliği hakkında şunları söyledi: “’Medya bu konuyla ilgili maalesef Bakanlığımızın yayınladığı yönetmeliğin tam aksine, teşvik ettiği manasına köşe yazıları ve haberler yapıyor. Bu yönetmelik teşvik eden değil, engelleyen bir yönetmeliktir, dikkatli okusunlar.”
Başbakanın bu açıklamasından birkaç saat sonra Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde GDO ile ilgili konuştu. Yine Anadolu Ajansı’nın haberine göre Eker’ in konuşmasının can alıcı bölümleri şöyle: “Bu yönetmelik, AB(Avrupa Birliği) standartlarıyla tamamen uyumludur. AB’den daha ileri olduğumuz hükümler de var. GDO’lu ürünlerin bebek mamaları ve formülleri, devam mamaları ve devam formülleriyle, bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması kesinlikle yasak. AB’de bu yasak değil. Bizim yönetmeliğimiz AB’nin mevcut yönetmeliğinden daha ileri. İngiltere dışında bebek mamalarıyla ilgili durum serbesttir. İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO’lu ürünlerin ithalatı ve piyasaya sunulması yasak. Burada da AB’den ileriyiz. Diğer maddeleri ise AB ile uyumlu. 
Bugünden itibaren işlem şu; Vatandaş getirdi herhangi bir gıda maddesi. Biz, kesinlikle analize tabi tutuyoruz. Eğer içinde herhangi bir GDO varsa, bunun ithalatına izin vermiyoruz. Birisi ‘ben şu gıda maddesini, ürünü, ham maddeyi ithal ediyorum. Bunun içerisinde GDO var’ dedi. Müracaat ediyor, alıyoruz. 15 ayrı belge hazırlamasını istiyoruz. Bu, 91 kişiden oluşan bilimsel komiteye havale edilecek ve incelenecek. Üç alanda; insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığıyla ilgili en küçük bir risk gördüğü takdirde buna izin vermiyor.
Dolayısıyla, bu yönetmelikle birlikte Türkiye’ye GDO’lu ürünün ithal edilmesi fiilen mümkün değildir. Yani sıfır düzeyindedir. Onun için bizim yönetmeliğimiz, bir çerçeve yönetmeliktir, bu yönetmeliğin gayesi GDO’lu ürünlerin ithalatını kolaylaştırmak değil, aksine ithalatını zorlaştırmak, kontrol ve denetim altına almaktır. Bu yönetmelikle ilgili söylenenler yanlıştır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye matuftur. Bu yönetmelik, GDO’nun Türkiye’ye fiili olarak girmesini kesinlikle engelleyen bir yönetmeliktir.” 
Bu iki konuşmadan sonra Başbakan Erdoğan’ın sözlerini emir kabul ederek yönetmeliği bir kez daha ve “dikkatli” bir şekilde okuduk. GDO’nun nasıl ve hangi madde ile yasakladığını bulamadık. Başbakanın deyimi ile belki de anlayamadık.
Fakat anlamamızı güçleştiren bazı sorular var.Bakanlık şu sorulara yanıt verirse belki biz de anlamış oluruz.
    1- GDO’yu yasaklamak için 5 bölüm, 21 madde ve 5 sayfadan oluşan bir yönetmelik hazırlamaya gerek var mı?
    2- Tek maddelik düzenleme ile “GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye girmesi yasaktır. Bu ürünleri getirenlere şu ceza uygulanır” denilemez mi?
    3-  Sayın Bakan diyor ki;  “bu yönetmelikle birlikte Türkiye’ye GDO’ lu ürünün ithal edilmesi fiilen mümkün değildir. Yani sıfır düzeyindedir.”  İthalatı  mümkün değilse, firmalardan neden müracaat etmelerini ve 15 belge getirmelerini istiyorsunuz? Yasaklanan bir ürünün neyine müracaat ediliyor?
    4- GDO’lu ürünler yasaklandıysa Bakanın deyimi ile 91 kişiden oluşan bilimsel bir komite neden kuruluyor? Bu komite ne iş yapacak?
    5- GDO’nun ülkeye girişini yasakladığını iddia ettiğiniz yönetmeliğe “GDO’ suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz” maddesi niye konuldu?
    6- Yönetmeliğin 6. maddesinin 5. bendi aynen şöyle: “Bakanlık, izin verilen GDO ve diğer GDO’ larla ilgili bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlar.” GDO yasaklandığına göre bakanlık, internet sitesinde neyi yayınlayacak? Bu madde yönetmeliğe yanlışlıkla mı girdi, yoksa Sayın Başbakan ve bakan bu yönetmeliği “dikkatli” bir biçimde okumadılar mı?
Daha fazla soruya gerek var mı? GDO’yu yasaklamak için çıkarıldığı iddia edilen 21 maddelik yönetmeliğin tamamı, GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye ithalatını, işlenmesini, dağıtımını ve tüketilmesini düzenliyor. Böyle bir yönetmeliği “GDO’yu yasaklamak için çıkardık” demek için ya gerçekten  okuduğunu anlamamak ya da kendi yurttaşlarını aptal yerine koymak olur. Belki de, bu yönetmelik bir yerlerde hazırlanmış ve Resmi Gazete’ye korsan olarak girmiştir. Kim bilir?

Bu makale ile ilgili yapılan yorumlar

GDO,Gıda: İlişkili Diğer Makaleler

En Son Yayınlanan Makaleler