Yemden süte 50 kalemde destek kalkıyor…

·

21 Ocak 2008

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Yemden süte 50 kalemde destek kalkıyor…

21 Ocak 2008

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Üreticiye ürün yerine hayvan başına  para verilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “doğrudan gelir desteğini kaldıracağız, araziye değil ürüne destek vereceğiz” açıklaması ile bitkisel üretime yönelik çalışmalar başlarken, hayvancılık desteklerinde de radikal değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yem bitkisinden süt üretimine kadar 50 kalem desteği kaldırarak hayvan başına destek ödeme sistemine geçmek için çalışmalara başladı.

Geçen  hafta hayvancılık sektörü temsilcileri ile görüşen Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, hayvan başına destek için ilk sinyali verdi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre bu ay sonuna kadar hayvan başına desteklemenin ayrıntıları açıklanacak. Bakanlığın çalışması sonuçlanırsa 2008’de hayvancılıkla ilgili tespit çalışmaları yapılacak ve ilk ödeme 2009’da yapılacak.

Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR-  Tarımsal destekleme modelindeki değişim hayvancılık sektöründe de uygulanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “doğrudan gelir desteğini kaldıracağız, arazi yerine ürüne destek vereceğiz” sözleri ile bitkisel üretime yönelik destekleme politikasında radikal bir değişikliğe gidilirken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan başına destek sistemine geçmek için  çalışma başlattı.
Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre, hayvancılıkta yem bitkisi üretiminden süte kadar her aşamada verilen 50 kalem desteğin kaldırılması ve hayvan başına tek bir ödemenin yapılması öngörülüyor. Hayvan başına ödeme için 2008’de tespitler yapılacak ve 2009’da ilk ödeme başlayacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, geçen hafta hayvancılık sektörü temsilcileri ile yaptığı toplantıda yeni sisteme ilişkin ilk bilgileri vererek sektörün tepkisini ölçtü. Bakan, hayvan başına ödeme yapmak için bir çalışma başlattıklarını ve bu ayın sonuna kadar bunu netleştireceklerini ve kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.
DÜNYA’ nın edindiği bilgilere göre, süt primi, buzağı teşviği, suni tohumlama, yem bitkisi üretimi, gübre çukuru ve daha bir çok desteğin olduğu hayvancılık destekleri yerine çiftçiye hayvan başına tek bir destek yapılacak. Hayvan başına ödeme sadece kültür ırkı ve kültür melezi hayvanlar için verilecek. Bu destekten  5 baş üstü ve 200 başa kadar olan hayvancılık işletmeleri yararlanabilecek. 5 başın altında hayvana sahip üreticilere destek verilmeyecek. 200 baş üzeri hayvancılık işletmelerine ise sadece 200 baş için destek verilecek.
Destekten yararlanmanın bir başka ön şartı ise hayvanların kayıt altına alınması. Bu konuda  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin soykütüğü ve önsoy kütüğü kayıtları ile  TürkVet- Veteriner Bilgi Sistemi ‘in kayıtları esas alınacak. Her iki kayıt sisteminde toplam 5 milyon civarında hayvanın kaydı var. Bu kayıtlarda  Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında kooperatifler üzerinden üreticilere  dağıtılan ikişer inekler de bulunuyor. İkişer inek sahibi üreticiler destekten yararlanamayacak. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre Bakanlığın düşündüğü şartlarda ancak 1 milyon 750 bin hayvan destek kapsamında olacak.
Destek yarı yarıya azalacak
1980’li yılların başında  çok büyük bir çöküş yaşayan hayvancılık sektörü son yıllarda verilen desteklerle yeniden canlanmaya başladı. Hayvancılık işletmeleri bu desteklerle kapasitelerini büyüttü.Sektöre dışarıdan yatırımların sayısı arttı. AKP Hükümetinin de en çok önem verdiği sektörlerden birisi hayvancılık oldu. 2002 yılında 83 milyon YTL olan hayvancılık destekleri, 2003’te 107 milyon YTL’ ye 2004’te 248 milyona, 2005’te 352 milyona 2006’da  700 milyon YTL’ ye ulaştı. 2007 yılında hayvancılık destekleri için 750 milyon YTL ödenek öngörülmesine rağmen desteklerin toplamı 1.2 milyar YTL’ ye ulaştı. 22 Temmuz’da yapılan  seçimden önce tarım bütçesinin yüzde 95’i harcandığı için hayvancılık destekleri ödenemedi. Ayrıca 750 milyon YTL öngörülen hayvancılık destekleri 1.2 milyar YTL’ ye çıkınca Maliye Bakanlığı tepki gösterdi. Bu kadar büyük bir sapmayı beklemeyen Maliye Bakanlığı, hayvancılık desteklerinde kısıtlamaya gidilmezse kaynak bulunamayacağını ve desteklerin ödenemeyeceğini Tarım Bakanlığına bildirdiği ifade ediliyor. Tarım Bakanlığı bir yandan 2007 desteklerini ödemek için Maliye Bakanlığı’ndan ödenek almaya çalışırken diğer tarafta gelecek yıllarda benzer sorunları yaşamamak için hayvan başına ödeme sistemine geçmek için çalışıyor.  Bakanlık, hayvan başına destek sistemine geçerek hayvancılık sektörüne verdiği desteği 1.2 milyar YTL’ den 500- 600 milyon YTL’ ye düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca 2008 bütçesi ile 2007 desteklerini ödeneceği için  2008’de yeni bir destek ödenmemesi ve hayvan başına destek ödemelerinin 2009 bütçesinden yapılması planlanıyor. Üreticilerin  alacağı destekler en az yarı yarıya azalacağı gibi, 2008’i’de desteksiz geçirecekler.
Gözler Antalya’da olacak
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği( HAYKOOP) tarafından düzenlenen ve yarın(22 Ocak’ta) Antalya’da yapılacak Hayvancılık Sektörü 2.Ortak Akıl Toplantısı’na Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’ in de katılarak yeni destek sistemi hakkında üreticilere  ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. HAYKOOP tarafından çiftçilere ve kooperatif yöneticilerine gönderilen davet yazısında  Eker’ in  mevcut kredilerin yapılanması ve yeni açılacak krediler hakkında bilgi vereceği ve yeni bir proje açıklayacağı özellikle vurgulanıyor. Bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in Antalya’dan yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
2007 destekleri ödeniyor
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hayvan başına destekleme sistemine geçerken üreticinin tepkisini azaltmak için  2007 desteklerinin ödenmesini hızlandıracak. DÜNYA’ nın edindiği bilgilere göre bugüne kadar 2007 hayvancılık destekleri kapsamında 190 milyon YTL ödeme yapıldı. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda ay sonuna kadar 750 milyon YTL daha ödeme yapılması planlanıyor. Ödemlere öncelikle küçük kalemlerden başlanacak. Süt primlerinin daha geç ödenebileceği ifade ediliyor.
UYGULAMADAKİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

YEM BİTKİLERİ
Yonca (Sulu)               130,00  YTL/Dekar
Yonca (Kuru)                80,00  YTL/Dekar                                  
Korunga                         80,00  YTL/Dekar
Tek Yıllıklar                   50,00  YTL/Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar       55,00  YTL/Dekar
Silajlık Mısır                   60,00  YTL/Dekar
Yapay Çayır-Mera         100,00  YTL/Dekar
Yem bitkileri üretimi desteklemelerinde yurt içinde üretilen sertifikalı tohum kullananlara yüzde 5, kalkınmada öncelikli illere yüzde10 ilave destek ödeniyor.

SERTİFİKALI YEM BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ
Yonca        1,50    YTL/Kg
Korunga, Fiğ-Macar Fiği, Hay. Pan., Yem Şal. 0,50    YTL/Kg
Diğerleri  0,25    YTL/Kg

DAMIZLIK DÜVE
Belgeli          550,00  YTL/baş
Sertifikalı     275,00  YTL/baş

SUNİ TOHUMLAMA
Kalkınmada Öncelikli  36,00   YTL/baş
Diğer                            26,00   YTL/baş

SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI
Soy Kütük     140,00  YTL/baş
Ön Soykütüğü  80,00   YTL/baş

SAĞIM HİJYENİ VE SÜT KALİTESİ
Sağım Ünitesi, Soğutma Tankı  (200 binYTL’ lik fatura) yüzde 40 ( fatura bedelinin % 40’ı)
Gübre Çukuru    (100 bin YTL’lik fatura) yüzde 40 ( fatura bedelinin yüzde 40’ı)

KÜÇÜKBAŞ ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
Koyun-Keçi 5,00  YTL/baş

TİFTİK ÜRETİMİ DESTEĞİ 
Oğlak Tiftiği 9,00  YTL/Kg
Ana Mal      (ince, iyi, sıra, hafif) 8,00 YTL/Kg
Tali 6,00  YTL/Kg

AŞILAMA
Koyun Keçi Brucellosisi             (Rev-1 Genç) 0,50  YTL/baş
Şap Aşısı Büyükbaş                    ( % 80 Üzeri Gerçekleşen) 0,75  YTL/baş
Şap Aşısı Büyükbaş                    ( % 80 Altında Gerçekleşen)0,50  YTL/baş
Şap Aşısı Küçükbaş                    (% 80 Üzeri Gerçekleşen) 0,50  YTL/baş
Şap Aşısı Küçükbaş                    (% 80 Altında Gerçekleşen)0,25  YTL/baş
Sığır Brucellosisi                        (S-19 GENÇ)1,00  YTL/baş
Koyun -Keçi Vebası (Ppr),   Koyun, Keçi Çiçeği  ve Şarbon0,25  YTL/baş

HAYVAN KİMLİK SİSTEMİ
Serbest Veteriner Hekimler ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ ne küpeledikleri 0-6 aylık sığır cinsi hayvan başına  2,00  YTL/baş

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER
Hastalıktan Arı -Sığır Hayvanı    50,00 YTL/baş

SÜT DESTEKLEMELERİ
Örgütlü Üreticiler 5,5 Ykr/litre
Diğerleri 3 Ykr/litre

Örgütlü Yetiştiricilerden, hayvanlarını soy kütüğü sistemine kayıt ettirerek, Bakanlıkça; yürütülen ıslah çalışmalarına katkıda bulunanlara beher litre süt için ilave olarak 1,5 Ykr/litre

Her birim kooperatif veya birliğin danışman (Ziraat Mühendisi ve/veya Veteriner Hekim) çalıştırmaları halinde, üretici örgütlerine (her birim kooperatif veya birliğe ödenmek üzere) beher litre süt için ilave  1,5 Ykr/litre

Üretilen sütün 5200 sayılı yasa ile kurulmuş Süt Üreticileri Birliği aracılığı ile pazarlayan örgütlü üreticilere beher litre süt için ilave 1,5 Ykr/litre

Sığır tüberkülozu ve sığır  brucellozu  hastalıklarından ari süt sığırı işletmesinden elde edilen sütler için, örgütlü (3 YKrş/Litre üzerinden) beher litre süt için %50 ilave destekleme,

GIDA GÜVENLİĞİ
Kesimhane, Mezbaha ve Kombinada Çalışan Veteriner Hekimlere Yapılan Destekleme
büyükbaş hayvan başına           ;  1,25  YTL, küçükbaş hayvan başına           ;   0,3 YTL,
devekuşu hayvan başına         ;   1 YTL,
1000 adet tavuk için                ;   2,0 YTL ,
500 adet  çıkma tavuk için      ;   2,0 YTL,
1000 adet hindi için                ;   12,5 YTL ,
tavşan hayvan başına               ;   0,15 YTL ,
(bir veteriner hekime aylık yapılacak destekleme miktarı  750 YTL’ den az, 3.000 YTL’ den fazla olamaz. )

ET DESTEĞİ
28 İlde, Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapan ve Et Balık Kurumu kombinalarında kesim yapan üreticilere 28 ilde karkas ağırlığının beher kilogramı için 1  YTL

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME DESTEKLEME ÖDEMELERİ
Yerli Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Büyükbaş 350  YTL/baş, Küçükbaş   60   YTL/baş
Yerli hayvan Gen Kaynaklarının Geliştirilmesi Küçükbaş Taban Sürü  30   YTL/baş
Küçükbaş Elit Sürü  35   YTL/baş

21.1.20087 Dünya Gazetesi

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

 1. mağdur 29 Ocak 2008 - 03:14 - Yanıtla

  secim dolayısıyla ödemediğiniz hak edişlerimizi alamadiğımızdan dolayı cok mağduruz
  herkes aynı görüşte

 2. ziraatcı 29 Ocak 2008 - 02:34 - Yanıtla

  Çok iyi olur. Adam yüzlerce dekar alana uydurma ekim yapıyor.Tarlaya bir daha uğramıyor.Hiç birşey üretmeden binlerce YTL destek alıyor.Hayvan başına verilirse suistimaller azalır.Gerçek üretici kazanır.

 3. trakyalı çiftçiler 31 Ocak 2008 - 04:58 - Yanıtla

  trakyalı çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Ülkenın en zengımn bolgesi olan trakya şimdi açlıkla bogusuyor.herkes tarlasını traktörünü satıyor.borçlar almiş basını gidiyor. hiçbir tarımsal destek ödenmedi.kimse hükümetten memnun değil. çiftçiyi perişan ettiler.çiftçi magdur edılırse bu ülke dağılır bunu hiçbir zaman unutmasınlar.

 4. hasan 1 Şubat 2008 - 03:05 - Yanıtla

  malesef uzun vadeli bir destek politikası yürütemiyoruz ülke olarak..hersene değişiyor destekler. şuan devam eden destek sistemi üretimi baltalıyordu değişmesi şarttı..yeni desteklemeden henüz tam bişey anlyamadık . umarım üretimi destekleyen kamçılayan bir destek çıkarda üreten de kazanır ülkemizde..

 5. garip çiftçi 2 Şubat 2008 - 04:38 - Yanıtla

  verilen desteklemeler işi yapacak aktif kişilere yöneltilmelidir.fakat bizim ülkemizde her önüne gelene destek bağlanıyor.işi yapmayacak insanların eline bağlanan destekleri biraz da yapacak insanlara bağlasanız türkiye belki kurtulur.işi yapmayacak insanlara verdiğiniz paraların size zarar olduğunun hala farkında değilmisiniz sayın yetkililer!!!hem çiftçiyi batırdınız hem de türkiye yi yazıklar olsun !

 6. boluluı mustafa 6 Şubat 2008 - 18:29 - Yanıtla

  ödemelerin zaten bu kadar ödenmesi gerekiyor ama her nedense çiftçiler her zaman sona bırakılıyor. düşünüyorum da köylü halkın sesi çıkmaz nasıl olsa diye mi böyle oluyor. hayvan başı ödemelerde de problem çıkacakdır.çünkü aynı ırk hayvana sahip çok az çiftçi var.bunu minimun (3) adet düşürülmesi gerekiyor.bu arada süt birligine üyelik için giden masrafıda göz önünde bulundurun lütfen.birde sorum olacak (5) adet aynı ırk varsa digerleri aynı ırk degilse digerlerine destekleme alamayacak mı?saygılarımla…

 7. serhat 12 Şubat 2008 - 14:12 - Yanıtla

  tarım bakanlıgı olarak her sene yenı bır sıstem getırıyor merak ettım.nıye hep degısıyor.hıc dıkış tutmadı.hesap kıtap yapmadan gırılıyor.sonra seneye bu destek kalkıyor.bu sene ıyı calısın da seneye bunu degıştırmeyın.bırde tarımsal kalkınma koop.uyelerıne destek yokmuş nıye acaba.bu adamlar durumu fakır dıye devlet ıkı inek verdı.cok zengın oldular bunlara inek destegı yok .ıkıser inegı devlete bagışlayak.çok zengın sınıfına gırdık galıba.destege ıhtıyacımız kalmamış.demek kı. serhat

 8. hayati 16 Şubat 2008 - 03:48 - Yanıtla

  cok iyi oldu tarlam paralar hak eder alsın ürün versin ama hayvancılık öldü ve hep zengın allıyor yem bıtkıler ve tarla paralar ödemesi ihtiyacımız var erzurum hayvan desteklemesi 5bas hayvan parası verın dadaş

 9. mustafa 7 Mart 2008 - 01:46 - Yanıtla

  hayvan başına destekleme çok yerinde ve geç kalınmış bir karar arazisi olan yem bitkisi ekim desteklemesiini alıp yemide hayvanı olana satıyor varmı böyle birşey biraz geç uyanıldı ama olsun hayvan başına verilecek desteklemelerin tatmin edici olması lazım

 10. şahın karageçılı 7 Mart 2008 - 09:17 - Yanıtla

  benım anlamadıgım konu hayvan başına destek eşıttır dogrudan gelır destegı.devlet tarla dgd kaldırıyor.ama hayvan dgd sı getırıyor.ha hayvan başına destek ha donum başına destek.ne farkeder.ıyı ise ıkısı de ıyıdır .kotu ise ıkısı de kotudur.tarlada ürüne destek. hayvana ürüne yok hayvan başına destek.kemal dervışı mumla arıyoruz.sayın tarım bakanımız bı koyluye donup baksa.ama nerde.

 11. maksut yıldırım 7 Mart 2008 - 09:31 - Yanıtla

  eskıden hayvan başına vergı vardı.tahsıldar ev ev dolaşıp hayvan sayısı ve vergı mıktarının teblıg edermiş.eşekler de vergısı en yuksek hayvan ımış.eşek sahıbı şaşırmış eşegını nereye saklasam dıye.bır döşek sermış.eşegı icıne koymuş ustune yorgan.bu arada eşegın ayaklarını da baglamayı ıhmal etmemiş.tahsıldar gelmiş. kontrol etmış ahırları evı.tam cıkacak derken eşegın oldugu odaya bakmiş bu ne demiş tahsıldar koylu babam demiş rahatsız demiş.tahsıldar odadan cıkmış.koylu de buyıl vergıden yırttım dıye sevınmış.bu polıtalar boyle devam ederse bu gunler yakındır.kemal unakıtan abımıze duyrulur .yenı bır vergı kalemı.tarım bakanımız zaten bastan razı herseye.maksut yıldırım

 12. Beytullah BERÇİN 16 Mart 2008 - 06:12 - Yanıtla

  2007 yılı bütçesinde Hayvancılık ödemelerinde evdeki hesap çarşıya uymamış. Maliye Bakanımız hayvancılık destekleme politikalarına müdahale etmişler.Sözde karma karısık görünen hesaplanması zor olan yani hayvancılıkta elde edilen ürüne,yapılan uygulamaya, elde edilen sonuca destekleme yapmaktansa hayvan başına destek hesaplaması daha kolay destekleme çeşidi. 2×2=4 bizim Maliye ve Tarım Bakanlığımızın hesaplama uzmanlarının öyle küsuratlı hesaplamalara vakit ayıracak zamanları yoktur bu zamanda.Hayvan ıslahıyla ,hijyenik ortamlarda yapılan üretimle, sağlıklı hayvandan elde edilen ürünlerle Türkiye hayvancılığının ve Türkiye geleceğinin Mali kazancını hesaplamak hem gereksiz hem de zordur bu uzmanlarca.

  Kolayı var 2×300=600….20×10=200…..50×5=250

  Kazanımlarımız ülke kazanımlarıyla beraber ve daim olmalıyken gelecekteki kayıplarımız olmakta. Son iki yıl boyunca suni tohumlama teşvikleriyle ülke hayvancılığında azımsanmayacak katkıların olduğunu kimse inkar edemez. Bu süreçte meslektaşlarımız, meslek odalarımız,yetiştirici birlikleri de daim olmayan gene azımsanmayacak kazanımların sarhoşluğunu yaşadılar.Yıllarca bir bedeli olduğu yeni yeni halkta oluşan Veteriner Hizmetlerinden Suni Tohumlama Hizmeti geriye dönüş yaşadı .Kimi yerde tamamen ücretsiz yapılan bu uygulama şimdilerde tekrar para karşılığı yapılmaya başlayınca akıbet Veteriner Hekimliğin kaybı olarak ortada.Önümüzde 3 yıl bedelsiz hayvan aşılamaları olacak gene Mesleğimizin bir kazanç kapısı daha bedelsiz yapılarak hayvan sahibi ve Veteriner Hekim arasında dengelenen bir kalem hizmet daha sekteye uğrayacak.Belki de sonraki bir dönemde Veteriner Klinik Hizmetleri de devlet tarafından destelenerek ücretsiz klinik hizmeti ,ücretsiz Paraziter ilaçlamalar ,ücretsiz Vitamin Mineral uygulama desteklemeleri…Sonuç hayvancılığın veya Veteriner hekimliğin desteklenmesi olmayacaktır.

  Bugün hayvan başına yapılan destekleme ödemeleri yapılmaya başlandığında önce bankada bekleyen hayvan sahibinin borçlarına mahsup edilecek ,artarsa hayvan sahibinin ,Bağkur, SSK borçlarına kesilecek ,artarsa hayvan sahibinin öğrenci masraflarına gönderilecek bir miktar daha,esnafa olan borç kapatılamasa bile piyasaya sıcak bi para akacak belki seçim öncesi.Hibe veya destekleme ödemeleri haydan geldi ya kimileride içkiye ,kimileri kumara harcayacak sarhoş olmak kolay mı?

  Diyeceğim o ki gene bu ödemeler hayvancılığa aktarılamayacak. Ahırlar dolacak ama yemlikler de ,süt tankları da, mezbaha kantarları da boş kalacak.TÜİK kayıtlarında ve siyasinin propaganda nutuklarında Türkiyedeki Hayvan sayılarında afaki bir artış sağlanacak.Bu arada kırmızı et kaçakçılarının da işi kolaylaşacak, mezbahalarda kesilemese de Türkiyedeki TÜİK hayvan sayısına göre tüketilen kırmızı et dengeli olacak.Çobanlar işsiz kalacak çünki ülkemizin hayvanları ıslah edilmiş olacaklar ya koyunlar sığırlar kendi başlarına dağı, merayı otlayıp sessiz sedasız köy meydanını tozutmadan ahırlarına ağıllarına uslu uslu dönecekler. Kuzu sesleride buzağı sesleride olmayacak onlarda sanki hiç yoklarmış gibi sessiz sedası bekleyecekler ıslah edilmişler ya.

  Maliye ve Tarım Bakanlığı uzmanları 2007 yılı destekleme ödemelerinde haksız kazanç elde edilip edilmediğini araştıramadılar veya araştırmadılar.Bunları tespit etmenin onlar için bi kazancıda kaybı da olmayacaktı.Desteklemelerin ürüne ,hizmete yapılmasının da bi kazancı veya kaybı yok ortada.

  Dedim ya 2×2=4 Maliyet ve Kazanç bu kadar net biline bilmeli.

  Bana da ALLAH İSLAH ETSİN demek düşiii şimdiki hal…

 13. sadık 16 Nisan 2008 - 04:36 - Yanıtla

  sayın akparti kurmayları 1,hayvancılıkta destekler kalkmıştır güzel sütfiyatları kilo ğıramda100,binlirağibi birdüşüş ğördü.ĞELELİM YEM,ĞÜBRE,VEMAZOT,Buğirdiler100/100ve100/50ARTMIŞTIR budurumkarşısında BURDURDA ŞEHİRLİNİN EFENDİSİ OLAN Köylü bitmiştir Hayvan başınaverilen destekde uyğundeğildir 25Kilosütveren birmal,ile SADECE,5KİLOsütveren birmal aynıkefedetutulamaz.ÜLKEMİZTERÖRDOLAYISIİLEGERCEKTENMatdivemanevi olarak yıbranmıştır budurumda fedakarlıkyapalım amabirliktevedüşünerek yapalım TARIM ve HAYVACILIK bitmiştir 2007 YILIyembitkisi desdekleri nezaman ödene bilir CENABI ALLAHIM HEPİMİZE YARDIMCIOLSUN İNŞA,ALLAH.SADIK KAYACAN.

 14. devlet memur 21 Nisan 2008 - 23:52 - Yanıtla

  önce tarımda çalışan memurlar bitti.
  zaten araç gereç bitik ti.
  şon desteklemelerde çiftçimiz bitti.
  tarım ve hayvancılıktan anlamayanlar bu işi yaparsa böyle olur.
  mehdi de anlamıyor…o sadece yalama..
  saygı ve sevgiler

 15. bitlis 13 9 Mart 2009 - 10:20 - Yanıtla

  bu projeyle buyuk olçekteki çiftçiler bu destekten yararlanacak ama küçük ölçekte ve kırsal kesimdeki çiftçiler bundan yararlanamayacak birliklere üye olsanda 5 inekten birinin yavrusu olurse diyer hayvanlarada destek alınamıyor.artı bu hayvanlara suni tohumlama şartmış.kırsal kesimdeki adam nasıl suni tohumlama yapacak yapanlarında % 72/80 sen oranında tutmuyor.çifçi buşekildede madurediliyor buişi yapanlar sadece parasal duşunup çiftçiyi soyuyor
  yani çiftçi bu destekleri alabilmek için yırtınıyor ama almıyor çiftçi destek alabilmek için bir okadarda üzerine birakıyor ala bilenler.
  açıkçası bundan yararlananlar birliker çiftçiler değil

 16. TÜRKIYE TARIMDA SÖZ SAYIBI OLSUN 10 Mart 2009 - 12:37 - Yanıtla

  desdek deyil pazar bulsun

 17. ALMANYADAN 11 Mart 2009 - 10:32 - Yanıtla

  ILK ÖNCE YEM BITKISI DESDEGINE KALDIRSINLAR BU DESDEKLERE BANKALARA VERSINLER BANKALAR FAIZI DÜSÜRÜP DÜSÜK FAIZLE ISTEYENE HAYVAN VERSIN AHIR KURUP VERSIN
  YESIL SERMAYEYE DAHADA GÜCLENDIRILSIN
  KOMBASSAN HOLDINGE INALILMAZ KRADILER VERSIN CIFTCI ÖLSÜN BE KARDES

 18. mehmet yılmaz 27 Nisan 2009 - 13:37 - Yanıtla

  hayvancılıga tam destek verilsin hayvancılıgın kalkın ması için…

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler