Tekirdağ Büyükşehir, tarım yatırımlarını 3 kulvarda sürdürüyor

·

06 Mart 2018

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tekirdağ Büyükşehir, tarım yatırımlarını 3 kulvarda sürdürüyor

06 Mart 2018

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tekirdağ Büyükşehir, tarım yatırımlarını 3 kulvarda sürdürüyor

İstanbul’a komşu olan Tekirdağ,sanayi ve turizmin yanı sıra tarımda da çok önemli potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek için Tekirdağ Büyükşehir belediyesi tarım faaliyetlerini , üretimin artırılması,gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve pazar paylarının artırılması için üç kulvarda çok sayıda proje uyguluyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,ilin tarımsal potansiyelini değerlendirmek için,üretimin artırılması,gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve pazar paylarının artırılması için bir çok proje uyguluyor.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Kırsal Kalkınma, Alt Yapılar ve Haller Şube Müdürlüğü ile kırsal kalkınmaya yönelik projeler uyguladıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:” Tarımsal kalkınmaya yönelik projelerimizi 2015 yılından bu yana üç kulvarda uygulamaya devam ediyoruz.Birincisi; “Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi” kapsamında, kırsal turizm, manda yetiştiriciliği, odun dışı orman ürünleri, arıcılık faaliyetlerimiz var.İkincisi; “Üretimin Artırılması” başlığı altında, tarımsal sulama, iklim değişikliğinin tarıma etkileri, alet makine desteği, tarla yollarının yapımı, fidan desteği, bağcılık, mera yönetimi, yem bitkileri ekilişi, damızlık koç ve teke dağıtımı, eğitim- yayım hizmetleri konusunda projeler uyguluyoruz. Üçüncü olarak ise, “Pazar Paylarının Artırılması” için, meyve ve sebze toptancı hali, su ürünleri hali, soğuk hava deposu,süt soğutma tankları yatırımları yapıyoruz.

Arıcılığa özel önem veriliyor

Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik projeler kapsamında arıcılığa özel önem verdiklerini anlatan Albayrak: “Tekirdağ’ın tarımsal üretim deseni ve arazi kullanım dağılımı dikkate alındığında, arıcılığın mutlak suretle geliştirilmesi gerekiyor. Projemiz aile işletmelerinin gelirlerini arttırmada büyük yararı olduğu gibi Tekirdağ mevcut tarımsal üretim kalıbının ve sahip olunan mekanizasyon derecesinin sebep olduğu yüksek orandaki atıl iş gücü de üretime katılmış olacaktır. Bu proje 2015 yılında başladığında 1600 aday arıcıya bir haftalık eğitim verdik. Proje kapsamında il genelinde koşullara uygun olan 930 kişiye üç yılda 12 bin adet kovan dağıtıldı. Yeni müracaatlar ile proje yararlanıcı sayısı 1035’e yükselmiş olup, bunlardan 260 kişi 30 kovanlık işletme seviyesine ulaşarak proje ile Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olabilir ölçeğe ulaştı. Bu yıl dağıtılacak 4 bin adet çift katlı modern kovanların ihalesi tamamlandı.”dedi.

Manda yetiştiriciliğine destek

Yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini Saray ilçesinde yeniden canlandıracak bir projeyi Tekirdağ ili Manda Yetiştiricileri Birliği ile sürdürdüklerini belirten Albayrak şunları söyledi: “Yetiştiriciliği eskiden beri yapılan ancak sayıları gittikçe azalan manda varlığının çoğaltılması, verimliliklerinin artırılması ve markalaşma yoluna gidilmesini amaçlıyoruz.Bu projenin kırsal kesimde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak gibi ekonomik gerekçeler yanında göçün önlenmesi, kırsal kesim gelir kalemlerini çeşitlendirerek gelir düzeyinin artırılması yoluyla refah düzeylerinin yükseltilmesi gibi sosyokültürel amaçları da bulunmaktadır. Projenin uygulanması ile ilçe genelindeki manda sayısı 1400 başa ulaştı. En önemli çıktı, Saray ilçesinde mandacılığın tekrardan yaygınlaşıp, canlanması oldu.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin diğer önemli projeleri:

Koyunculuğu Geliştirme: Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile uygulanan proje kapsamında 418 işletmeye toplamda 600 baş damızlık merinos koç teslim edildi.

Mera İyileştirme ve Yönetimi: Yeterli düzeyde verim alınamayan meralar ıslah edilerek, bu güne kadar 83 kırsal mahallenin 95 bin 600 dekarlık merasına 2 bin 389 ton kompoze gübre verildi. Hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 44 adet hayvan içme suyu göleti yapıldı.

Yem Bitkileri Projesi: Hayvan yetiştiricilerine kendi yem bitkilerini üretmelerini teşvik etmek amacı ile il genelinde 1305 çiftçiye 131 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Bağcılığı Geliştirme:Tarım Kooperatifler Birliği ile Bağcılığı Geliştirme Projesi ile birim alandan alınan üzüm miktarının ve kalitesinin yükseltilmesi, bağcılıkta özellikle mekanizasyon olanaklarının geliştirilmesi ile verimliliğin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi sofralık bağ alanı yüzde 3 oranında artırıldı.

Meyveciliği Geliştirme: Şarköy Ziraat Odası ile yürütülen proje ile kapama meyve bahçeleri tesisini yaygınlaştırmak, ekonomik ömrünü tamamlamış meyve ağaçlarını gençleştirmek, bahçelerde bulunan boşlukların meyve fidanı dikerek değerlendirilmesini sağlamak, tarımsal arazi varlığı az ve küçük işletmelerin katma değeri yüksek ancak işçilik talebi fazla olan meyveciliği geliştirilmesi hedefleniyor.

Hijyenik Süt Projesi: Süt üreticilerinin ürettikleri sütü hijyenik koşullarda saklayabilmesi, gelirlerinin ve refahının yükseltilmesi için Çorlu Süt Üreticileri Birliği’ne 2 tonluk ve Saray Manda Süt Üreticileri Birliği’ne 1 tonluk süt soğutma tankının montajı yapılarak teslim edildi.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler