Tarıma düşük faizli kredi

·

02 Ocak 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarıma düşük faizli kredi

02 Ocak 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 23, 2024

Tarıma düşük faizli kredi

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2017’de kullandıracağı düşük faizli yatırım ve işletme kredilerinin koşulları belli oldu.
Bakanlar Kurulu’nun 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayınlanan Kararı ile damızlık kombine ırk hayvan yetiştiriciliği ile yaygın bitkisel üretimde kredi limit oranları artırıldı. Ayrıca geçen yıl ilk kez başlatılan seraların modernizasyonu kredisi bu yıl da devam edecek.
Bakanlar Kurulu’nun “Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar”ına göre 1 Ocak- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak düşük faizli kredi limitleri ve faiz indirim oranları özetle şöyle. ”
Süt sığırcılığında sıfır faiz devam ediyor
Damızlık süt sığır yetiştiriciciliği yapanlara geçen yıl olduğu gibi üst limit 12 milyon 500 bin lira. Faiz oranlarında da değişiklik yapılmadı buna göre,750 bin liraya kadar olan yatırım kredilerinde yüzde 100 işletme kredisinde ise yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. 750 bin liradan 5 milyon liraya kadar faiz indirim oranı yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50 uygulanacak. 5 milyon lira ile 12.5 milyon lira arasındaki dilimde ise yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
Yaygın hayvansal üretim kredilerinde de değişiklik olmadı. Kredi üst limiti 200 bin lira, yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.
Damızlık etçi ve kombine ırklarda destek arttı
Geçen yıla göre, en önemli değişiklik damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliğinde oldu. Geçen yıl toplam 7.5 milyon lira olan kredi üst limiti 12.5 milyon liraya çıkarıldı. Faiz indirimi ise kademeli olarak uygulanacak. Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliğinde 750 bin liraya kadar olan kredilerde yatırım kredisi yüzde 100 faiz indirimli, işletme kredisinde ise yüzde 50 indirim yapılacak. Aynı kapsamda 750 bin lira ile 5 milyon lira arası kredilerde yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50, 5 milyon lira ile 12 milyon 500 bin lira arasında kullandırılacak kredilerde faiz indirimi yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde ise yüzde 25 olacak.
Damızlık düve yetiştiriciliğinde 7.5 milyon lira olarak belirlenen üst limitli yatırım kredilerinde yüzde 100 yatırım kredilerinde ise yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yatırım kredilerinde yüzde 50,işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak kredinin üst limiti 3 milyon lira.
Küçükbaş hayvancılık yatırımlarına sıfır faiz
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 5 milyon lira üst limitli yatırım kredilerinde yüzde 100, işletme kredilerinde yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak.Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise yatırım kredilerinde yüzde 100,işletme kredilerinde yüzde 5o faiz indirimli kredinin üst limiti 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.
Arıcılık ve kanatlıya faiz desteği sürüyor
Arıcılıkta 1.5 milyon lira üst limitli yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 50, kanatlı sektöründe 3 milyon lira üst limitli yatırım kredilerinde yüzde 50, işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde ise 7.5 milyon lira üst limitli kredinin yatırım ve işletme kredisinde sıfır faiz uygulanacak. Hindi besiciliğinde ise 1 milyon liraya kadar yatırım kredilerinde yüzde 50,işletme kredilerinde yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak.
Su ürünlerinde değişiklik yok
Su ürünleri yetiştiriciliğinde 5 milyon lira üst limitli yatırım kredilerinde yüzde 100 işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Su ürünleri avcılığında ise 2 milyon lira limitli yatırım ve işletme kredisinde yüzde 50 faiz indirimi var.
Örtü altı destekleniyor
Kontrollü örtü altı tarımı kredi limiti 10 milyon lira. Bu kapsamda 750 bin liraya kadar olan yatırım kredilerinde yüzde 75,işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. 750 bin lira ile 5 milyon liralık dilimde ise yatırım kredilerinde yüzde 50,işletme kredilerinde yüzde 25, 5 milyon lira ile 10 milyon lira arsındaki dilim için ise yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
Yaygın bitkisel üretimde limit arttı
Yaygın bitkisel üretrim kredi üst limiti 250 bin liradan 750 bin liraya çıktı. 100 bin liraya kadar olan yatırım ve işletme kredisinde yüzde 50 faiz indirimi, 100 bin lira ile 750 bin liraya kadar olan kredilerde ise yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
Tarımsal mekanizasyonda faiz değişti
Geçen yıl 1.5 milyon lira üst limitli yatırım ve işletme kredisinde yüzde 50 faiz indirimli olan tarımsal mekanizasyon kredisinde limit değişmezken bu yıl sadece yatırım kredisinde yüzde 75 faiz indirimi uygulanacak. Traktör bu kapsamın dışına çıkarılarak 50 bin liraya kadar yüzde 50, 50 bin lira ile 250 bin lira arasındaki yatırım kredisinde yüzde 25 faiz indirimi uygulanacak.
Geçmiş yıllardaki riskler dikkate alınacak
Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek.
Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
Sözleşmeli üretime 10 milyon lira kredi
Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10 milyon liraya kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında belirtilen indirim oranları uygulanacak.
İşletme satın alanlara kredi verilecek
Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınacak.
Ayrıntılar tebliğde yer alacak
Kredilerle ilgili teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek.
Diğer krediler
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan üretimi ve kullanımı,süs bitkisi üretimi,seraların modernizasyonu,iyi tarım,organik tarım,modern basınçlı sulama,arazi alımı,lisanslı depoculuk,soğuk hava depo yatırımları,Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin üretim konuları da Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer aldı.

Tarımsal Kredi konuları ve faiz oranları

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler