Tarım Şurası’nda küresel şirketler,ithalat ve kooperatifçilik vurgusu

·

21 Kasım 2019

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım Şurası’nda küresel şirketler,ithalat ve kooperatifçilik vurgusu

21 Kasım 2019

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Tarım Şurası’nda küresel şirketler,ithalat ve kooperatifçilik vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.Tarım ve Orman Şurası’ nıın sonuçlarını açıkladı. Toplam 60 maddeden oluşan sonuç bildirgesinin 6 maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer aldı. Erdoğan, tarımın stratejik önemine, dışa bağımlılık, ithalat ve kürsel şirketlerin rolüne vurgu yaptı. AKP Hükümeti dönemindeki tarım politikalarını, destekleri ve uygulamaları anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise kooperatifçilik ve sözleşmeli üretim modeline dikkat çekerek, örgütüyle sözleşme yapan çiftçilere kooperatiflerin hasat vadeli sıfır faizli kredi sağlayacağını, girdilerini temin edeceğini ve hasat sonrası mahsuplaşma olacağını söyledi.

Yeni bir şey yok

Tarım Şurası kararlarına bakıldığında “yeni” “ilk kez açıklanan” denilecek pek bir şey yok. Sektörün uzun zamandan bu yana konuştuğu,tartıştığı ama çözüm bulunamayan konular. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söylediği gibi önemli olan söylemek, kararları almak değil, takipçisi olarak bunları uygulamaktır. Sorun uygulamada.

Erdoğan’ın konuşmasın 31 Mart yerel seçiminden önce,Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 6 Mart 2019’da yapılan “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” toplantısındaki söylemleri ile genel hatlarıyla aynıydı.

O konuşmada da tarımın stratejik önemine, tarımda dışa bağımlılığın güvenlik sorunu olarak gördüklerine vurgu yapmıştı. Tarıma verilen destekleri anlatmıştı.

Et ve canlı hayvan ithalatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı et ve besilik hayvan ithalatının zorunlu olmadıkça yapılmayacağını söyledi. Kasım ayı itibariyle besilik hayvan ithalatı ile ilgili yeni talep alınmadığını belirterek “2020’de de inşallah aynı hassasiyet devam edecek” dedi.

Fakat, biliyoruz ki Sırbistan ve Bosna Hersek’ten ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin söylemi ile “sosyal sorumluluk” çerçevesinde ithalat yapılıyor. Kaldı ki, besilik hayvan ve et ithalatı özellikle 2017-2018 döneminde o kadar abartıldı ki, şu anda Et ve Süt Kurumu depolarında ihraç edilmek üzere 50 bin tondan fazla kırmızı et var. Besicilerin elinde de kesim zamanı geçen hayvanlar var.

Cumhurbaşkanı organik tarım konusundaki başarıdan söz etti. Yakın zamanda 24 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan 2019 Tarımsal Destekleme Kararnamesi ile organik tarım ve iyi tarım destekleri yarı yarıya azaltıldı. 2016’dan itibaren üç yıl üst üste destek alanların 2019 ürünü için destek alamayacağı bu kararın uygulama tebliğine konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini yazanlar Resmi Gazete’de yayınlanan kararları okumuyorlar mı?

İthalat,küresel şirket vurgusu önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Artık kurban bayramında filan hayvan ithalatı yapmayalım istiyoruz.”, “Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en az savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir.” Türk tarımını küresel şirketlerin kar odaklı çarkında ezdirmeyeceğiz” sözleri çok önemli.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dile getirdiği tarladan sofraya daha etkin izlenebilirlik ve denetim,gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı hale getirilmesi, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gibi konular yıllardır gündemde olmasına rağmen, çok söylenen ama yapılmayan konulardan bir kaç tanesi. Umarız bundan sonra yapılır.

Açıklanan destekler tekrar açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında zeytine cumhuriyet tarihinde ilk kez kilo başına 15 kuruş destek verileceğini, sürüye katılacak küçükbaş hayvanlarda hayvan başına 100 lira ödeneceğini “2020 yılının müjdeleri” olarak anlattı. Bu destekler 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Konuşmada en çok dikkat çeken konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile konuştuğunu ve alışılmışın dışında bir dayanışma içinde olacaklarını, bankanın çiftçilerle ortaklığa gideceğini söylemesi. Herkes merakla bu konudaki ayrıntıları bekliyor.

Sözleşmeli üretime destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şura’da tarımda planlama,girdiler, finansman, örgütlenme,gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar ve pazarlama konularının öne çıktığını ve gelecek 5 yılın yol haritasının bu çerçevede çizileceğini söyledi. Sözleşmeli üretim yapan örgütlere destek sağlanacağını söyledi.Bundan sonra kooperatifçiliğin öne çıkacağı görülüyor.

İş planı hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra iki aylık dönemde mevzuat, bütçe, zaman ile ilgili bir iş planı hazırlayacaklarını ve Şura’da alınacak kararları uygulayacaklarını söyledi.

III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi

1- Tarım ve orman politikalarının; stratejik üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulması, bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi,

2- Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması,

3-Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması,

4-Sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine dayalı, birim sudan maksimum faydayı sağlayacak, tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilerek güvence altına alınması,

5-Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması,

6- Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun çözülmesi,

7- Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürekliliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve en önemlisi Jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde stratejik anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamalarının devam edilmesi, uluslararası tarım ve orman faaliyetlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,

8- Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılarak tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir veri tabanının oluşturulması,

9- Serbest piyasa düzeni içerisinde tarımsal ürünlerde fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi için stok takip sisteminin oluşturulması, gıda depolarında izlenebilirliğinin sağlanması,

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu kapsamındaki ürünlerin artırılması, sistemin geliştirilmesi, lisanslı depo işletmelerince tarım ürünlerine dayanılarak oluşturulan elektronik ürün senetleri ticaretinin yaygınlaştırılması,

11- Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,

12- Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi,
13- Buzağı ölümleri ve döl verimi istatistiklerinde uluslararası ortalamalara ulaşılması,

14- Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması,

15- Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle yerli ırklarımızın muhafaza ve ıslahına yönelik çalışmaların artırılması,

16- Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi,

17- Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi,

18-Su ürünlerinde balık işleme sektörünün geliştirilmesi, pazarlama ve marka tescilinin desteklenmesi, ihracatın ve yerli tüketimin artırılması,

19- Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su ürünleri türleri ile üretim ve verimliliğin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde artırılması,

20- Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisini tarım sektörüne entegre ederek Akıllı Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, Akıllı Tarım konusunda yetişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman sayısının özel programlar uygulanarak artırılması,

21- Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilmesi

22- Ülkemizin yerel hazinesi olan ata (yerel) tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması,

23- Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin arttırılması,

24- Tarım ve ormancılıkta İklim değişikliği ile önemi daha çok artan meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında etkin kullanılması, iklim değişikliğinin etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin arttırılması ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planlarının geliştirilmesi,

25- Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılması, korunması ve izlenmesinin sağlanması,

26- Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve daha verimli yönetilebilmesi, ihtiyaç duyulan hukuki alt yapının sağlanabilmesi amacıyla Su Kanununun çıkarılması,

27- Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin önümüzdeki 25 yılda tamamlanması, tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması,

28- Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin kullanılması için kamu, özel sektör ve üniversiteleri de kapsayacak yeni bir kurumsal altyapının oluşturulması,

29- Tarım ve ormancılıkta yerli genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin tespit, korunma, ıslah ve yaygınlaştırılması çalışmalarının artırılması,

30- Tarım ve orman ürünlerinde kalite ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanması, sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması,

31- Ülkemizde yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinde ihracat gelirlerini arzu edilen seviyelere çıkarmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve özendirme çalışmalarının desteklenmesi, dünya üretiminde lider konumda bulunduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması ve pazar paylarının artırılması,

32- Tarım ve ormancılıkta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması,

33- Tarım ve ormanla ilgili tüm mevzuatın bütüncül olarak değerlendirilmesi, yalın ve çelişkisiz bir mevzuat yapısının oluşturulması,

34- Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha alt yapımızın yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin kontrolün sağlanması,

35- Tarımsal girdi ve finansman ihtiyacını karşılayan sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modellerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

36- Arı ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması ve katma değerli arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, bal harici ürünlerin eğitimlerinin yaygınlaştırılması, tüketiminin artırılması

37- Atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak için geri dönüşüm tesislerinin artırılması, atıkların değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi,

38- Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin
artırılması, coğrafi işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden geçirilerek mevzuatın tamamlanması,

39- Kadastrosu kesinleşen ormanların tapuya tescilinin tamamlanarak, orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tayin ve tespiti (2/B) çalışmalarında yaşanan mülkiyet sorunlarının giderilmesi,

40- Uluslararası standartlara uygun Ulusal orman envanterinin tamamlanması,

41- Ülkemizin uluslararası arenada orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirilmesi,

42- Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, yapısal ahşap standartlarının belirlenmesi ve ahşap yapı mevzuatının düzenlenmesi,

43- Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespit, korunma, geliştirme ve izlenme çalışmalarının sürdürülmesi,

44- Orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması için odun dışı orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi,

45- Tarımsal üretimde ve ormancılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması,

46- Başta çiftçilik olmak üzere Tarım ve Ormancılık sektöründe yürütülen faaliyetler için meslek standartlarının oluşturulması, çiftçilik mesleki eğitim kurumlarının açılması ve eğitim alan gençlerin teşvik edilmesi, tarım ve ormancılıkta mesleki eğitimin geliştirilmesi,

47- Organik ve organomineral gübre üretiminin ve kullanımının teşvik edilerek kimyasal gübre ithalatının ve çevre kirliliğinin azaltılması, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması,

48- Üretici Örgütlerinin girdi temini, üretim ve pazarlama aşamalarında etkinliklerinin arttırılması için yönlendirilmesi,

49- Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesinin belirlenmesi, bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuatın çıkarılması,

50- Beslenme okuryazarlığının artırılması,

51- Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması,

52- Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının etkin caydırıcılığı için mevzuatta düzenleme yapılması,

53-Deneyim ve teknik bilgi değişimi amaçlı uluslararası projelerin teşvik edilmesi,

54- Orman içi ve kenarındaki mesken ve işyeri ruhsatlandırmalarında yangın güvenliği açısından gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması,

55- Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması,

56- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hükümlülerin kullanılması

57- Çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi; uluslararası kuruluşlarla etkin işbirliği yapılması,

58- Tarım sektörünün en önemli problemi olan risk ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili ürün sigortasının çıkarılması,

59- Tarım, orman ve suyun yönetiminin aynı çatı altında toplanmasından doğan sinerjinin bölgesel dinamiklerle en etkin şekilde ekonomiye yansıtılması için bölge veya havza bazlı yönetim modeline geçilmesi,

60- Bir sonraki Tarım Orman şurasının 2024 yılında toplanması önerilmiştir.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

  1. Selahattin adak 21 Kasım 2019 - 19:24 - Yanıtla

    Bunlar zaten olağan durumlar, bilinenin ötesinde bir yenilik yok. Asıl önemli olan yıllarca AB ye üye olacağız diye çıkarılan kapulatusyon tarzı uyum yasaları. Bu yasalar ulusal değerlerimizi bağlı yerli ve milli olmaktan bizi uzak tutmuştur.

  2. Poyraz 27 Kasım 2019 - 20:04 - Yanıtla

    Ülkemiz tarımı artan üretim maliyetleri tarlada 5 kuruş pazarda 7 lira çözümsüzlünden dolayı sınıfta kalmıştır gelin begenmediginiz 100 bin üretim gönüllüsunu toplayıp sorun sorunlar ortaya çıksın

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler