Tarım sigortalarında riskler,ürünler ve prim oranları

Tarım Haberleri

·

02 Ocak 2015

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım sigortalarında riskler,ürünler ve prim oranları

02 Ocak 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 22, 2024

Bakanlar Kurulu 2015 yılında Tarım Sigortaları Havuzu(TARSİM) tarafından kapsama alınacak riskler,ürünler ve prim desteğini belirledi.2014’te bir çok felaket üst üste yaşandı. Kuraklık, don, dolu ve daha bir çok felaketten zarar gören çiftçilerden sigorta yaptıranlar bu zararlarını bir ölçüde karşıladı. Sigorta yaptırmayanlar ise zararını karşılayacak bir teminat alamadı. Çiftçilerin tarım sigortası konusunda daha duyarlı olmaları gerekiyor. Kaldı ki, devlet sigorta yaptıran çiftçiye primin yarısını ödüyor.
Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2014 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 2015 yılında teminat altına alınacak ürünler ve riskler şöyle:
Bitkisel ürünler:Dolu ana riski ile birlikte:fırtına,hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde verilir. Ayrıca,bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski; ayrıca meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski,ilgili genel şartlar ile teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Seralar: Dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem,sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında;Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Büyükbaş hayvan:Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar için ölüm riski; ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Küçükbaş hayvan:Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için ölüm riski; ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Kümes hayvanları: Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve kümes hayvanlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Su ürünleri: Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski;ile kafes ve ağlar için kazalar,predatör saldırısı,fırtına,hortum ve deprem riskleri ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin mevcut tesis, işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Arıcılık:Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif(arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına,hortum,yangın,heyelan,deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.
Yüzde 50 prim desteği var
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre,belirlenen riskler için 2015 yılında, sigorta priminin yüzde 50’si oranında destek verilecek.Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.
Haksız yere destek alanlar 5 yıl destekten yararlanamaz
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar.
Sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler,5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacaklar.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler