Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi

Tarım Haberleri

·

11 Mart 2015

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi

11 Mart 2015

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile Ankara’da Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi tanıtıldı.Dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanacağı belirtilen bu sistem, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in deyimi ile 77 milyon yurttaşı yakından ilgilendiriyor.
Bu denli önemli olan Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi nedir? Nasıl çalışıyor? Üreticiye, tüketiciye ne gibi yararlar sağlayacak?
1-Sistemin ana omurgasını Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi(TARBİL) oluşturuyor. TARBİL’i bilmeden Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi’ni anlamak zor. TARBİL, ülke tarımının her alanda kayıt altına alındığı, verilerinin tutulduğu, raporlamalarının yapıldığı ve sonuçlarının gözlemlendiği entegre bir sistem. Bu kapsamdaki faaliyetler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 2011’de imzalanan bir protokol çerçevesinde sürdürülüyor.
2- Projenin önemli amaçlarından biri, tarım istatistikleri konusuna kalıcı bir çözüm getirebilmek için, dönemsel tahmin çalışmalarını bir yana bırakıp sürekli ve gerçek zamanlı veri toplayan, hizmet sunarken topladığı veriyi sürekli arttıran bir bilgi sisteminin kurulması. Bu doğrultuda tarım alanlarının tespiti, bu alanlardan, zirai faaliyetleri etkileyen çevresel faktörlerden ve her türlü zirai ürüne ya da üretim sürecine ilişkin işlemlerden, duyarga (önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt, sensör) ağları, telemetrik yöntemler ve uzaktan algılama yöntemleriyle toplanan ve/veya diğer ilgili bilgi sistemleriyle tümleştirilen sayısal verilerin derlenmesi, işlenmesi, bilgi ve hizmetlere dönüştürülmesi için farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek temel ve uygulamalı araştırmalar yolu ile çalışmak, tarımda ulusal rekabet gücünü arttırıcı gerçek zamanlı veri işleme ve bilişim teknolojilerine dayalı ileri hizmet sistemleri üretmek, işletmek, yöntem ve bilgilerinden yararlanmasını mümkün kılacak araştırma ve çalışmaların yürütülmesini sağlanması gerekiyor.
3-Tarımsal İzleme ve Bilgi aracılığı ile yazılım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarım Bilgi Sistemi kapsamında ülke tarımı kayıt altına alınarak, pulluk değen her karış toprak ile ilgili tüm faaliyetlerde bilgi sahibi olunması hedefleniyor.
4-Tarım Bilgi Sistemi sayesinde tarım istatistiklerine anlık ulaşım sağlanabilecek, daha doğru ve kesin verilerle ulusal boyutta tarım politika ve stratejilerinin üretilmesine katkı sağlamanın yanı sıra, tarımsal desteklerin en doğru alana, uygun ürün gözetilerek verilmesi sağlanacak.
5-TARBİL, iki ana temel üzerine oturtuluyor. Birincisi, doğru, anlık veri üretimi ve kullanımı olup, yılda iki kez tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde temin edilen uydu görüntüleri ile zirai-meteorolojik gözlem istasyonlarıdır. Bu kapsamda 1200 gözlem istasyonu, proje dahilinde tamamlanacak ve ülkenin çeşitli yerlerinden anlık olarak verileri merkeze ulaştıracak. Rüzgar hızı, nem, iklim koşulları, toprak sıcaklığı gibi 39 farklı parametrenin kaydedildiği bu istasyonlardan hali hazırda yapımı tamamlanmış 400 istasyondan kameralar ile canlı görüntü alınarak veri temin ediliyor. Sistemin en önemli ve eşdeğerlerine göre en farklı özelliği bitkilerin gelişim evresine göre ihtiyacın belirlenebilmesidir. Ülke genelinde 12 milyon noktanın her birinde saate iki defa 120’den fazla parametre hesaplanabiliyor. İkinci temel ayağı ise, mobil uygulamaları da içeren Tarım Bilgi Sistemidir (TBS). Bu sistem ise, ülke genelinde tüm tarımsal aktivitelere ait bilgi, belge ve süreçlerin faaliyet türlerine göre gruplandığı, takibinin sağlandığı, tüm kurumsal yetkilendirme ve denetleme süreçlerinin yapılabildiği, ilgili tüm süreçlere ait veri envanteri entegre bir şekilde takip edilebiliyor.
6-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kullanıcıları il, ilçe ve parsel bazında kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, bitki su tüketimi, ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların iyi yönetimi için gerekli teknik verilere TARBİL sayesinde ulaşılabilmektedir. Tarımsal Bilgi Sistemi kapsamında 42 veritabanı sisteme entegre edildi ve bu sistemler bir birleriyle iletişim halinde çalışıyor.
7-Bakanlık bu kapsamda mobil uygulamalar da geliştirilmiş ve hem çiftçiler hem de Bakanlık personeli için özel hazırlanmış tabletler dağıttı. Bu tabletler ile Bakanlık personelinin çalışacakları tarım parselini arazide kolayca bulabilmeleri, çiftçilere gübre ve ilaç reçetesi yazabilmeleri, danışmanlık vermeleri, destek için diğer Bakanlık personeli ve çiftçiler ile anlık iletişim kurmaları hedefleniyor.
8-Ayrıca tarım alet ve ekipmanlarının, hayvan varlığının kayıt ve sayım işlemleri de tabletler ile yapılacak ve böylelikle dağıtılan tabletler ile 10 bin bakanlık personeliyle tarım envanteri oluşturuluyor.
9-Çiftçiler ise, parsellerinin ekim bilgilerini, reçetelerini, ekipmanlarını, hayvan varlıklarını, hasat bilgilerini tabletlerinden görebilecek. Destek başvurularını beyan ile sistem üzerinden yapabilecek. Ayrıca anlık meteorolojik veriler ve risk değerlerine göre zirai erken uyarıları görerek tedbir almaları sağlanacak.
10- Tüketiciler satın aldığı ürün üzerindeki barkod sisteminden tarladan sofraya kadar geçen her aşamayı öğrenecek. Aldığı ürünün hangi bölgede, kim tarafından üretildiğini, kullanılan ilaç ve gübreleri öğrenebilecek.
Özetle, Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi doğru uygulandığında ülke ekonomisine, tarıma önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler