Tarım arazilerinin bölünmesi yasaklanıyor…

Tarım Haberleri

·

26 Şubat 2014

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Tarım arazilerinin bölünmesi yasaklanıyor…

26 Şubat 2014

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 8 yıldır üzerinde çalıştığı tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önleyecek yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde .Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülen yasa tasarısının 30 Mart yerel seçiminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasallaşması bekleniyor.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tarım arazilerinin bölünmesinin ülke ekonomisine yılda 17 milyar lira zarar verdiğini belirterek yasa tasarısının önemini şu sözlerle anlattı: “Son 90 yılda arazi bölünmesi sebebi ile üretimde önemli kayıplarımız oluştu. İşletme büyüklüğü 59 dönüme düştü. Bu duruma daha fazla seyirci kalamayız. Kalırsak Türkiye’nin geleceğini tehlikeye atmış oluruz. Bölünmeden dolayı 9 milyon hektar, çiftçi kayıt sistemine giremediği için desteklemelerden yararlanamıyor, üretimde verim düşüklüğü oluyor, ekonomiye katkı azalıyor. Türkiye’nin 23 milyon hektar arazisi olduğu düşünülürse bunun iki milyon hektarı işletilemiyor. Bu çok vahim bir durum. Gelecekte Türkiye’nin çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmaması için buna artık bir dur deme zamanı geldi.”
30 milyon parselin 40 milyon sahibi var
Miras yoluyla arazi bölünmesinin engellenmesi için 2006 yılından beri çalıştıklarını vurgulayan Eker’in verdiği bilgiye göre,Türkiye’de toplam 23,8 milyon hektar tarım arazisi bulunuyor ve bu araziler 30 milyon tarım parselinden oluşuyor. Türkiye’deki tarım işletmesi sayısı ise 3 milyon. İşletme başına arazi büyüklüğü 59 dekar, işletme başına düşen parsel sayısı ise 10. Başka bir deyişle her işletme 10 parselden oluşuyor. 30 milyon parselin de yaklaşık 40 milyon sahibi bulunuyor.
Tarım arazilerinin miras yoluyla çok küçük parsellere ayrılması, parçalılıktan dolayı tarımsal mekanizasyonun kullanılamaması ve mülkiyet sorunlarından dolayı oluşan ekonomik kayıp, yılda toplam 17 milyar lira olarak hesaplanıyor.  
Yasa neler getiriyor?
1-Tasarıya göre, tarım arazileri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelere göre belirlenen yeter gelirli asgari büyüklüklerin altında bölünemeyecek. Bu husus tapu siciline şerh edilecek. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre tasarının ekinde yer alan yeter gelirli büyüklüklerde, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilecek.
2-Tasarıda, tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasçıların anlaşmaları için bir yıllık süre veriliyor. Mirasçıların kendi aralarında anlaşması halinde, söz konusu tarım arazisi anlaşma sağlanan mirasçıya devir edilecek. Mirasçılar devir dışında araziyi aile malları ortaklığı şeklinde kullanabilecekler ve bu kapsamda Türk Ticaret Kanununa göre limited şirket kurabilecekler. Ayrıca, mirasa konu tarım arazileri mirasçılar tarafından bir bütün olarak satılabilecek.
3-Mirasçılar kendi aralarında anlaşamamaları durumunda ise taraflar sulh hukuk mahkemesinde dava açabilecek, dava açmaması durumunda ise Bakanlığın taraflara 3 ay süre vermesi sonrasında dava açabilecekler. Buna göre; Sulh Hukuk Hakimi tarafından belirlenen ehil mirasçıya değeri üzerinden devir yapılacak. Ehil mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devir yapılacak. Ehil ve istekli mirasçı bulunmaması durumunda, sulh hakimi tarafından arazinin satışı sağlanacak.
4-Ehil mirasçının tespitine ilişkin kriterler yönetmelikle belirlenecek. Tarım arazilerini alan mirasçı, diğer mirasçılara miras paylarının bedelini, sulh hâkiminin kararından itibaren en geç bir yıl içerisinde ödeyecek. 
5-Bakanlık, tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda işbirliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlayacak. 
6-Mevcut hisseli arazilerdeki ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ve satım işlemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından ilgili mevzuata göre yapılacak. 
7-İntikal işlemlerinde ve mirasçılar tarafından tüzel kişilik kurulan işletmelerde;  damga vergisi, harç vb. masraflar için muafiyetler sağlanacak. Yeterli ödeme gücü olmayan ehil veya istekli mirasçılar için kredi imkanları sağlanacak.
Tasarı genel olarak tarım arazilerinin ve işletmelerin bölünmesini önleyerek daha verimli bir tarımsal üretimi hedeflediği söylenebilir. Ancak, satır aralarına bakıldığında bu yasa tasarısının giderek yok olan küçük çiftçiliği, aile işletmeciliğini kaldırarak yerine şirketlerin, toprak sahibi büyük işletmelerin ve yatırım yapan veya yapacak olan yerli ve yabancı sermayeye toprak kazandırma yasası olarak ta adlandırılıyor.
Birleşmiş Milletler’ in 2014’ü “Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etmişken Türkiye’de böyle bir düzenleme ile aile çiftçiliğini yok etme girişimi size de anlamlı gelmiyor mu?

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler