SETBİR, süt ve et için 5 konuda düzenleme istedi

·

22 Eylül 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

SETBİR, süt ve et için 5 konuda düzenleme istedi

22 Eylül 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

SETBİR,süt ve et için 5 konuda düzenleme istedi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) et ve süt konusunda 5 konuda düzenleme yapılmasını istedi.Bu taleplerini de Kurban Bayramı öncesinde rapor olarak Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e sundu. SETBİR’ in talepleri arasında sanayicilerin elindeki süt tozu stoklarının satın alınması,okul sütünün eğitim,öğretim yılı boyunca uygulanması, çiğ süt fiyatının kaliteye göre belirlenmesi,Et ve Süt Kurumu’nun İstanbul’a yönelik karkas et satışının yaygınlaştırılması ve besilik dana ithalatının bir komisyon tarafından yapılması var.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile yapılan görüşmeden sonra taleplerini DÜNYA’ ya değerlendiren SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel şu bilgileri verdi: “Sayın Bakan ile yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Biz önerilerimizi anlattık. Sayın Bakan çok olumlu bulduğunu söyledi.Bir görüş ayrılığı yok. Somut ve yapılabilir öneriler yapıldığında Sayın Bakan bunları uygulamaya koyma konusunda çok samimi ve kararlı bir tutum içerisinde. Bu sektör açısından çok önemli. SETBİR olarak amacımız üreticinin,sanayicinin ve ülkenin yararına bir çalışma yapmak.Süt ve et sektöründeki sorunlara çözüm aramaktır.”
ESK sanayiciden de süttozu alsın
Et ve Süt Kurumu’nun çiğ sütte piyasaya müdahalesini olumlu bulduklarını belirten Tezel: “Türkiye’de süt fazlası yok. Mevcut üretimin iki katını tüketecek bir potansiyel var. Son iki yılda çiğ süt arzı, mevcut talebin çok üstündedir. Ancak, bu görece soruna rağmen arz fazla değildir. Sadece dönemsel olarak talepteki daralma sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Sözkonusu talep daralması Türkiye’ye özgü değil.Uluslararası piyasalarda da son bir yılda sektörün içine girdiği talep daralması nedeniyle süttozu fiyatları ülkemizdekinden çok düşüktür. Bu nedenlerle uluslararası piyasalarda rekabetçi olunamadığından, rekabetçi fiyat yapısının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Ancak bu, içerideki üretici fiyatlarını düşürmekten geçmemelidir. SETBİR olarak üretici fiyatlarının düşürülmesine karşıyız. İç talep beklendiği kadar artmadığı için arz fazlası, şirketlerde ciddi stoklara sebep olmaktadır. Bir taraftan özel sektörün, diğer taraftan Et ve Süt Kurumu’ nun (ESK) süttozu stokları birikmekte ve Türkiye uluslararası piyasada kendi kendine rakip olmaktadır.Bu ülkemiz aleyhine işleyen rekabet yapısından kurtulmak için ESK’nın regülasyon görevini, “piyasadan Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatları ile satın alma yapan işletmelerden süttozu alarak ve uluslararası piyasalara ihracat yaparak” gerçekleştirmesini beklemekteyiz.”dedi.
Süt tozu tek elden ihraç edilsin
Sütçülüğün devamı açısından fiyat istikrarının çok önemli olduğuna değinen Tezel, çiğ sütü, Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı referans fiyattan alan sanayiciden süt tozu alımı yapılmasının ve tek elden ihracatının Et ve Süt Kurumu’nun da elini güçlendireceğini söyledi. Tezel: “Bu çözüm ESK’nın üzerindeki,sütün toplanması ve işlenmesi yönündeki zorluklardan kaynaklanan yükü azaltacaktır. Sadece Ulusal Süt Konseyi’nin belirlemiş olduğu fiyattan süt satın alan işletmelerin süttozlarını alarak ihracatın ESK tarafından yapılması, uluslararası piyasalarda da ESK tarafından tek elden yapılacak bir arzla ulusal rekabetçiliğimizi artıracaktır. Böylelikle süt işletmeleri arz fazlası sütlerini süttozuna çevirebilecek, rayici üzerinden ESK’ya devredebilecek, piyasada üretimin kısıtlanması engellenecek, üreticinin sütünün fiyatı düşmeyecek ve sütü yerde kalmayacaktır. ESK’ nın süte müdahalesi kapsamında ortaya çıkan krema ve tereyağı stoklarının değerlendirilmesi sürecinde, aynı zamanda sanayiciye mevcut dönemde büyük yük getiren peynir stokları için de Avrupa Birliği ülkelerinde de olduğu gibi “depolama yardımı” modelinin uygulamaya alınması,özellikle üretici kesimini rahatlatacak bir unsur olacaktır.” dedi.
Okul Sütü Programı uzun süreli olmalı
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, sütte arz talep regülasyonunun çok önemli olduğunu belirterek: “Bu soruna bir çözüm aracı olarak, “Okul Sütü Programı” uygulanıyor. Bu çok önemli. Çocuk yaşta süt tüketrim alışkanlığının kazandırılması ve o yaşlarda süt tüketimi sağlıklı nesiller için çok yararlı. Çünkü belli bir yaştan sonra tüketicilecek süt aynı etkşyi göstermeyebilir. İleri yaşlarda kemik erimesi ve benzeri sorunlaruın yaşanmaması açısından süt tüketimi çocuklar için çok önemli. Süt tüketimi arttıkça daha az hastaneye ve daha az hapşshaneye ihtiyaç olacaktır. Bu inançla, okul sütü programının tek dönemlik değil okulların açık olduğu sürece uygulanmasını istiyoruz.” görüşünü dile getirdi.
Kaliteye göre fiyat verilsin
“Süt sektörünün en temel sorunlarından birisinin kalite bazlı üretim ve kalite endeksli bir fiyatlandırmanın yasa ve yönetmeliklerlere bağlanmamış olmasıdır” diyen Tarık Tezel, çiğ süt üretimi konusunda bir kalite seferberliğine ihtiyaç olduğunu ve bu konuda Bakanlığın bir hazırlık yaptığını söyledi. Tezel, :”Çiğ süt kalitesinin bu kadar düşük olduğu bir piyasada bu kalite maliyetleri ile uluslararası piyasalarda rekabet edilemediği gibi iç piyasada da bu yapı ciddi bir haksız rekabete yol açmaktadır.”dedi
Karkas et satışı yaygınlaştırılsın
Et ve Süt Kurumu’nun İstanbul’da faaliyet gösteren Kasaplar Federasyonu’na üye kasaplara, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na üye yemek şirketlerine, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na üye yerel market zincirlerine ve kırmızı et sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere ithal taze karkas dana eti satışı yaptığını hatırlatan Tezel, bu uygulamanın Anadolu’ya da yaygınlaştırılmasını istediklerini söyledi.
Dana ithalatı için komisyon kurulsun
Bakanlar Kurulu Kararı ile Et ve Süt Kurumu’na sıfır gümrük vergisiyle besilik dana ithalatı yetkisiverildiğini, özel sektör için besilik dana ithalat vergi oranlarının ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldığını vurgulayan SETBİR Başkanı Tarık Tezel besiklik dana ithalatı konusundakli önerilerini ise şöyle dile getirdi: “Besilik hayvan ithalatının Et ve Süt kurumu üzerinden yapılmasını destekliyoruz. Ancak hayvan seçiminde sektörle birlikte bir komisyon oluşturulması, ESK üzerinde sorumluluk kalmaması açısından daha doğru olacaktır.Bu sayede daha kaliteli hayvan gelecektir.”

Düzenleme istenen konular
1- Et ve Süt Kurumu sanayiciden de süt tozu alsın ve ihraç etsin
2- Okul sütü dönemlik değil, okulların açık olduğu sürece uygulansın
3- Çiğ süt fiyatı kaliteye göre belirlensin
4- Et ve Süt Kurumu’nun İstanbul’a yaptığı et satışı Anadolu’ya da yaygınlaştırılsın
5- Besilik dana ithalatı özel sektörün katılımı ile komisyonca yapılsın

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

  1. Rıza 28 Eylül 2016 - 21:21 - Yanıtla

    Çok güzel bir yazı olmuş Ali Büyükcan bey, evet sadece adalet istiyoruz.
    Böyle Enflasyon olan bir ülkdede herşeye sürekli zam gelirken neden süte zam yapılmıyor.

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler