Organik tarıma Ulusal Eylem Planı

·

01 Şubat 2013

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Organik tarıma Ulusal Eylem Planı

01 Şubat 2013

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,organik tarım için 2013-2016 dönemini kapsayan Ulusal Eylem Planı hazırladı. Dünyada ve Türkiye’de organik tarım çalışmalarının da yer aldığı “Organik Tarım Ulusal Eylem Planı” ile temel amaç ve politikalar belirlendi. Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki temel amaç, organik ürünlerin üretim, tüketim ve pazar payının artırılması olarak belirlendi.
Organik tarımla ilgili temel sorunların ve çözüm önerilerinin yer aldığı Eylem Planı ile, organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi, veri toplama alt yapısı dahil izlenebilirliğin iyileştirilmesi,eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor.
Ali Ekber YILDIRIM
İZMİR-
Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen organik tarım için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Ulusal Eylem Planı” hazırladı. Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için temel amaç ve hedeflerin belirlendiği Ulusal Eylem Planı’nda hem yaşanan sorunlar tespit edildi hem de bu sorunların çözümü için uygulanacak eylem planı belirlendi.
Organik Tarım Ulusal Eylem Planı 2013-2016 dönemini kapsıyor. Bakanlık daha önce de 2012-2016 dönemini kapsayan Organik Tarım Strateji Belgesi’ni kamuoyuna açıklamıştı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yanı sıra, çok sayıda kamu kuruluşu, sivil toplum örgütleri, sertifikasyon kuruluşları ve üniversitelerin katılımı ile hazırlanan Organik Tarım Ulusal Eylem Planı ile organik ürün konusunda tüketici bilincini geliştirerek, organik ürüne olan talebi artırmak, kontrol ve denetime yönelik hizmetleri etkinleştirmek, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve organik tarımın diğer sektörler ile entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.
Temel amaç ve politikalar
Eylem Planı’nda temel amaç ve politikalar şöyle yer aldı: “Organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki temel amaç, organik ürünlerin üretim, tüketim ve pazar payını artırmaktır.Bu kapsamda, ürün çeşitliliği ve verimliliğin artırılması, izlenebilirliğin sağlanması, kalite standardının Avrupa Birliği standartları seviyesine ulaştırılması ve etkin denetim mekanizmasının kurulması, teşvik ve desteklerin devam ettirilmesi, pazarlamada yeni yaklaşımların getirilmesine ilişkin politikalar izlenmektedir.Tarımsal üretim içerisinde organik tarımın payının artırılması, çevre koruma ve kırsal kalkınma politikaları, turizm ve sağlık sektörü ile entegrasyonun sağlanması da hedeflenmektedir.”
Organik tarımda temel sorunlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Organik Tarım Ulusal Eylem Planı’nda organik tarımda yaşanan temel sorunlar belirlendi. Plana göre sektörün öncelikli sorunları arasında organik ürünlere olan güvensizlik, denetim alt yapısındaki eksiklikler, kayıt dışılık ve girdi fiyatlarının yüksek olması sayıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği ve pazarda etkin uluslararası standartlarla ulusal mevzuatın denkliğinin sağlanamaması, iç ve dış pazarın dengeli gelişmemesi, AR-GE çalışmalarının yetersiz olması ve ihracatta karşılaşılan güçlükler de önemli sorunlar olarak planda yer aldı.
Eylem Planı 5 eksen ve 28 eylemden oluşuyor
Organik Tarım Ulusal Eylem Planı, 5 gelişme ekseninden ve 28 eylemden oluşuyor. Önümüzdeki 4 yıl için belirlenen 5 gelişme ekseni, organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi, veri toplama alt yapısı dahil izlenebilirliğin iyileştirilmesi, eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi olarak belirlendi.
Gelişme Eksenleri
Eylem Planı’nın “Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” ekseni kapsamında organik tarımın üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarının ulusal ve uluslararası geçerliliği olan kurallara uygun olarak yapılması, denetlenmesi, tüketici güveninin sağlanması ve organik tarım sektörünün rekabet gücünün ve etkinliğinin artırılması amaçlandığı belirtildi.
Organik Çalışma Grubu kurulacak
Organik ürünlere yönelik alternatif pazarlama kanallarının geliştirilmesi, organik ürün ihracatının teşvik edilmesi ve ihracatla ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmaları yapmak amacıyla “Organik Ürün Çalışma Grubu” kurulacağına yer verilen Eylem Planı’nda, organik tarımdaki gelişmelere paralel olarak, mevcut destekleme modeli değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılacağı görüşüne yer verildi.
Organik Tarım Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması için ayrılan bütçe ise 6.5 milyon lira olarak açıklandı.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler