Lop et ithal edilecek

·

07 Ekim 2017

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Lop et ithal edilecek

07 Ekim 2017

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Lop et ithal edilecek

Hükümet et ithalatında sınır tanımıyor. Kasaplık canlı hayvan ve karkas etten sonra şimdide kemiksiz et olarak bilinen lop et ithal edilecek. İthalatı sadece Et ve Süt Kurumu değil,özel sektör de yapabilecek.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile karkas etin yanı sıra lop et olarak adlandırılan kemiksiz et ithalatına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.
Resmi Gazete’nin 7 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan tebliğ,Et ve Süt Kurumu ile özel kesimhaneler sağlık ve teknik şartları yerine getirdikten sonra Kontrol Belgesi alarak karkas ve kemiksiz sığır eti ithalatı yapmalarını öngörüyor.

Özel sektör doğrudan ithalat yapabilecek

Tebliğde ithalatla ilgili şu bilgilere yer veriliyor:”Sığır eti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneleri, et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir. Sığır etleri karkas veya kemiksiz et halinde olacak, proforma faturalarında bu hususlar belirtilecektir. İthal edilecek sığır etleri taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır. Kontrol belgesi alan kişi, kurum veya kuruluşlar, ihracatçı ülkelerdeki işletmelerde Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekimlerin kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ile kesim, parçalama, paketleme ve nakliyeye ilişkin yapılacak denetim ve kontrollerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için işletme sahibi ile birlikte tüm kolaylıkları sağlamakla yükümlüdür.”

İthalat şartları

İthal edilecek sığır etleri, ihracatçı ülkede Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elemanlarınca incelenecek ve kontrol edilerek ithalatına izin verileceği belirtilen Tebliğ’de ithalatta uyulması zorunlu şartlar şöyle sıralanıyor:
–İnceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından ulusal mevzuatımıza uygun bulunmuş kesimhanelerden elde edilir.
— Bakanlık elemanlarınca uygun bulunmayan kesimhaneden gelen veya Bakanlık elemanlarınca inceleme ve kontrolün yapılmasından önce kesilmiş etlerin ithalatına izin verilmez.
— İthal edilecek sığır etleri, Bakanlıkça görevlendirilen resmî veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılan ve ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenecek usullere göre kesimi gerçekleştirilen sığırlardan elde edilir.
— İthal edilecek kemiksiz etler, bir hayvanın bütün karkasının eksiksiz olarak tamamından elde edilir ve karkasın hangi bölgesinden elde edildiği paketlerin üzerindeki etiketlerde tanımlanır.
— İthal edilecek sığırların bütün, yarım veya çeyrek karkasların dış yüzeyinde veya kemiksiz etlerin ambalajında hayvanların bireysel kimlik numaraları işaretlenmiş olmalıdır.
— Ülkemize ithalatı yapılacak kontrolü ve denetimi yapılmış olan etler kesim, parçalama, paketleme, etiketleme ve yükleme aşamasında aynı depoda farklı zamanlarda veya ayrı depolarda muhafaza edilir.
— Ülkemize ithalatı yapılmayacak etler veya farklı hayvan türlerinin etleri aynı depo veya nakliye aracında bulundurulmaz.
— Sığır etlerinin Bakanlıkça sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan elde edildiğini gösteren veteriner sağlık sertifikası, ihracatçı ülkenin resmî veteriner hekimi tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.
— Bakanlıkça belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE’den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat sırasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.
— Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyen ithalatçılara ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.
— İthal edilecek etlere ilişkin, sağlık ve teknik şartlar Bakanlıkça belirlenir.

Üretici endişeli

Karkas etten sonra lop et ithalatının önü açılması üreticileri endişelendiriyor. Hükümetin, ithalatı bitireceğini açıklamasına rağmen hayvancılıkla ilgili her türlü ithalatın serbest bırakılmasının yerli üretimi bitireceğini anlatan üreticiler:” Lop et ithalatının hem devlet hem de özel sektör tarafından yapılması demek bize üretim yapmayın demektir. Biz ürettiğimiz eti kimse satacağız.Ülke bir kaç ithalatçıya teslim oldu. Başlangıçta ucuza et ithal edilebilir.Fakat üretim bittiği zaman tüketici çok daha pahallıya et almak zorunda kalacak. Çok tehlikeli bir sürece girildi. Üretim biterse yarın paranız olsa dahi et bulamayabilirsiniz.Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya “paramızla silah alamıyoruz” yarın paramızla et alamayacağız.” görüşünü dile getirdi.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler