Koyun ithalatı başlıyor

·

06 Haziran 2016

·

Bu haberde ele alınan konular hakkında hızlı bir genel bakış.

Koyun ithalatı başlıyor

06 Haziran 2016

·

Ali Ekber Yıldırım

·

Haber

Güncelleme: Şub 20, 2024

Koyun ithalatı başlıyor

Bakanlar Kurulu Kararı ile damızlık hayvan ithalatı konusunda yetki verilen Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) koyun ithalatı için talep topluyor.
Yetiştiriciler en az 50 baş damızlık koyun almak için talepte bulunabilecek, 50 baş ve altı talepler değerlendirmeye alınmayacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, damızlık koyun ithalatı ile ilgili yayınladığı duyuruda şu bilgilere yer verildi: “Ülkemiz yetiştiricilerinin damızlık koyun taleplerinin karşılanması için Kuruluşumuz tarafından ithalata açık ülkelerden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun damızlık koyun ithalatı gerçekleştirilecektir. İthal edilecek damızlık koyunlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ithalat için izin verdiği ırklardan oluşacaktır.İthal edilecek damızlık koyun fiyatları, damızlık alım-satım sözleşmesi imzalanmadan önce talep sahiplerine bildirilecektir. Kurumumuzdan ithal damızlık koyun almak isteyenlerin 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren, Damızlık Koyun Başvuru Talep Forumunu doldurup ıslak imzalı olarak imzalayıp, ekinde Damızlık İşletme Kapasite Raporu ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’ne şahsen ya da posta veya kargo ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.”
En az 50 baş alınacak
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüEnden damızlık ithal koyun almak isteyen yetiştiricilerin en az 50 baş koyun talep etmeleri isteniyor. İthalatına izin verilen ırklardan 50 baş ve üzeri talep edecek yetiştiricilerin talebi karşılanacak.Başvuruları uygun görülen taliplilerle TİGEM arasında alım satım sözleşmesi imzalanacak ve sözleşme çerçevesinde ithalat gerçekleştirilecek.
Hayvan bedelinin yüzde 30’u peşin alınacak
Damızlık koyun ithalatı için sözleşme imzalayan yetiştiricilerin,sözleşme tarihinde damızlık bedelinin yüzde 30’unu avans olarak ödemeleri kalan yüzde 70’inin ise hayvanların ithal edileceği ülkede yükleme yapılmadan önce Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekiyor.Talep sahibi sözleşmeye uymadığı veya alımdan vazgeçtiği takdirde avans TİGEM hesabına gelir kaydedilecek. Ayrıca,damızlıkların teslim edilmesinden sonra sorumluluk talipliye ait olacak ve talep sahibi karantina sürecinde ve sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından talep edilen ithal damızlıklarla ilgili taahhütlere uymakla mükellef olacak.
Sıfır gümrükle ithal edilecek
Damızlık koyun ithalatı, Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” kapsamında yapılacak. Söz konusu karar ile, Et ve Süt Kurumu’na 400 bin baş besilik dana, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne 150 bin baş damızlık düve ve 20 bin baş koyun keçinin gümrüksüz ithal edilmesi yetkisi verildi.Yetki 31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu haber ile ilgili yapılan yorumlar

Güncel: İlişkili Diğer Haberler

En Son Yayınlanan Makaleler